image banner
Nâng cấp ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.9.1 mã hóa thông tin tài khoản thanh toán của NNT từ các Ngân hàng thương mại theo quy định tại Nghị định số 126/2020/TT-BTC
Lượt xem: 761

Kính gửi:  Tổ chức và cá nhân nộp thuế trong tỉnh !

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.9.1 mã hóa thông tin đáp ứng triển khai nhận thông tin tài khoản thanh toán của NNT từ các Ngân hàng thương mại theo quy định tại Nghị định số 126/2020/TT-BTC

Ngành Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng eTax, TMS, KĐT (phân hệ xác thực số) đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin số hiệu tài khoản thanh toán của NTT từ các ngân hàng thương mại theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và công văn số 1912/TCT-KK ngày 02/6/2021 của Tổng cục Thuế “về việc Triển khai thử nghiệm cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ”. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng với các nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung nâng cấp

1.    Ứng dụng eTAX:

-  Ứng dụng dành cho người nộp thuế: Cung cấp chức năng cho NNT là ngân hàng thương mại gửi Danh sách tài khoản của NNT mở tại các ngân hàng, sau đây gọi là “tài khoản ngân hàng” (TKNH) hoặc “tài khoản thanh toán”, cho cơ quan thuế:

  + Nâng cấp chức năng quản lý người sử dụng: Đối với NNT là NHTM ứng dụng eTax chỉ hỗ trợ duy nhất 01 tài khoản sẽ được gửi file dữ liệu Danh sách TKNH theo định dạng XML, tra cứu "Danh sách tài khoản ngân hàng", tra cứu "Thông báo về TKNH".

+ Nâng cấp bổ sung chức năng “Bổ sung thông tin truyền nhận tài khoản thanh toán”.

+ Nâng cấp bổ sung chức năng "Gửi danh sách tài khoản thanh toán" dưới dạng XML.

+ Nâng cấp bổ sung chức năng tra cứu "Danh sách TKNH" và tra cứu "Thông báo về TKNH".

-  Ứng dụng dành cho cán bộ thuế:

+ Nâng cấp chức năng tra cứu tờ khai: Hỗ trợ cán bộ thuế được phân quyền tra cứu Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán, không cho phép tải file.

+ Bổ sung chức năng Quản lý danh sách NHTM: Dành cho cán bộ thuế cấp Tổng cục Thuế.

- Ứng dụng iTaxviewer: Nâng cấp iTaxviewer phiên bản 1.7.7 đáp ứng hiển thị các mẫu:

+  Thông báo tiếp nhận Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế

+  Thông báo đôn đốc gửi Danh sách tài khoản thanh toán của người nộp thuế

+  Thông báo chấp nhận/không chấp nhận Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế

2.    Ứng dụng TMS:

-  Bổ sung các chức năng nhận dữ liệu số hiệu tài khoản thanh toán của NNT từ ứng dụng eTax:

+ Tự động nhận dữ liệu danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của NNT (do ngân hàng thương mại cung cấp) từ ứng dụng eTax, tự động kiểm tra, xử lý xác định mã số thuế tương ứng với thông tin tài khoản và lưu thông tin vào CSDL.

+ Tự động trả kết quả xử lý dữ liệu số hiệu tài khoản thanh toán gửi ứng dụng eTax để ứng dụng eTax tạo thông báo bước 2 gửi cho ngân hàng thương mại.

-  Nâng cấp chức năng tra cứu các gói dữ liệu danh sách số hiệu tài khoản thanh toán đã nhận từ eTax.

-  Bổ sung chức năng Tra cứu danh sách Số hiệu tài khoản thanh toán theo 01 NNT. Dữ liệu tra cứu gồm 2 nhóm dữ liệu:

+ Nhóm dữ liệu 1: Số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng thương mại do NNT đăng ký theo quy định, dữ liệu này do cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang hoặc cơ quan thuế cập nhật vào ứng dụng.

+ Nhóm dữ liệu 2: Số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng thương mại do ngân hàng thương mại cung cấp theo quy định tại Nghị định số 126/202/NĐ-CP.

- Bổ sung mới nhóm/loại hồ sơ “Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán” vào danh mục hệ thống.

3.    Ứng dụng KĐT:

Nâng cấp phân hệ Xác thực số tập trung trên ứng dụng KĐT bổ sung dịch vụ liên quan đến mã hoá thông tin tài khoản ngân hàng.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng ứng dụng, quý vị vui lòng liên hệ với Phòng CNTT qua số điện thoại 02723 822873 để được hỗ trợ hoặc chuyên mục Hỏi – Đáp trên kênh thông tin Thuế điện tử.

Trân trọng cảm ơn ./.

Phòng Công nghệ thông tin – Cục Thuế tỉnh Long An
Ban Biên tập
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1