image banner
HƯỚNG DẪN LẬP GNT/GNT NỘP THAY SAU HỢP NHẤT
Lượt xem: 1731

             Bước 1: NNT chọn menu “Lập giấy nộp tiền”. 

               - Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền. 

               - Nhập các chỉ tiêu bắt buộc trên form nhập GNT 

 h1.jpg

           Bước 2: Tại Thông tin cơ quan quản lý thu 

               - NNT có thể chọn lại Tỉnh/Thành phố, Cơ quan quản lý thu tương ứng với Tỉnh/TP NNT đã chọn. 

              - Tại thông tin KBNN: Hệ thống hỗ trợ hiển thị KBNN theo cơ quan quản lý thu NNT đã chọn hoặc NNT có thể chọn lại thông tin KBNN trong danh mục KBNN.  

             - Đối với GNT trước đây NNT nộp đến cơ quan quản lý thu CCT chưa hợp nhất ngày 05/08/2019 NNT sẽ nộp đến cơ quan thuế mới 


 

         Ví dụ đối với Long An: Từ 05/08/2019 trở về trước NNT nộp đến cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế TP Tân An thì từ 05/08/2019 trên ứng dụng không còn Chi cục thuế Tp Tân An nữa, mà NNT phải chọn nộp đến cơ quan quản lý thu: Thành phố Tân An - Chi cục Thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa. 

h2.jpg
 

       Bước 3: NNT nhập thông tin tại các chỉ tiêu bắt buộc, nhấn “Hoàn thành” GNT. Hệ thống mẫu GNT C1-02/NS 

h3.jpg
 

        Bước 4: Nhấn nút “Trình ký” 

      - Cho phép NNT (người lập GNT) thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số). 

      - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GNT không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”. 

h4.jpg
 

   Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời, hiển thị lại màn hình chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa chọn “Trình ký” được ẩn đi. 

  Nhấn “Cancel”: hệ thống thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và dừng thực hiện chức năng “Trình ký”. 


 

       Bước 6: Nhấn nút “Ký và nộp” 

      - Cho phép NNT (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT. 

      - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”. 

h5.jpg
 

       Nhấn “OK” 

     - Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN 

h6.jpg
 

   Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận’, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế. 

h7.jpg
 

   Chọn nút ‘Bỏ qua’, hệ thống hủy việc ký điện tử và gửi GNT tới cơ quan thuế. 

   Nhấn “Cancel” Hệ thống hủy việc ký và nộp GNT tới cơ quan thuế. 

H.CHÂU

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1