image banner
Khuyến nghị người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế
Lượt xem: 2448

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), cơ quan thuế đã và đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; có kết nối chia sẽ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết TTHC phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế theo tinh thần chỉ đạo của Đề án 06.

Việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân theo hướng dẫn tại công văn số 846/TCT-DNNCN qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: từ nay đến 30/4/2023

- Tập trung triển khai việc rà soát dữ liẹu đăng ký thuế của MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp.

Giai đoạn 2: từ 01/5/2023 đến 30/6/2023

- Tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an còn lại của giai đoạn 1.

- Tập trung thực hiện rà soát các trường hợp một mã định danh tương ứng với hơn một MST.

Giai đoạn 3: từ 01/7/2023 đến 31/12/2023:

- Sử dụng mã định danh làm MST khi Thông tư sửa đổi Thông tư 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế được ban hành, có hiệu lực.

- Tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân còn lại chưa truy vấn được mã định danh cá nhân để chuyển đổi mã định danh làm MST.

Do vậy, căn cứ theo quy định của Luật quản lý thuế nêu trên, người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về CMND khi đã được cấp thẻ CCCD).

TIN1-27032023.jpg

Thay đổi thông tin đăng ký thuế tại đường dẫn:  https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Để bảo vệ quyền lợi cho chính NNT, ngành Thuế khuyến nghị NNT là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về CCCD trong đăng ký thuế qua 2 cách tại phụ lục hướng dẫn của công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về viêc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân

Cách 1: kê khai theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cách 2: Thông qua tổ chức chi trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú.

Thông tin cập nhật của NNT là cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và nhiệm vụ của Đề án 06 nêu trên.

Trong thời gian vừa qua đã có những trường hợp giả mạo thông tin cơ quan thuế đề nghị NNT cập nhật thông tin CCCD của người đại diện pháp luật của NNT là tổ chức, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế khuyến nghị NNT tiếp nhận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua các hình thức sau:

+ Cơ quan thuế trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn NNT qua các hình thức điện tử (địa chỉ email có định dạng …@gdt.gov.vn hoặc tin nhắn từ  TongcucThue) hoặc các hình thức khác do cơ quan thuế thực hiện.

+ Cơ quan thuế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn NNT thông qua cơ quan chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công đến NNT cá nhân là cán bộ, công nhân viên, người lao động của tổ chức chi trả đó.

+ Cơ quan thuế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn NNT thông qua UBND phường, xã tại địa phương.

Phòng CNTT- Cục Thuế

Thông tin hướng dẫn NNT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1