image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Danh bạ điện thoại của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Long An

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ
MÃ VÙNG : 0272
STT Họ và Tên Điện thoại cơ quan ĐT di động
Cục trưởng
Nguyễn Văn Thủy 3823617 0983099099
Phó cục trưởng
Nguyễn Ngọc Minh Sang 3665579 0918589477
Trần Thị Thu Vân 3823618 0917373797
1 Phòng TCCB  3823661, (Đường dây nóng: 3552601 )
TP: Võ Văn Cường 3552601 0918499092
PP: Lê Thị Nga 3823661 0903040747 
PP: Nguyễn Hồng Phong 3823661 0913797939
2 Văn phòng  QT: 3828797-TV: 3823621
 VT: 3839180; Fax: 3826528
CVP: Nguyễn Mạnh Hùng 3823662 0913180009
PCVP: Ngô Kim Bạch Phi Hổ 3828797 0839066606
PCVP: Huỳnh Công Xã 3828796 0903161272
PCVP: Trần Thụy Ngọc Hân 3823662 0909932240
3 Phòng TTHT - NNT  3826389, (Fax: 3826528)
TP: Võ Thị Hải Yến 3829146 0984437837
PP: Nguyễn Thanh Toán 3826389 0918127635
4 Phòng Thanh Tra-Kiểm tra 1 3839618, (Fax 3553649)
TP: Võ Văn Út 3839618 0775707812
PP: Nguyễn Văn Bé 3839618 0918955471
PP: Võ Thị Kim Liên 3839618 0917641357
PP: Hoàng Văn Hoàn
3839618 0989934424
5 Phòng Thanh Tra-Kiểm tra 2 3823620, (Fax 3552272)
TP: Võ Văn Lộc 3839236 0909654116
PP: Nguyễn Hữu Tình 3823620 0901623638
PP: La Thị Hải Hà 3823620 0968498369
6 Phòng Thanh Tra-Kiểm tra 3 3829145, (Fax 3826043)
TP: Trương Ngọc Trần Huy 3829145 0944240919
PP: Nguyễn Văn Thiệp
38291450918617456 
PP: Nguyễn Thị Thanh Vân 3829145 0949395438
PP: Lương Ngọc Trinh 3828105 0919289337
7 Phòng Kiểm tra nội bộ 3838822, (đường dây nóng 3553695)
TP: Trịnh Văn Nha 3553695 0919782774
PP: Hồ Ngọc Hậu 3838822 0917676999
8 Phòng NV-DT-PC 3551803
TP: Nguyễn Văn Phương 3837809 0916718708
PP: Nguyễn Thanh Ý
38378090919718879
PP: Nguyễn Thị Phương Kiều 3551803 0946133967
9 Phòng Kê khai & Kế toán Thuế 3826042 - 3826196, (Fax 3826041)
TP: Mao Huỳnh Đức 3826042 0918129029
PP: Phạm Thị Bạch Huệ3826042
0909382693
PP: Nguyễn Thanh Hoàng 3826196 0982715239
10 Phòng Công Nghệ Thông Tin 3822873
TP: Huỳnh Thanh Phong 3822873 0911786939
PP: Võ Thanh Tiến 3834150 0937855418
11 Phòng QLN & CCNT 3751828, 3580151, (Fax 3553207)
PP: Kiều Công Danh 3825571 0919820870
PP: Lê Tấn Lộc35801510919124425
PP: Trần Thị Kim Oanh 3580151 0917265727
12 Phòng QL Hộ KD, CN và TK 3837900, 3839210
TP: Ngô Phước Nam 3839210 0937252020
PP: Lê Thị Minh Hương 3839210 0908027898
PP: Nguyễn Văn Quanh 3837900 0909395659

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement