image banner
Nhóm hỗ trợ kê khai thuế điện tử
Lượt xem: 187
Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email

Phòng CNTT

2.723.822.873

 -Ông Trần Văn Châu Giang  Tổ trưởng  918.527.104  tvcgiang.lan@gdt.gov.vn
 -Ông Đoàn Trung Tín  Thành viên  988.603.967  dttin.lan@gdt.gov.vn
 -Ông Đặng Hoàng Việt  Thành viên  772.955.567  dhviet.lan@gdt.gov.vn
 -Bà Nguyễn Ngọc Yến  Thanh viên  932.688.924  nnyen.lan@gdt.gov.vn
 -Ông Đặng Quang Châu  Thành viên  dqchau.lan@gdt.gov.vn

Phòng TTHT

0272.3826389

 -Bà Võ Thị Hải yến  Thành viên  984.437.837  vthyen.lan@gdt.gov.vn

Phòng KK&KTT

0272.3826196

 -Ông Mao Huỳnh Đức  Thành viên  918.129.029  mhduc.lan@gdt.gov.vn
 -Ông Nguyễn Thanh Hoàng  Thanh viên  982.715.239  nthoang.lan@gdt.gov.vn

Phòng TT-KTra 2

 0272.3823620

 -Bà La Thị Hải Hà  Thành viên  0968.498.369  lthha.lan@gdt.gov.vn
 -Bà Trương Yến Phương  Thành viên  0949.123.259  typhuong.lan@gdt.gov.vn
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1