Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Thời sự

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 550824
Tin tức - Thời sự
Thứ 2, Ngày 30/01/2023, 17:00
Cục Thuế tỉnh Long An ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023
30/01/2023 | Tin chính sách

Kế hoạch số 273/KH-CTLAN ngày 19/01/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An thực hiện cải cách hành chính của ngành Thuế tỉnh Long An năm 2023.

CS1-30012023.jpg

Thực hiện Quyết định số 3546/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Long An và Quyết định số 12252/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Cục Thuế tỉnh Long An xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

Tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, trong đó tập trung các nội dung như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là năng lực thực thi công vụ, kỹ năng và văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính gắn với Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI), tiếp tục giữ vững và nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh.

Gắn kết công tác cải cách hành chính với hoạt động thường xuyên của ngành thuế. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính qua đó thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Yêu cầu

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị đáp ứng mục tiêu kế hoạch đề ra; tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện cải cách hành chính. Nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Lồng ghép, kết hợp các hoạt động cải cách hành chính với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính năm 2023:

Cải cách thể chế.

Cải cách thủ tục hành chính.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính cơ quan Thuế.

Cải cách công vụ.

Cải cách tài chính công.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số.

4. Giải pháp:

Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, thông suốt. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính vào đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ công chức và xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức; áp dụng mô hình, sáng kiến hữu ích nhằm phục vụ tốt công tác cải cách hành chính.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm của đội ngũ cán bộ công chức, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với số công chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức và công dân.

Rà soát, lựa chọn những công chức có trình độ năng lực, có ý thức trách nhiệm cao và có phẩm chất đạo đức tốt làm việc trực tiếp ở Bộ phận “một cửa” của đơn vị. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức chuyên trách cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính; bố trí đầy đủ kinh phí triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2023./.

Trần Nhựt Thy

Lượt người xem:   44
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang