Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chính sách mới

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 550798
Thông tin chính sách mới
Thứ 2, Ngày 09/01/2023, 15:00
Công văn số 84/CTLAN-TTHT ngày 06/01/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2023.
09/01/2023 | Phòng TTHT-NNT

Ngày 06/01/2023, Cục Thuế tỉnh Long An ban hành công văn số 84/CTLAN-TTHT về việc doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2023. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Long An hướng dẫn thực hiện việc lập báo cáo thuế và một số lưu ý mà Doanh nghiệp phải thực hiện vào đầu năm 2023 như sau:

          I. Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế năm 2022:

          1. Quyết toán thuế TNDN;

          2. Báo cáo tài chính;

          3. Khai quyết toán thuế TNCN;

          4. Khai quyết toán thuế Tài nguyên.

          II. Các công việc thực hiện trong năm 2023:

          1. Khai lệ phí môn bài năm 2023;

          2. Khai thuế GTGT;

          3. Khai thuế TNCN tiền lương, tiền công;

          4. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023;

          5. Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ;

          6. Đại lý thuế;

          7. Sử dụng hóa đơn chứng từ;

          8. Thông tin chính sách thuế hết hiệu lực năm 2023;

          9. Thông tin chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2023.

                                                                                      Bạn đọc cần tìm hiểu nội dung công văn khi áp dụng, CONG VAN 84.pdf

                                                                                                                         PTTHT


Lượt người xem:   145
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang