Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 550809
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo số 346/TB-CCTKV ngày 22/03/2023 của CCTKV Tân Thạnh - Thạnh Hóa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM Xăng Dầu Trường Phát PetrolThông báo số 346/TB-CCTKV ngày 22/03/2023 của CCTKV Tân Thạnh - Thạnh Hóa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM Xăng Dầu Trường Phát Petrol

 - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh – Thạnh Hóa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TM Xăng Dầu Trường Phát Petrol;

  + MST: 1101974635;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 346-TB-CCTKV.22032023.pdf.

____________


22/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 320/TB-CCTKV ngày 21/03/2023 của CCTKV Tân Thạnh - Thạnh Hóa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV Ngô Huỳnh ThơThông báo số 320/TB-CCTKV ngày 21/03/2023 của CCTKV Tân Thạnh - Thạnh Hóa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV Ngô Huỳnh Thơ

 - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh – Thạnh Hóa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH MTV Ngô Huỳnh Thơ;

  + MST: 1101809991;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 320-TB-CCTKV.21032023.pdf.

____________


22/03/2023 2:00 CHĐã ban hành
Triển khai ứng dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro với HĐĐTTriển khai ứng dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro với HĐĐT

Trong thời gian qua, việc ngành Thuế tăng cường công tác hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế đã không chỉ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính về thuế ngày càng thuận lợi, dễ dàng hơn mà còn giúp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan phân tích, đánh giá những rủi ro tuân thủ của người nộp thuế; góp phần phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế.

ST1-22032023.jpg

Ngành Thuế tăng cường triển khai ứng dụng phục vụ kiểm soát dữ liệu, phân tích dữ liệu thông tin thuế, thông tin HĐĐT và tiêu chí đánh giá rủi ro.

Triển khai HĐĐT là một đột phá lớn của ngành Thuế. Những kết quả cho thấy việc triển khai áp dụng HĐĐT là “mũi tên trúng nhiều đích”, góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của người dân, DN theo hướng tích cực, hiện đại.

Cùng với đó, tăng cường công khai minh bạch, phòng chống gian lận, tiêu cực, phát triển thương mại điện tử, giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phù hợp xu hướng quốc tế.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện tượng lợi dụng sự thông thoáng trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước để trục lợi vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Điều này đặt ra nhiều thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho công tác quản lý thu NSNN, nhất là đối với các hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để chiếm đoạt tiền thuế của NSNN.

Để tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa gian lận về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, tăng cường quản lý rủi ro với HĐĐT. Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục thuế tại Quyết định số 183/QĐ-TCT ngày 10/03/2023.

Theo đó, Tổng cục Thuế giao Ban Quản lý rủi ro nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai ứng dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro; đề xuất trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro và chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích về HĐĐT; tổ chức quản lý, kiểm tra, phân tích dữ liệu HĐĐT phục vụ công tác áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý HĐĐT nói riêng và quản lý thuế nói chung.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý rủi ro được giao xác định yêu cầu thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích HĐĐT (bao gồm hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng) đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo thời gian quy định, hệ thống đáp ứng được yêu cầu phân tích dữ liệu lớn.

Đồng thời, Ban Quản lý rủi ro chịu trách nhiệm chủ trì nghiệp vụ trong việc xây dựng, triển khai ứng dụng phục vụ kiểm soát dữ liệu, phân tích dữ liệu HĐĐT; tổ chức phân tích thông tin thuế, thông tin HĐĐT; xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, quản lý; xây dựng kế hoạch nâng cao tuân thủ trong tạo lập và sử dụng HĐĐT.

Ban Quản lý rủi ro cũng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện quản lý và phân tích dữ liệu HĐĐT, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý HĐĐT của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp; quản lý việc trao đổi, thu thập và cung cấp thông tin HĐĐT với các cơ quan quản lý trong và ngoài Ngành theo yêu cầu quản lý và theo quy chế trao đổi thông tin.

Tổng cục Thuế cũng đã có Tờ trình báo cáo Bộ Tài chính về việc thành lập Trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu HĐĐT thuộc Tổng cục Thuế. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất yêu cầu nghiệp vụ phân tích dữ liệu HĐĐT; rà soát, bổ sung hoàn thiện Bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về HĐĐT; đối chiếu dữ liệu HĐĐT với Tờ khai thuế GTGT...

((Nguồn từ Trang https://gdt.gov.vn)

22/03/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 438/TB-CCT ngày 21/03/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH SX-TM-XD Cảnh TiếnThông báo số 438/TB-CCT ngày 21/03/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH SX-TM-XD Cảnh Tiến

 - Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH SX-TM-XD Cảnh Tiến;

  + MST: 1101861871;  

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 438-TB-CCT.21032023.pdf

 ________ 


21/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 967/TB-CTLAN ngày 16/03/2023 v/v khôi phục mã số thuế cho CTY TNHH Giày Tings SungThông báo số 967/TB-CTLAN ngày 16/03/2023 v/v khôi phục mã số thuế cho CTY TNHH Giày Tings Sung

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo :

 + CTY TNHH Giày Tings Sung;

 + Mã số thuế: 1101840279;

 Được phép sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành thông báo này.

 +Nội dung thông báo: 967-TB-CTLAN.16032023.pdf

____________


17/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 962/TB-CTLAN ngày 16/03/2023 v/v khôi phục mã số thuế cho CTY TNHH SX-TM&DV Mỹ ViệtThông báo số 962/TB-CTLAN ngày 16/03/2023 v/v khôi phục mã số thuế cho CTY TNHH SX-TM&DV Mỹ Việt

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo :

 + CTY TNHH SX-TM&DV Mỹ Việt;

 + Mã số thuế: 1100710894;

 Được phép sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành thông báo này.

 +Nội dung thông báo: 962-TB-CTLAN.16032023.pdf

____________

16/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 353/TB-CCTKV ngày 15/03/2023 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH MTV TM DV VT Đức Anh L.AThông báo số 353/TB-CCTKV ngày 15/03/2023 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH MTV TM DV VT Đức Anh L.A

 - Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa-Đức Huệ thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH MTV TM DV VT Đức Anh L.A;

  + MST: 1101784507;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:353-TB-CCTKV.15032023.pdf .

____________16/03/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 511/TB-CCT ngày 15/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH XD Nam Đô FordThông báo số 511/TB-CCT ngày 15/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH XD Nam Đô Ford

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH XD Nam Đô Ford;

  + MST: 1101911339;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 511- TB-CCT.15032023.pdf.

____________


16/03/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 515/TB-CCT ngày 15/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM - Công Nghệ Cao Thiên Lộc PhátThông báo số 515/TB-CCT ngày 15/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM - Công Nghệ Cao Thiên Lộc Phát

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TM - Công Nghệ Cao Thiên Lộc Phát;

  + MST: 1101936453;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 515- TB-CCT15032023.pdf.

____________


16/03/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 885/TB-CTLAN ngày 14/03/2023 v/v khôi phục mã số thuế đối với CTY TNHH XD Thiên Minh KhangThông báo số 885/TB-CTLAN ngày 14/03/2023 v/v khôi phục mã số thuế đối với CTY TNHH XD Thiên Minh Khang

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo :

 + CTY TNHH XD Thiên Minh Khang;

 + Mã số thuế: 1101935989;

 Được phép sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành thông báo này.

 +Nội dung thông báo:885-TB-CTLAN.14032023-PR.pdf 

____________


14/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 415/TB-CCT ngày 10/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM DV Tuấn An Thông báo số 415/TB-CCT ngày 10/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM DV Tuấn An

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TM DV Tuấn An;

  + MST: 3502480605;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 415- TB-CCT.10032023.pdf.

____________


14/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 416/TB-CCT ngày 10/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV TM DV Phương MaiThông báo số 416/TB-CCT ngày 10/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV TM DV Phương Mai

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH MTV TM DV Phương Mai;

  + MST: 0317340069;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 416- TB-CCT.10032023.pdf.

____________


14/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 382/TB-CTLAN ngày 10/02/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Dương Thảo LiênThông báo số 382/TB-CTLAN ngày 10/02/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Dương Thảo Liên

- Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Dương Thảo Liên;

  + MST: 1101835688;  

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 382-TB-CCT.10032023.pdf

 ________ 


13/03/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 405/TB-CCT ngày 10/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH DV Nấu Ăn Kim ChiThông báo số 405/TB-CCT ngày 10/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH DV Nấu Ăn Kim Chi

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH DV Nấu Ăn Kim Chi;

  + MST: 1101881765;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 405- TB-CCT.10032023.pdf.

____________


13/03/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 406/TB-CCT ngày 10/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH XD TM DV Diệp L.AThông báo số 406/TB-CCT ngày 10/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH XD TM DV Diệp L.A

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH XD TM DV Diệp L.A;

  + MST: 1102014275;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 406- TB-CCT.10032023.pdf.

____________


13/03/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 364/TB-CCT ngày 08/03/2023 của CCT Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH HUIJIANThông báo số 364/TB-CCT ngày 08/03/2023 của CCT Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH HUIJIAN

 - Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH HUIJIAN;

  + MST: 1101968173;  

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 364-TB-CCT.08032023.pdf

 ________ 


09/03/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 376/TB-CCT ngày 07/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM-DV Tiến Phú GiaThông báo số 376/TB-CCT ngày 07/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM-DV Tiến Phú Gia

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TM-DV Tiến Phú Gia;

  + MST: 0317273609;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:376-TB-CCT.07032023.pdf .

____________


09/03/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 97/TB-CCTKV ngày 06/03/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Phân Phối Thảo Khang Thông báo số 97/TB-CCTKV ngày 06/03/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Phân Phối Thảo Khang

 - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Trụ thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Phân Phối Thảo Khang;

  + MST: 1102008377;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 97-TB-CCTKV.06032023.pdf.

____________


09/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 113/TB-CCTKV ngày 08/03/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV Huỳnh Kim HươngThông báo số 113/TB-CCTKV ngày 08/03/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV Huỳnh Kim Hương

 - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Trụ thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH MTV Huỳnh Kim Hương;

  + MST: 1102019932;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:113-TB-CCTKV.08032023.pdf .

____________


09/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 360/TB-CCT ngày 06/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với DNTN XD Hoàng Xuân LaThông báo số 360/TB-CCT ngày 06/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với DNTN XD Hoàng Xuân La

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + DNTN XD Hoàng Xuân La;

  + MST: 1101803703;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 360-TB-CCT.06032023.pdf.

____________


09/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 361/TB-CCT ngày 06/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM -DV Tép ConThông báo số 361/TB-CCT ngày 06/03/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM -DV Tép Con

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TM -DV Tép Con;

  + MST: 110197926;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:361-TB-CCT.06032023.pdf .

____________


09/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 362/TB-CCT ngày 08/03/2023 của CCT Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH CP Đầu Tư và Phát Triển BĐS Đại Thắng TiếnThông báo số 362/TB-CCT ngày 08/03/2023 của CCT Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH CP Đầu Tư và Phát Triển BĐS Đại Thắng Tiến

 - Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH CP Đầu Tư và Phát Triển BĐS Đại Thắng Tiến;

  + MST: 1101964098;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:362-TB-CCT.08032023.pdf .

____________


09/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 363/TB-CCT ngày 08/03/2023 của CCT Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Dịch Vụ Xông Hơi Xoa Bóp Massage Thanh Ngọc Thông báo số 363/TB-CCT ngày 08/03/2023 của CCT Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Dịch Vụ Xông Hơi Xoa Bóp Massage Thanh Ngọc

- Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Dịch Vụ Xông Hơi Xoa Bóp Massage Thanh Ngọc;

  + MST: 1101964940;  

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 363-TB-CCT.08032023.pdf

 ________ 


09/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 252/TB-CCTKV ngày 02/03/2023 của CCTKV Vĩnh Hưng - Tân Hưng v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV Trọng PhấnThông báo số 252/TB-CCTKV ngày 02/03/2023 của CCTKV Vĩnh Hưng - Tân Hưng v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV Trọng Phấn


- Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng – Tân Hưng thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH MTV Trọng Phấn;

  + MST: 1101910712;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:252-TB-CCTKV.02032023.pdf .

____________


02/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 236/TB-CCT ngày 27/02/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH SX  Ngũ Kim Đại PhúcThông báo số 236/TB-CCT ngày 27/02/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH SX  Ngũ Kim Đại Phúc

 - Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH SX  Ngũ Kim Đại Phúc;

  + MST: 1101909629;  

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 236-TB-CCT.27022023.pdf

 ________ 


28/02/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 210/TB-CCTKV ngày 27/02/2023 của CCTKV Tân Thạnh - Thạnh Hóa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH XD Tam Nhân PhátThông báo số 210/TB-CCTKV ngày 27/02/2023 của CCTKV Tân Thạnh - Thạnh Hóa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH XD Tam Nhân Phát

 - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh – Thạnh Hóa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH XD Tam Nhân Phát;

  + MST: 1101928357;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 210-TB-CCTKV.pdf.

____________


28/02/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 259/TB-CCT ngày 22/02/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước HưngThông báo số 259/TB-CCT ngày 22/02/2023 của CCTKV Tân An -Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Hưng

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Hưng;

  + MST: 110177235;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 259- TB-CCT.22022023.pdf.

____________


22/02/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 187/TB-CCTKV ngày 22/02/2023 của CCTKV Vĩnh Hưng - Tân Hưng v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CN CTY TNHH Winland Hoàng Gia TGThông báo số 187/TB-CCTKV ngày 22/02/2023 của CCTKV Vĩnh Hưng - Tân Hưng v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CN CTY TNHH Winland Hoàng Gia TG

- Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng – Tân Hưng thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CN CTY TNHH Winland Hoàng Gia TG;

  + MST: 1201659676-001;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 187-TB-CCTKV.22022023.pdf.

____________


22/02/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 185/TB-CCTKV ngày 20/02/2023 của CCTKV Tân Hưng - Vĩnh Hưng v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH máy Nông Nghiệp Tường Quyên Thông báo số 185/TB-CCTKV ngày 20/02/2023 của CCTKV Tân Hưng - Vĩnh Hưng v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH máy Nông Nghiệp Tường Quyên

 - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng - Tân Hưng  thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Máy Nông Nghiệp Tường Quyên;

  + MST: 1102022413;  

 Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  Xem chi tiết nội dung thông báo: 185-TB-CCTKV CTY TUONG QUYEN.pdf.

____________


21/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 186/TB-CCTKV ngày 20/02/2023 của CCTKV Tân Hưng - Vĩnh Hưng v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Bảo Hiểm Quang VinhThông báo số 186/TB-CCTKV ngày 20/02/2023 của CCTKV Tân Hưng - Vĩnh Hưng v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Bảo Hiểm Quang Vinh

 - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng - Tân Hưng  thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Bảo Hiểm Quang Vinh;

  + MST: 1102016057;  

 - Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 186-TB-CCTKV QUANG VINH.pdf.

____________


21/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang