Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 664740
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo số 6214/TB-CCT ngày 29/11/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH TM VLXD Đặng Tiến, MST: 0317621038Thông báo số 6214/TB-CCT ngày 29/11/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH TM VLXD Đặng Tiến, MST: 0317621038

Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH TM VLXD Đặng Tiến;

+ MST: 0317621038;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 6214_TB-CCT.29112023.pdf

________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 4458/TB-CCTKV ngày 29/11/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Mua Bán Sắt Thép Hùng Thịnh, MST: 0316673001Thông báo số 4458/TB-CCTKV ngày 29/11/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Mua Bán Sắt Thép Hùng Thịnh, MST: 0316673001

Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc - Cần Đước thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH Mua Bán Sắt Thép Hùng Thịnh;

+ MST: 0316673001;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 4458.TB-CCTKV.29112023.pdf

________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 4457/TB-CCTKV ngày 29/11/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Hải Sản Nhân Đức, MST: 1101992909Thông báo số 4457/TB-CCTKV ngày 29/11/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Hải Sản Nhân Đức, MST: 1101992909

Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc - Cần Đước thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH Hải Sản Nhân Đức;

+ MST: 1101992909;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 4457.TB-CCTKV.29112023.pdf

________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 4456/TB-CCTKV ngày 29/11/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Phát Triển Thiết Kê Xây Dựng Văn Thư, MST: 1102023093Thông báo số 4456/TB-CCTKV ngày 29/11/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Phát Triển Thiết Kê Xây Dựng Văn Thư, MST: 1102023093

Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc - Cần Đước thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH Phát Triển Thiết Kê Xây Dựng Văn Thư;

+ MST: 1102023093;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 4456.TB-CCTKV.29112023.pdf

________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 4455/TB-CCTKV ngày 29/11/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Đầu Tư Khẩu Trang Y Tế An Việt, MST: 1101963658Thông báo số 4455/TB-CCTKV ngày 29/11/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Đầu Tư Khẩu Trang Y Tế An Việt, MST: 1101963658

Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc - Cần Đước thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH Đầu Tư Khẩu Trang Y Tế An Việt;

+ MST: 1101963658;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 4455.TB-CCTKV.29112023.pdf

________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7278/TB-CTLAN ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Chí Hiếu, MST: 1100141694Thông báo số 7278/TB-CTLAN ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Chí Hiếu, MST: 1100141694

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH Chí Hiếu;

+ MST: 1100141694;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7278_TB-CTLAN.30112023.pdf

________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7294/TB-CTLAN ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH TM - DV Thế Phong, MST: 1102001332Thông báo số 7294/TB-CTLAN ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH TM - DV Thế Phong, MST: 1102001332

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH TM - DV Thế Phong;

+ MST: 1102001332;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7294_TB-CTLAN.30112023.pdf

________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7296/TB-CTLAN ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty CP TM Tổng Hợp Pacific Group, MST: 1102005601Thông báo số 7296/TB-CTLAN ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty CP TM Tổng Hợp Pacific Group, MST: 1102005601

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty CP TM Tổng Hợp Pacific Group;

+ MST: 1102005601;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7296_TB-CTLAN.30112023.pdf

________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 887/TB-CCTKV ngày 30/11/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v khôi phục mã số thuế đối với Công ty TNHH TMDV Long Bình, MST: 1102015790Thông báo số 887/TB-CCTKV ngày 30/11/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v khôi phục mã số thuế đối với Công ty TNHH TMDV Long Bình, MST: 1102015790

Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ thông báo:

 + Công ty TNHH TMDV Long Bình;

 + Mã số thuế: 1102015790;

 Được phép sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành thông báo này.

 + Nội dung thông báo:887-TB-CCTKV.30112023.pdf

____________

07/12/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7163/TB-CTLAN ngày 27/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM DV Vận Chuyển Tân Phát Logistics, MST: 1102007334Thông báo số 7163/TB-CTLAN ngày 27/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM DV Vận Chuyển Tân Phát Logistics, MST: 1102007334

- Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH TM DV Vận Chuyển Tân Phát Logistics, MST: 1102007334.

+ Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

+ Xem chi tiết nội dung thông báo:7163_TB-CTLAN.27112023.pdf 

 ________


30/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7173/TB-CTLAN ngày 27/11/2023 v/v khôi phục mã số thuế đối với CTY CP PT Dự Án Long An, MST: 1101689324Thông báo số 7173/TB-CTLAN ngày 27/11/2023 v/v khôi phục mã số thuế đối với CTY CP PT Dự Án Long An, MST: 1101689324

- Cục Thuế tỉnh Long An thông báo :

+ CTY CP PT Dự Án Long An, MST: 1101689324 được phép sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành thông báo này.

 + Nội dung thông báo: 7173_TB-CTLAN.27112023.pdf

____________


30/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7118/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY CP Cấp Nước Nhà Bè Long An, MST: 1102003844Thông báo số 7118/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY CP Cấp Nước Nhà Bè Long An, MST: 1102003844

 - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY CP Cấp Nước Nhà Bè Long An, MST: 1102003844.

+ Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

+ Xem chi tiết nội dung thông báo: 7118_TB-CTLAN.23112023.pdf

 ________


24/11/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7117/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY CP ĐT-TM-XD Kim Long Phát, MST: 1101930934Thông báo số 7117/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY CP ĐT-TM-XD Kim Long Phát, MST: 1101930934

- Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY CP ĐT-TM-XD Kim Long Phát, MST: 1101930934.

+ Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

+ Xem chi tiết nội dung thông báo:7117_TB-CTLAN.23112023.pdf 

 ________


24/11/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7081/TB-CTLAN ngày 20/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Xây Dựng Anda, MST: 0315156353Thông báo số 7081/TB-CTLAN ngày 20/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Xây Dựng Anda, MST: 0315156353

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH Xây Dựng Anda;

+ MST: 0315156353;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7081_TB-CTLAN.20112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7082/TB-CTLAN ngày 20/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty CP Mua Bán Nợ Tây Đô, MST: 1101655653Thông báo số 7082/TB-CTLAN ngày 20/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty CP Mua Bán Nợ Tây Đô, MST: 1101655653

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty CP Mua Bán Nợ Tây Đô;

+ MST: 1101655653;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7082_TB-CTLAN.20112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7086/TB-CTLAN ngày 21/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Cham, MST: 1101871238Thông báo số 7086/TB-CTLAN ngày 21/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Cham, MST: 1101871238

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Cham;

+ MST: 1101871238;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7086_TB-CTLAN.21112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7087/TB-CTLAN ngày 21/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lương Bình, MST: 1801359829Thông báo số 7087/TB-CTLAN ngày 21/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lương Bình, MST: 1801359829

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lương Bình;

+ MST: 1101871238;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7087_TB-CTLAN.21112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7088/TB-CTLAN ngày 21/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Dương Minh Hồng, MST: 1101804513Thông báo số 7088/TB-CTLAN ngày 21/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Dương Minh Hồng, MST: 1101804513

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH Dương Minh Hồng;

+ MST: 1101804513;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7088_TB-CTLAN.21112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7096/TB-CTLAN ngày 22/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH 01 TV Vàng Xuân, MST: 0305475093Thông báo số 7096/TB-CTLAN ngày 22/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH 01 TV Vàng Xuân, MST: 0305475093

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH 01 TV Vàng Xuân;

+ MST: 0305475093;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7096_TB-CTLAN.22112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7097/TB-CTLAN ngày 22/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Minh Phát, MST: 1102014557Thông báo số 7097/TB-CTLAN ngày 22/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Minh Phát, MST: 1102014557

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Minh Phát;

+ MST: 1102014557;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7097_TB-CTLAN.22112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7098/TB-CTLAN ngày 22/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng môi giới bất động sản Tuấn Phong, MST: 1101910399Thông báo số 7098/TB-CTLAN ngày 22/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng môi giới bất động sản Tuấn Phong, MST: 1101910399

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty CP Đầu tư xây dựng môi giới bất động sản Tuấn Phong;

+ MST: 1101910399;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7098_TB-CTLAN.22112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7114/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH bất động sản Thanh Gia, MST: 1101923302Thông báo số 7114/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH bất động sản Thanh Gia, MST: 1101923302

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH bất động sản Thanh Gia;

+ MST: 1101923302;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7114_TB-CTLAN.23112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7123/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Kiến Trúc Nhật Linh, MST: 1101973328Thông báo số 7123/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Kiến Trúc Nhật Linh, MST: 1101973328

 - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH Kiến Trúc Nhật Linh, MST: 1101973328.

+ Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

+ Xem chi tiết nội dung thông báo:7123_TB-CTLAN.23112023.pdf 

 ________


24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7115/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH TM nhiên liệu Nguyễn Huy - Chi nhánh tỉnh Long An, MST: 3703128640-002Thông báo số 7115/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH TM nhiên liệu Nguyễn Huy - Chi nhánh tỉnh Long An, MST: 3703128640-002

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ Công ty TNHH TM nhiên liệu Nguyễn Huy - Chi nhánh tỉnh Long An;

+ MST: 3703128640-002;

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Xem chi tiết nội dung thông báo: 7115_TB-CTLAN.23112023.pdf

________

24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7128/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY CP Tập Đoàn Địa Ốc Phú Thịnh, MST: 1102002840Thông báo số 7128/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY CP Tập Đoàn Địa Ốc Phú Thịnh, MST: 1102002840

 - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY CP Tập Đoàn Địa Ốc Phú Thịnh, MST: 1102002840.

+ Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

+ Xem chi tiết nội dung thông báo:7128_TB-CTLAN.23112023.pdf 

 ________


24/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7116/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Môi Trường Đại Tín Phát, MST: 1102004118Thông báo số 7116/TB-CTLAN ngày 23/11/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Môi Trường Đại Tín Phát, MST: 1102004118

- Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH Môi Trường Đại Tín Phát, MST: 1102004118.

+ Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

+ Xem chi tiết nội dung thông báo:7116_TB-CTLAN.23112023.pdf 

 ________


23/11/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 7083/TB-CTLAN ngày 21/11/2023 v/v khôi phục mã số thuế đối với CTY TNHH Quốc Khanh HP, MST: 1101770279Thông báo số 7083/TB-CTLAN ngày 21/11/2023 v/v khôi phục mã số thuế đối với CTY TNHH Quốc Khanh HP, MST: 1101770279

- Cục Thuế tỉnh Long An thông báo :

+ CTY TNHH Quốc Khanh HP, MST: 1101770279 được phép sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành thông báo này.

 + Nội dung thông báo: 7083_TB-CTLAN.21112023.pdf

____________


23/11/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 2694/TB-CCT ngày 14/11/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH ĐT-XD và TM Thu Nguyễn, MST: 1101884251Thông báo số 2694/TB-CCT ngày 14/11/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH ĐT-XD và TM Thu Nguyễn, MST: 1101884251

- Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH ĐT-XD và TM Thu Nguyễn, MST: 1101884251.

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo: 2694_TB-CCT.14112023.pdf

 ________ 


23/11/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 2698/TB-CCT ngày 14/11/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CN-Long An CTY TNHH TM và SX Nguyễn Trường Thắng, MST: 0303111132-002Thông báo số 2698/TB-CCT ngày 14/11/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CN-Long An CTY TNHH TM và SX Nguyễn Trường Thắng, MST: 0303111132-002

 - Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CN-Long An CTY TNHH TM và SX Nguyễn Trường Thắng, MST: 0303111132-002.

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo: 2698_TB-CCT.14112023.pdf

 ________ 


23/11/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 2697/TB-CCT ngày 14/11/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM - KT Trương Dũng, MST: 1101926159Thông báo số 2697/TB-CCT ngày 14/11/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM - KT Trương Dũng, MST: 1101926159

- Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH TM - KT Trương Dũng, MST: 1101926159.

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo:2697_TB-CCT.14112023.pdf 

 ________ 


23/11/2023 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Minh Sang - Phó Cục trưởng.

Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn

 

  ​ ​​