Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 632130
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo số 5147/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tổng hợp Thiên MinhNewThông báo số 5147/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tổng hợp Thiên Minh

  - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tổng hợp Thiên Minh;

  + MST: 1102036310; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5147_TB-CTLAN.20092023.pdf

________


22/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5148/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH DV TM Phương KhanhNewThông báo số 5148/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH DV TM Phương Khanh

  - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + Công ty TNHH DV TM Phương Khanh;

  + MST: 1102016184; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5148_TB-CTLAN.20092023.pdf

________


22/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5149/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại TâmNewThông báo số 5149/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Tâm

  - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Tâm;

  + MST: 1102036222; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5149_TB-CTLAN.20092023.pdf

________


22/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5154/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Hoàng NamNewThông báo số 5154/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Hoàng Nam

  - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Hoàng Nam;

  + MST: 1102036409; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5154_TB-CTLAN.20092023.pdf

________


22/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5155/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty Cổ Phần Phát triển Kinh doanh Long AnNewThông báo số 5155/TB-CTLAN ngày 20/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty Cổ Phần Phát triển Kinh doanh Long An

  - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + Công ty Cổ Phần Phát triển Kinh doanh Long An;

  + MST: 1101708922; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5155_TB-CTLAN.20092023.pdf

________

22/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5100/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kim PhúNewThông báo số 5100/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kim Phú

  - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kim Phú;

  + MST: 1102034472; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5100_TB-CTLAN.19092023.pdf

________

22/09/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5109/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Xây dựng An GiaNewThông báo số 5109/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v người nộp thuế không hoạt động đối với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Gia

  - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Gia;

  + MST: 1102034426; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5109_TB-CTLAN.19092023.pdf

________


22/09/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 3251/TB-CCTKV ngày 15/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM-DV Thực Phẩm Xanh Tươi FoodThông báo số 3251/TB-CCTKV ngày 15/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM-DV Thực Phẩm Xanh Tươi Food

Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TM-DV Thực Phẩm Xanh Tươi Food;

  + MST: 1102000522.  

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  Xem chi tiết nội dung thông báo:3251.TB-CCTKV.20092023.pdf .

____________


20/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 718/TB-CCTKV ngày 19/09/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TMDV Long BìnhThông báo số 718/TB-CCTKV ngày 19/09/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TMDV Long Bình

Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Trụ  thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TMDV Long Bình;

  + MST: 0313330856-001.  

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  Xem chi tiết nội dung thông báo: 718-TB-CCTKV.19092023.pdf.

____________


20/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 3250/TB-CCTKV ngày 15/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM-DV Quốc Tế Tố TrinhThông báo số 3250/TB-CCTKV ngày 15/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TM-DV Quốc Tế Tố Trinh

- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TM-DV Quốc Tế Tố Trinh;

  + MST: 1102000459.  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:3250.TB-CCTKV.20092023.pdf .

____________


20/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 3420/TB-CCTKV ngày 20/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TV-DV Nam Luật ViệtThông báo số 3420/TB-CCTKV ngày 20/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TV-DV Nam Luật Việt

- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TV-DV Nam Luật Việt;

  + MST: 1102020310.  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:3420.TB-CCTKV.20092023.pdf .

____________


20/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 3285/TB-CCTKV ngày 18/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TMDV Nông Sản Quốc Tế Trưởng ThànhThông báo số 3285/TB-CCTKV ngày 18/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH TMDV Nông Sản Quốc Tế Trưởng Thành

- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH TMDV Nông Sản Quốc Tế Trưởng Thành;

  + MST: 1102000498.  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:3285.TB-CCTKV.20092023.pdf .

____________


20/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 3418/TB-CCTKV ngày 20/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Hương Hương BiểnThông báo số 3418/TB-CCTKV ngày 20/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Hương Hương Biển

- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Hương Hương Biển;

  + MST: 1101958009.  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:3418.TB-CCTKV.20092023.pdf .

____________


20/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 3419/TB-CCTKV ngày 20/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH XD Cơ Khí Vương Hoàng PhátThông báo số 3419/TB-CCTKV ngày 20/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH XD Cơ Khí Vương Hoàng Phát

- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH XD Cơ Khí Vương Hoàng Phát;

  + MST: 1102009081.  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:3419.TB-CCTKV.20092023.pdf .

____________


20/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 3421/TB-CCTKV ngày 20/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Năm Hạnh An PhátThông báo số 3421/TB-CCTKV ngày 20/09/2023 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Năm Hạnh An Phát

- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Năm Hạnh An Phát;

  + MST: 1101910705.  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:3421.TB-CCTKV.20092023.pdf .

____________


20/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5098/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Bình QuânThông báo số 5098/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Bình Quân

- Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Bình Quân;

  + MST: 1102035109; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5098_TB-CTLAN.19092023.pdf

 ________


20/09/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5104/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH ĐT-SX Máy Xây Dựng An PhongThông báo số 5104/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH ĐT-SX Máy Xây Dựng An Phong

 - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH ĐT-SX Máy Xây Dựng An Phong;

  + MST: 1102026231; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5104_TB-CTLAN.19092023.pdf

 ________

 


20/09/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5109/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Kinh Doanh TM-DV-XD An GiaThông báo số 5109/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Kinh Doanh TM-DV-XD An Gia

- Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Kinh Doanh TM-DV-XD An Gia;

  + MST: 1102034426; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5109_TB-CTLAN.19092023.pdf

 ________


20/09/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5105/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH IC VinaThông báo số 5105/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH IC Vina

 - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH IC Vina;

  + MST: 1102027186; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5105_TB-CTLAN.19092023.pdf

 ________


20/09/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5101/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Đầu Tư Phát Triển TM Gia PhúThông báo số 5101/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Đầu Tư Phát Triển TM Gia Phú

 - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Đầu Tư Phát Triển TM Gia Phú;

  + MST: 1102034440; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5101_TB-CTLAN.19092023.pdf

 ________


20/09/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 5097/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV Thép Huỳnh PhátThông báo số 5097/TB-CTLAN ngày 19/09/2023 v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH MTV Thép Huỳnh Phát

 - Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH MTV Thép Huỳnh Phát;

  + MST: 1102020536; 

  + Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 5097_TB-CTLAN.19092023.pdf

 ________


20/09/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 2861/TB-CCTKV ngày 18/09/2023 của CCTKV Tân An - Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CN_CTY PC Seven System Việt Nam tại Long AnThông báo số 2861/TB-CCTKV ngày 18/09/2023 của CCTKV Tân An - Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CN_CTY PC Seven System Việt Nam tại Long An

 - Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa  thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CN_CTY PC Seven System Việt Nam tại Long An;

  + MST: 0313330856-001.  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo: 2861- TB-CCTKV.18092023.pdf.

____________


19/09/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 1788/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH Nguyễn Dũng Hoàng GiaThông báo số 1788/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH Nguyễn Dũng Hoàng Gia

 - Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH Nguyễn Dũng Hoàng Gia;

+ MST: 0314080662;  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo: 1788_TB-CCT.11092023.pdf

 ________


15/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 1789/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH France PharmaThông báo số 1789/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH France Pharma

Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH France Pharma;

+ MST: 1101842780;  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo: 1789_TB-CCT.11092023.pdf

 ________ 


15/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 1790/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH Xông Hơi Xoa Bốp Massage Thịnh PhátThông báo số 1790/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH Xông Hơi Xoa Bốp Massage Thịnh Phát

Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH Xông Hơi Xoa Bốp Massage Thịnh Phát;

+ MST: 1101922884;  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo: 1790_TB-CCT.11092023.pdf

 ________ 


15/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 1802/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH Nông Nghiệp Hữu ĐiềnThông báo số 1802/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH Nông Nghiệp Hữu Điền

Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH Nông Nghiệp Hữu Điền;

+ MST: 1101949170;  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo: 1802_TB-CCT.11092023.pdf

 ________ 


15/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 1803/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH MTV Thế Giớ Game Galaxy Vũ BảoThông báo số 1803/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH MTV Thế Giớ Game Galaxy Vũ Bảo

 - Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH MTV Thế Giớ Game Galaxy Vũ Bảo;

+ MST: 1101787924;  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo: 1803_TB-CCT.11092023.pdf

 ________ 


15/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 1813/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Vĩnh TiếnThông báo số 1813/TB-CCT ngày 11/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không còn hoạt động đối với CTY TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Vĩnh Tiến

Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Vĩnh Tiến;

+ MST: 1100778250;  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo: 1813_TB-CCT.12092023.pdf

 ________ 


15/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 1860/TB-CCT ngày 15/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY CP Xe Máy Truyền Thống Việt Quốc Tế Thông báo số 1860/TB-CCT ngày 15/09/2023 của CCT huyện Bến Lức v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY CP Xe Máy Truyền Thống Việt Quốc Tế

 - Chi cục Thuế huyện Bến Lức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

+ CTY CP Xe Máy Truyền Thống Việt Quốc Tế;

+ MST: 1100653646;  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này.  Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 + Xem chi tiết nội dung thông báo:1860-TB-CCT.15092023.pdf 

 ________ 


15/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 2850/TB.CCTKV ngày 15/09/2023 của CCTKV Tân An - Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Châu Tín ThànhThông báo số 2850/TB.CCTKV ngày 15/09/2023 của CCTKV Tân An - Thủ Thừa v/v người nộp thuế không hoạt động đối với CTY TNHH Châu Tín Thành

- Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa  thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết:

  + CTY TNHH Châu Tín Thành;

  + MST: 1102026471.  

- Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày ban hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

  + Xem chi tiết nội dung thông báo:2850- TB-CCTKV.15092023.pdf .

____________


15/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang