Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuyết định cưỡng chế về hóa đơn

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 550812
 
Quyết định cưỡng chế về hóa đơn
 
​- Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường – Mộc Hóa thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với + Hộ Kinh Doanh Trần Minh Bình; + MST 1100665810;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 152-TB-CCTKV.21032023.pdf + Nội dung quyết định 19-QD-CCTKV.21032023.pdf;_______________ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với + CTY TNHH XD - TM Út Phát; + MST 1101824196;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 381-TB-CCTKV.02032023.pdf + Nội dung quyết định 152-QĐ-CCTKV.02032023.pdf;_______________ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với + CTY TNHH MTV Nhật Mỹ Anh; + MST 1101798387;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 382-TB-CCTKV.02032023.pdf + Nội dung quyết định 151-QĐ-CCTKV.02032023.pdf;_______________ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với + CTY TNHH MTV Cao Đức Phát; + MST 1101331627;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 379-TB-CCTKV.02032023.pdf ; + Nội dung quyết định 154-QĐ-CCTKV.02032023.pdf_______________ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với + CTY TNHH MTV TV Đầu Tư Xây Dựng Hưng Lộc Lộc Phát; + MST 1101969272;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 380-TB-CCTKV.02032023 (1).pdf + Nội dung quyết định 153-QĐ-CCTKV.02032023.pdf;... 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường – Mộc Hóa thông báo + DNTN Trường Thảo KT; + MST 1101816149;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 145-TB-CCTKV.16032023.pdf + Nội dung quyết định ;18-QD-CCTKV.06032023.pdf_______________ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với + CTY TNHH Vớ Gia Minh; + MST 0315006679;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 378-TB-CCTKV.020032023.pdf + Nội dung quyết định 155-QD-CCTKV.02032023.pdf ; _______________ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ thông báo + CTY TNHH SX-TM-DV Triển Ngọc; + MST 1100779896;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 3468-TB-CCTKV-KDT.08032023.pdf + Nội dung quyết định 85-QD-CCTKV-KDT.08032023.pdf ;_______________ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ thông báo + CTY TNHH MTV Tây Nguyên; + MST 1100786082;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 3472-TB-CCTKV-KDT.08032023.pdf + Nội dung quyết định 89-QD-CCTKV-KDT.08032023.pdf;_______________ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ thông báo + CTY TNHH DVBV Thanh Hải Long An; + MST 1101833881;- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm. + Nội dung thông báo 3477-TB-CCTKV-KDT.08032023.pdf; + Nội dung quyết định 94-QD-CCTKV-KDT.08032023.pdf_______________ 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo số 4089/TB-CCT ngày 11/10/2016 và quyết định số485/QĐ-CCT ngày 11/10/2016 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công Ty TNHH SX TM GoldproductThông báo số 4089/TB-CCT ngày 11/10/2016 và quyết định số485/QĐ-CCT ngày 11/10/2016 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công Ty TNHH SX TM Goldproduct

​-Tên: Công Ty TNHH SX TM Goldproduct;

 +MST: 1101765913;

 +Nội dung quyết định: 485-QDDHOA.pdf

 +Nội dung thông báo: 4098-TBDHOA.pdf

14/10/2016 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 04/TB-CT ngày 02/01/2020 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với CN CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công DanhThông báo số 04/TB-CT ngày 02/01/2020 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với CN CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công Danh

​ -CN CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công Danh​:

 +MST: 0309999041-008;

 +Nội dung thông báo: 04-TB-CCT.PDF

10/01/2020 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 140/TB-CCT ngày 03/02/2016 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc ĐạiThông báo số 140/TB-CCT ngày 03/02/2016 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Đại

​-Tên:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Đại​;

 +MST: 1101240803;

 +Nội dung thông báo: DNTN Phúc Đại.pdf

04/02/2016 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2270/TB-CT ngày 27/05/2021 v/v ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTY CP Nhựa Đường SYNERGY Việt NamThông báo số 2270/TB-CT ngày 27/05/2021 v/v ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTY CP Nhựa Đường SYNERGY Việt Nam

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo:

+ CTY CP Nhựa Đường SYNERGY Việt Nam;

+ MST: 1101848126;

- CTY CP Nhựa Đường SYNERGY Việt Nam không cấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp.

+ Nội dung thông báo: 2270-TB-CT.270520210001.pdf;

+ Nội dung quyết định: 1291-QD-CT.270520210001.pdf;

_______________


31/05/2021 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 408/TB-CCT ngày 16/07/2018 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty TNHH 01TV Quang PhướcThông báo số 408/TB-CCT ngày 16/07/2018 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty TNHH 01TV Quang Phước

​- Cty TNHH 01TV Quang Phước:

 +MST: 1100991130;

 +Nội dung thông báo: 408-TB-CCT.PDF

 +Nội dung quyết định: 429-QD-CCT.PDF

16/07/2018 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 807/TB-CCT ngày 04/10/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với CTY TNHH MTV TM-SX-DV Lưu Vạn ThuếThông báo số 807/TB-CCT ngày 04/10/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với CTY TNHH MTV TM-SX-DV Lưu Vạn Thuế

​ - CTY TNHH MTV TM-SX-DV Lưu Vạn Thuế:

 +MST: 1101599462;

 +Nội dung thông báo: 807-TB-CCT.pdf

10/10/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 1556/TB-CT ngày 02/07/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH dịch vụ vận tải thủy bộ và xây dựng Đạt Thành NguyênThông báo số 1556/TB-CT ngày 02/07/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH dịch vụ vận tải thủy bộ và xây dựng Đạt Thành Nguyên

​ - CTY TNHH dịch vụ vận tải thủy bộ và xây dựng Đạt Thành Nguyên​:

 +MST: 1101831210;

 +Nội dung thông báo: ​1556-TB-CCT.pdf

 +Nội dung quyết định: 1089-QD-CCT.pdf

31/07/2019 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 1776/TB-CCT ngày 10/04/2020 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty Thương Mại Xây Dựng kinh doanh nhà Xuân LanThông báo số 1776/TB-CCT ngày 10/04/2020 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty Thương Mại Xây Dựng kinh doanh nhà Xuân Lan

​ -Cty Thương Mại Xây Dựng kinh doanh nhà Xuân Lan:

 +MST: 1100591647;

 +Nội dung thông báo: 1776-TB-CT.pdf

 +Nội dung quyết định: 1136-QD-CT.pdf

28/04/2020 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2631/TB-CCT ngày 19/07/2018 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Cty CP Công Nghệ Cao AgritechThông báo số 2631/TB-CCT ngày 19/07/2018 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Cty CP Công Nghệ Cao Agritech

​- Cty CP Công Nghệ Cao Agritech:

 +MST: 1100838559;

 +Nội dung thông báo: 2631-TB-CT.19072018.pdf

26/07/2018 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2065/TB-CCT ngày 22/10/2018 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Công Ty TNHH Hưng PhátThông báo số 2065/TB-CCT ngày 22/10/2018 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Công Ty TNHH Hưng Phát

​- Công Ty TNHH Hưng Phát:

 +MST: 1100209007;

 +Nội dung thông báo: SKMBT_36318102210560.pdf

30/10/2018 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 337/TB-CCT ngày 21/07/2017 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công Ty TNHH Xây dựng Mười XướngThông báo số 337/TB-CCT ngày 21/07/2017 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công Ty TNHH Xây dựng Mười Xướng

​- Công Ty TNHH Xây dựng Mười Xướng:

 +MST: 1101242208;

​ +Nội dung thông báo: 337-TB-CCT.pdf

 +Nội dung quyết định: 383-QD-CCT.pdf

28/07/2017 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 958/TB-CT ngày 29/03/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Cty CP bê tông Khang LongThông báo số 958/TB-CT ngày 29/03/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Cty CP bê tông Khang Long

​ - Cty CP bê tông Khang Long:

 +MST: 1101303771;

 +Nội dung thông báo: 958-TB-CT.29032019.pdf

10/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 199/TB-CCT ngày 02/04/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH MTV Phan Y NguyễnThông báo số 199/TB-CCT ngày 02/04/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH MTV Phan Y Nguyễn

​ - CTY TNHH MTV Phan Y Nguyễn:

 +MST: 1101432431;

 +Nội dung thông báo: 199-TB-CCT.PDF

 +Nội dung quyết định: 150-QĐ-CCT.PDF

10/04/2019 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 9197/TB-CCTKV ngày 07/12/2022 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH Thương Mại Tôn Sắt Thép Văn PhátThông báo số 9197/TB-CCTKV ngày 07/12/2022 của CCTKV Cần Giuộc - Cần Đước v/v ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH Thương Mại Tôn Sắt Thép Văn Phát

- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước thông báo:

 + CTY TNHH Thương Mại Tôn Sắt Thép Văn Phát;

 + MST: 1101903289;

- Người nộp thuế nêu trên không chấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm.

 + Nội dung thông báo:9197-TB-CCTKV.07122022.pdf

 + Nội dung quyết định: 1122-QD-CCTKV.07122022.pdf;

_______________


04/01/2023 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 172/TB-CCT ngày 26/03/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với bà Trần Thị Thúy MuộiThông báo số 172/TB-CCT ngày 26/03/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với bà Trần Thị Thúy Muội

​ - Bà Trần Thị Thúy Muội:

 +MST: 1101855772;

 +Nội dung thông báo: 172-TB-CCT.PDF

 +Nội dung quyết định: 128-QĐ-CCT.PDF

27/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2775/QĐ-CT ngày 11/12/2015 v/v áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty Cổ phần NIVLQuyết định số 2775/QĐ-CT ngày 11/12/2015 v/v áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty Cổ phần NIVL

​-Tên: Công ty Cổ phần NIVL​;

 +MST: 1100102085;

 +Nội dung quyết định ​: 2715-QD-CT.11122015.pdf

18/12/2015 12:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2060/TB-CCTKV ngày 01/11/2022 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v tiếp tục sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH DV-Bảo Vệ Tận TâmThông báo số 2060/TB-CCTKV ngày 01/11/2022 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v tiếp tục sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH DV-Bảo Vệ Tận Tâm

Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ thông báo:

 - CTY TNHH DV-Bảo Vệ Tận Tâm;

 - MST: 1101832292;

 - Người nộp thuế nêu trên đã chấp hành nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp:

 +Nội dung thông báo: 2060-TB-CCTKV.01112022.pdf;

 +Nội dung quyết định:  954-QD-CCTKV.01112022.pdf.

_______________


07/11/2022 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo Hóa đơn không còn giá trị sử dung và Quyết định cưởng chế hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Cao Phúc (MST: 1100682767)Thông báo Hóa đơn không còn giá trị sử dung và Quyết định cưởng chế hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Cao Phúc (MST: 1100682767)

        Chi cục Thuế Huyện Đức Hòa Thông báo v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng và Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Cao Phúc, MST: 1100682767: (Nội dung xem file đính kèm)

23/09/2014 3:25 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2185/TB-CCTKV ngày 28/11/2022 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v tiếp tục sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH DV Bảo Vệ Toàn Toàn PhátThông báo số 2185/TB-CCTKV ngày 28/11/2022 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v tiếp tục sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH DV Bảo Vệ Toàn Toàn Phát

Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ thông báo:

 - CTY TNHH DV Bảo Vệ Toàn Toàn Phát;

 - MST: 1101975406;

 - Người nộp thuế nêu trên đã chấp hành nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp:

 +Nội dung thông báo:2185-TB-CCTKV.28112022.pdf ;

 +Nội dung quyết định:  1043-QD-CCTKV.28112022.pdf.

_______________


08/12/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2785/TB-CCT ngày 06/12/2017 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH MTV SX TM In Phương LinhThông báo số 2785/TB-CCT ngày 06/12/2017 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH MTV SX TM In Phương Linh

​- Công ty TNHH MTV SX TM In Phương Linh:

 +MST: 1101797094;

 +Nội dung thông báo: 2785-TB-CCT.pdf.

 

11/12/2017 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 729/TB-CCT ngày 06/12/2017 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại-Dịch Vụ Nhất Tín-Thanh Tâm​Thông báo số 729/TB-CCT ngày 06/12/2017 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại-Dịch Vụ Nhất Tín-Thanh Tâm​

​- Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại-Dịch Vụ Nhất Tín-Thanh Tâm​:

 +MST: 1101717003;

 +Nội dung thông báo: 729-TB-CCT.pdf

11/12/2017 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 5060/TB-CT ngày 29/12/2017 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty TNHH Thương mại & dịch vụ may Á ChâuThông báo số 5060/TB-CT ngày 29/12/2017 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty TNHH Thương mại & dịch vụ may Á Châu

​-Cty TNHH Thương mại & dịch vụ may Á Châu:

 +MST: 1100719914;

 +Nội dung thông báo: 5060-TB-CT.29122017.SY.pdf;

 +Nội dung quyết định: 3770-QD-CT.29122017.SY.pdf.

01/02/2018 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 210/TB-CCT ngày 05/04/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Cty TNHH MTV Huỳnh Phú ThịnhThông báo số 210/TB-CCT ngày 05/04/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Cty TNHH MTV Huỳnh Phú Thịnh

​ - Cty TNHH MTV Huỳnh Phú Thịnh:

 +MST: 1101214828;

 +Nội dung thông báo: 210-TB-CCT.PDF

13/05/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 621/TB-CCT ngày 26/09/2017 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty TNHH Một Thành Viên Gia KhiêmThông báo số 621/TB-CCT ngày 26/09/2017 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty TNHH Một Thành Viên Gia Khiêm

​- Cty TNHH Một Thành Viên Gia Khiêm:

 +MST: 1100896864;

 +Nôi dung thông báo: ;09272017145912.pdf

 +Nội dung quyết định: ;09272017150025.pdf

29/09/2017 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 198/TB-CCT ngày 02/04/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Composite Long AnThông báo số 198/TB-CCT ngày 02/04/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Composite Long An

​ - CTY TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Composite Long An:

 +MST: 1100707482;

 +Nội dung thông báo: 198-TB-CCT.PDF

 +Nội dung quyết định: 149-QĐ-CCT.PDF

09/04/2019 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 89/TB-CCT ngày 19/02/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Cty TNHH Tổ Chức Sự Kiện và Du lịch Truyền Thông Long An TouristThông báo số 89/TB-CCT ngày 19/02/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với Cty TNHH Tổ Chức Sự Kiện và Du lịch Truyền Thông Long An Tourist

​ - Cty TNHH Tổ Chức Sự Kiện và Du lịch Truyền Thông Long An Tourist:

 +MST: 1101857314;

 +Nội dung thông báo: 89-TB-CCT.PDF

21/02/2019 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 115/TB-CCTKV ngày 12/01/2023 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v tiếp tục sử dụng đối với CTY TNHH TM DV SX Lò HơiThông báo số 115/TB-CCTKV ngày 12/01/2023 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v tiếp tục sử dụng đối với CTY TNHH TM DV SX Lò Hơi

Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ thông báo:

 - CTY TNHH TM DV SX Lò Hơi;

 - MST: 1101916337;

 - Người nộp thuế nêu trên đã chấp hành nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp:

 +Nội dung thông báo:115-TB-CCTKV.12012023.pdf ;

 +Nội dung quyết định:  04-QD-CCTKV.12012023.pdf.

_______________


17/01/2023 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2150/TB-CCTKV ngày 16/11/2022 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v tiếp tục sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH MTV Trịnh PhátThông báo số 2150/TB-CCTKV ngày 16/11/2022 của CCTKV Đức Hòa - Đức Huệ v/v tiếp tục sử dụng hóa đơn đối với CTY TNHH MTV Trịnh Phát

Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ thông báo:

 - CTY TNHH MTV Trịnh Phát;

 - MST: 1101268799;

 - Người nộp thuế nêu trên đã chấp hành nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp:

 +Nội dung thông báo:2150-TB-CCTKV.11112022.pdf

 +Nội dung quyết định:  2017-QD-CCTKV.11112022.pdf.

_______________


16/11/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 179/TB-CCT ngày 02/04/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với DNTN Võ HoàngThông báo số 179/TB-CCT ngày 02/04/2019 v/v hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng đối với DNTN Võ Hoàng

​ - DNTN Võ Hoàng:

 +MST: 1100550665;

 +Nội dung thông báo: 179-TB.CCT.PDF

09/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 654/TB-CCT ngày 08/04/2021 của CCTKV.Tân An - Thủ Thừa v/v ngừng sử dụng hóa đơn đối với Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phát ĐạtThông báo số 654/TB-CCT ngày 08/04/2021 của CCTKV.Tân An - Thủ Thừa v/v ngừng sử dụng hóa đơn đối với Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phát Đạt

Chi cục Thuế khu vực Tân An-Thủ Thừa thông báo:

+ Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phát Đạt;

+MST: 1101810926;

-Cá nhân kinh doanh không cấp hành theo thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp.

+Nội dung thông báo: 654-TB-CCT.pdf;

+Nội dung quyết định: 414-QD-CCT.pdf;

_______________


15/04/2021 9:00 SAĐã ban hànhApproved
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang