Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLuật sửa đổi bổ sung Luật thuế

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 632133
 
Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế
 
​ - Để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội vể chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân,...( xem nội dung văn bản 2546-TCT-DNNCN.23062020.pdf) 
 
Khi Luật Quản lý thuế năm 2019 (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, người nộp thuế có nhiều quyền hơn so với quy định hiện hành tại Điều 8.Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và Điều 16.Quyền của người nộp thuế quy định ... 
 
​ - 1. LUAT CONG AN NHAN DAN 2018.pdf +1.TL Luật CAND.docx; - 2. LUAT DAC XA 2018.pdf +2.TL Luật Cảnh sát biển Việt Nam.docx; - 3. LUAT CHAN NUOI 2018.pdf +3.TL Luat chan nuoi.doc; - 4. LUAT TRONG TROT 2018.pdf +4.TL Luật Đặc xá.docx; - 5. LUAT CANH SAT BIEN VIET NAM 2018.pdf +5.TL Luat giao duc.d... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tuyên truyền phổ biến 08 Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tai kỳ họp thứ 6 khóa XIVTuyên truyền phổ biến 08 Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tai kỳ họp thứ 6 khóa XIV
05/08/2019 4:00 CHĐã ban hành
Người nộp thuế được thêm 3 quyền từ ngày 1/7/2020Người nộp thuế được thêm 3 quyền từ ngày 1/7/2020

          

          KhiLuatSuadoi.jpg Luật Quản lý thuế năm 2019 (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, người nộp thuế có nhiều quyền hơn so với quy định hiện hành tại Điều 8.Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và Điều 16.Quyền của người nộp thuế quy định: 

 

          Các quyền mới bao gồm: 

          1. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

          2. Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử.

          3. Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

          Ngoài quyền mới nêu trên, các quyền khác của người nộp thuế vẫn giữ nguyên theo luật cũ. Cụ thể:

 

          Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.

 

          Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

 

          Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

          Được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật.

 

          Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn.

 

          Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về Thuế, đại lý làm thủ tục Hải quan để thực hiện dịch vụ Đại lý thuế, Đại lý làm thủ tục hải quan.

 

          Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế.

 

          Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật.

 

          Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

 

          Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

          Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo.

 

          Luật cũng quy định Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh h thoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Như vậy, không còn quy địnrong thời hạn 10 ngày làm việc như hiện hành yêu cầu người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế.

 

          - Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế (hiện hành là 10 ngày làm việc). Trường hợp cấp lại do bị mất, rách, nát, cháy thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (hiện hành là 05 ngày làm việc).

 

          - Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 

          - Luật hóa quy định về hóa đơn điện tử:

 

          - Thêm trường hợp được gia hạn nộp thuế./.

P.CNTT

29/06/2020 11:00 SAĐã ban hành
Công văn 2546/TCT-DNNCN ngày 23/06/2020 v/v tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14Công văn 2546/TCT-DNNCN ngày 23/06/2020 v/v tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

​ -  Để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội vể chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân,...

( xem nội dung văn bản: 2546-TCT-DNNCN.23062020.pdf)

29/06/2020 11:00 SAĐã ban hành
Công văn số 1755/CT-TTHT v/v triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về ThuếCông văn số 1755/CT-TTHT v/v triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế

    -Công văn số 1755/CT-TTHH
        + Tài liệu kèm theo.

11/12/2014 3:21 SAĐã ban hành
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang