Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKê khai thuế điện tử

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 550801
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan phiên bản 3.3.0, HTKK phiên bản 4.8.8, iTaxViewer phiên bản 2.0.1Thông báo Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan phiên bản 3.3.0, HTKK phiên bản 4.8.8, iTaxViewer phiên bản 2.0.1

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan phiên bản 3.3.0, HTKK phiên bản 4.8.8, đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau: iTaxViewer phiên bản 2.0.1,

1. Nội dung nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

- Tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP: Thay đổi mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung thêm “Số thông báo (số, ký hiệu)” và bắt buộc nhập khi tích chọn loại thuế đề nghị gia hạn là “Tiền thuê đất”.

- Tờ khai 02/NTNN, 04/NTNN (TT156): chức năng nộp XML, khi trình ký kiểm tra hạn nộp tờ khai đến ngày 31/12/2020.

- Tờ khai 05/GTGT (TT80/2021): chức năng nộp XML, khi trình ký kiểm tra cơ quan thuế (CQT) trong tờ khai thuộc CQT quản lý trực tiếp và CQT vãng lai

- Tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 32a cho phép nhập âm dương và bỏ ràng buộc 23a<23, 24a<24

- Tờ khai 02/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương

- Tờ khai 03/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương

- Tờ khai 04/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35 cho phép nhập âm dương

- Trường hợp nộp tờ khai bổ sung: nếu chưa ấn tổng hợp KHBS mà ấn hoàn thành kê khai thì bật cảnh báo vàng: "Đề nghị NNT ấn tổng hợp KHBS trước khi ấn Hoàn thành kê khai"

- Bổ sung tờ khai "Báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu phí, lệ phí (Biên lai điện tử)" vào danh sách tờ khai dạng phi cấu trúc nhé (đính kèm dạng word, excel - không kê khai trực tuyến)

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

Tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP: Thay đổi mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung thêm “ Số thông báo (số, ký hiệu)” và bắt buộc nhập khi tích chọn loại thuế đề nghị gia hạn là “Tiền thuê đất”.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

- Cập nhật mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 34/2022):bổ sung thông tin “Số thông báo (số, ký hiệu)” và bắt buộc nhập khi tích chọn loại thuế gia hạn là “Tiền thuê đất”

- Tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 32a cho phép nhập âm dương và bỏ ràng buộc 23a<=23, 24a<=24

- Tờ khai 02/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương

- Tờ khai 03/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương

- Tờ khai 04/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 21, 22, 24, 26, 28, 33 cho phép nhập âm dương và cập nhật tính chỉ tiêu [35] – Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong trường hợp tích chọn thu hộ, nếu đính kèm phụ lục giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 thì [35] = ([33] x [34]) – Thuế GTGT được giảm trên PL giảm thuế

4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

           Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan 3.3.0, HTKK 4.8.8 nêu trên.

            Bắt đầu từ ngày 01/7/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

            Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT – Cục Thuế
01/07/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax), iTaxViewer 1.9.6 và ứng dụng HTKK 4.8.5 đáp ứng gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CPThông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax), iTaxViewer 1.9.6 và ứng dụng HTKK 4.8.5 đáp ứng gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo:

 Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) dành cho tổ chức và cá nhân người nộp thuế, ứng dụng iTaxViewer 1.9.6 và ứng dụng HTKK 4.8.5 đáp ứng gia hạn nộp thuế theo nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.2, iCaNhan phiên bản 3.2.8, HTKK phiên bản 4.8.5, TMS phiên bản 5.48  đáp ứng đáp ứng kê khai, kết xuất và gửi mẫu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 và một số nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

-Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

+ Bổ sung kê khai điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

-Nâng cấp cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/DL-HĐĐT

+ Thêm 2 loại hóa đơn đặc thù vào danh mục hóa đơn là Hóa đơn bán hàng (Đặc thù theo quy định của BTC) và Hóa đơn GTGT (Hóa đơn đặc thù theo quy định của BTC)

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

+ Bổ sung kê khai điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ NNT kê khai thuế (HTKK)

-Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

+ Bổ sung kê khai, kết xuất Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.         

4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.2 và iCaNhan phiên bản 3.2.8, HTKK phiên bản 4.8.5 nêu trên.

Bắt đầu từ ngày 11/6/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT – Cục Thuế

10/06/2022 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.4 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTCThông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.4 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

HTKK494-07102022.jpg

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.4 bổ sung mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT): Cập nhật bỏ ràng buộc bắt buộc nhập doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng [21] của 1 trong 2 hoạt động tại mục “Kê khai nghĩa vụ thuế”.

2. Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01/TAIN-DK): Cập nhật khi kê khai tờ khai theo lần phát sinh thì ứng dụng thực hiện in đúng kỳ kê khai.

3. Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán: Cập nhật cho phép kết xuất tờ khai trong trường hợp để trống dữ liệu của bảng “Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế”.

4. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN): Cập nhật chức năng <Nhập xml> hiển thị đủ thông tin “Tỷ lệ thuế GTGT” và “Tỷ lệ thuế TNDN”.

5. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (05/TNDN): Cập nhật ứng dụng cho phép kê khai tờ khai bổ sung lần 2 trong trường hợp đã tồn tại tờ khai lần 1.

6. Tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD): Cập nhật nếu tích chọn tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay thì cho phép sửa [28b], [29b], [30b], [31b].

7. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN): Cập nhật đối với loại chỉ tiêu “Cơ sở sản xuất khác tỉnh là nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh” thì không tổng hợp thay đổi lên 01/KHBS.

8. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT): Cập nhật tại phụ lục 01-6/GTGT (dành cho CSSX): Bắt buộc nhập chỉ tiêu [14] hoặc [15]

9. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB): Cập nhật ràng buộc tại phụ lục 01-3/TTĐB như sau:

- Đối với dòng kê khai "Đơn vị phụ thuộc", "địa điểm kinh doanh": Bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].

- Đối với loại chỉ tiêu "Nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh": Không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].

10. Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế (Mẫu 01/ĐNHUY): Bổ sung mẫu biểu kê khai Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

11. Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Bình Phước và tỉnh Cao Bằng: Cập nhật xã Thành Tâm thành phường Thành Tâm, xã Minh Hưng thành phường Minh Hưng, xã Minh Long thành phường Minh Long, xã Minh Thành thành phường Minh Thành, thị trấn Chơn Thành thành phường Hưng Long, tỉnh Bình Phước. Cập nhật xã Phong Nậm thành xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Bắt đầu từ ngày 07/10/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.9.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

    Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

P.CNTT
07/10/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTCThông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân trong tỉnh !

Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

 1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2022, bao gồm:
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.
 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.
 • Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.
 • Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.
 • Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.
 • Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.
 • Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.
 • Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.
 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT
 • Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC;
 • Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:           

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai ;

+ Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ ngày 01/01/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK phiên bản 4.6.5 thay cho các phiên bản trước đây.     

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CỤC THUẾ
06/01/2022 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax mobile đáp ứng việc đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin tài khoản ngân hàng.Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax mobile đáp ứng việc đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin tài khoản ngân hàng.
   

         Tin02-23062022-1.jpg Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax mobile cho phân hệ đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin đăng ký qua việc khai báo thông tin tài khoản ngân hàng. Cụ thể:

          - Trường hợp NNT không khai báo thông tin tài khoản ngân hàng: Ứng dụng cảnh bảo cần đến CQT để kích hoạt tài khoản

          - Trường hợp NNT khai báo số tài khoản ngân hàng của mình đang có: Hệ thống xác thực thông tin của NNT trên eTax mobile với thông tin NNT tại các ngân hàng đã thực hiện kết nối, trường hợp khớp đúng: cho phép đăng ký/ cấp tài khoản, trường hợp không khớp đúng thì thông báo lỗi và yêu cầu NNT đến trực tiếp CQT để làm tiếp thủ tục cấp tài khoản.

          - Số lượng ngân hàng đã có kết nối xác thực tài khoản với Cơ quan thuế tính đến ngày 23/6/2022 gồm: BIDV, VCB, SCB, ACB, Hdbank, Tpbank

          (NNT có tài khoản thuộc 6 ngân hàng này gõ đúng thông tin số tài khoản của mình sẽ được xác thực cấp tài khoản mà không phải đến trực tiếp cơ quan thuế, tài liệu hướng dẫn đính kèm).

Lưu ý:

Với các trường hợp trước thời điểm triển khai (chưa khai báo số tài khoản ngân hàng), NNT vẫn phải đến CQT để kích hoạt tài khoản.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai việc xác thực với các ngân hàng: OCB, VTB, MB, VIB, LienViet, OceanBank, Việt Á, Eximbank, Shinhan. Tổng cục sẽ thông báo thông tin về tiến độ triển khai của các ngân hàng, để Cục Thuế tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho NNT đăng ký sử dụng dịch vụ eTax mobile. Đối với phân hệ liên kết tài khoản và thực hiện nộp thuế qua eTax mobile, Tổng cục Thuế đang triển khai kết nối với các ngân hàng và dự kiến triển khai phân hệ nộp thuế vào ngày 1/7/2022.

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, các đơn vị, cá nhân Phòng CNTT số máy 02723822873 để được  hỗ trợ./.

     P.CNTT
23/06/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máyTriển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy
 

Thực hiện công văn số 691/TCT-DNNCN ngày 13/03/2023 của Tổng cục Thuế  Về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy”. Theo kế hoạch ngày 20/03/2023 Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống (https://canhan.gdt.gov.vn) đáp ứng yêu cầu khai Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử.

TIN1-20032023.jpg

(Giao diện trang web tại chức năng khai Lệ phí trước bạ"”điện tử sau khi người nộp thuế đăng nhập thành công vào trang website )

Trước tiên người nộp thuế phải có tài khoản đăng nhập, để giúp cho người nộp thuế đăng ký được tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế đề nghị mọi người xem tiếp "Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế” đính kèm.

Để hỗ trợ khai LPTB điện tử, mọi người xem tiếp “Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai LPTB điện tử đôi với ô tô, xe máy" đính kèm./.

-691-TCT-DNNCN.13032023.pdf

-377-TCT-DNNCN.050220210001.pdf;

 Phòng CNTT Cục Thuế

20/03/2023 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Hướng dẫn cá nhân đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc giaHướng dẫn cá nhân đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quản lý thuế của ngành thuế, theo đó cá nhân không kinh doanh có thể đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quản lý thuế của ngành Thuế đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các bước thực hiện như sau:

1. Đăng ký thuế lần đầu

Bước 1: Cá nhân thực hiện truy cập và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) ở địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản đã được cấp. Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản thì thực hiện “Đăng ký” .

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến” chọn “Khai và Nộp thuế cá nhân” .

Bước 3: Chọn chức năng “Đăng ký thuế lần đầu” . Cổng DVCQG định tuyến cá nhân sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ( https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Bước 4: Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế hiển thị màn hình chọn “đối tượng” để cá nhân kê khai tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 05-ĐK-TCT).

Bước 5: Cá nhân chọn một trong các đối tượng sau để kê khai tờ khai 05-ĐK-TCT

- Hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân kinh doanh TT 105 (không chọn mục này)

- Cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của người nước ngoài mua hàng hóa dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

- Cá nhân khác TT105.

Bước 6: Cá nhân nhập nội dung hệ thống yêu cầu và nhấn “Hoàn thành tờ khai” hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành tờ khai. Cá nhân kiểm tra lại thông tin.

Bước 7: Cá nhân chọn nút “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”, hệ thống chuyển sang màn hình đính kèm giấy tờ. Cá nhân chọn “Loại giấy tờ” và “Đính kèm tệp giấy tờ” rồi nhấn “Tiếp tục” . Lưu ý:

- Loại giấy tờ cá nhân có thể chọn một trong các loại sau: Chứng minh thư nhân dân; Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Tệp giấy tờ tương ứng với các loại giấy tờ cá nhân chọn ở định dạng (pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png).

Bước 8: Sau đó cá nhân chọn nút “Tiếp tục” thì hệ thống hiển thị màn hình thông báo hồ sơ đăng ký thuế đã được nộp thành công tới cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ trả ra cho người nộp thuế thông báo qua email Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính)

Bước 9: Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân theo mẫu 12-MST (quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

2. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

Bước 1: Cá nhân thực hiện truy cập và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) ở địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến” , chọn “Khai và Nộp thuế cá nhân” và “Đăng ký thuế” .

Bước 3: Cổng DVCQG định tuyến cá nhân sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Bước 4: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra cá nhân đã có tài khoản giao dịch với cơ quan thuế chưa và thực hiện:

- Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Màn hình hiển thị thông báo đăng ký tài khoản theo quy định Thông tư 19/2021/TT-BTC.

- Trường hợp cá nhân đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Màn hình hiển thị tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Bước 5Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ truy vấn Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư các thông tin cá nhân:

- Trường hợp cá nhân có thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo thông tin số giấy tờ mới như sau:           

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “Cá nhân nhập không đúng thông tin đề nghị nhập lại” trên màn hình.

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư lên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.

- Trường hợp cá nhân không thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo số giấy tờ cũ như sau:

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “Thông tin cá nhân không có trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cá nhân liên hệ cơ quan công an để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” trên màn hình. Đồng thời, cho phép cá nhân nhập thông tin điều chỉnh, bổ sung để tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi thông tin.

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư lên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.

+ Trường hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trả về số giấy tờ mới khác số giấy tờ cũ: Hiển thị thông báo “Yêu cầu cá nhân thay đổi giấy tờ cá nhân” để cá nhân khai thay đổi số giấy tờ tùy thân.

Bước 6: Cá nhân kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST và bổ sung các thông tin khác không có trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nếu có thay đổi (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại).

- Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế khớp đúng với thông tin của cá nhân thì thực hiện Bước 7.

- Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế không khớp đúng với thông tin của cá nhân: Hệ thống hiển thị thông báo “Cá nhân không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ với cơ quan công an phường/xã nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin” và không cho người nộp thuế nộp hồ sơ.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ. Cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cá nhân được nộp cho cơ quan thuế thành công, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) cho cá nhân.

- Trường hợp thông tin chưa đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện cảnh báo trên màn hình khai hồ sơ đăng ký thuế để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử.

Bước 8: Sau khi đăng ký thành công, cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân theo mẫu 12-MST (quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

Cục Thuế tỉnh Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị quý vị liên hệ với Phòng Công nghệ thông tin để được hỗ trợ. Số điện thoại Phòng CNTT liên hệ  02723 822873./.

Phòng CNTT- Cục Thuế tỉnh Long An

11/08/2022 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.5.6, HTKK phiên bản 5.0.0, TMS phiên bản 6.02Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.5.6, HTKK phiên bản 5.0.0, TMS phiên bản 6.02

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.5.6, HTKK phiên bản 5.0.0, TMS phiên bản 6.02 cập nhật mức thuế Bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

1.1. Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 trên các ứng dụng TMS, HTKK, eTax, như sau:

- Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với các hàng hóa sau:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 2.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 1.000  (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 600 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 1.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 2.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 1.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 1.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 1.000 (đồng)

+ Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đối với các hàng hóa sau:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 4.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 2.000  (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 1.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 3.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 4.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 2.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 2.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 2.000 (đồng)

1.2 Nâng cấp ứng dụng TMS một số nội dung sau:

- Nâng cấp danh mục QHS bổ sung hồ sơ Báo cáo tài chính theo thông tư 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính:

+ Thêm hồ sơ: Báo cáo tài chính năm của VSD, bao gồm các phụ lục:

  .Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – VSD)

  . Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – VSD)

  . Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – VSD)

  . Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – VSD)

+ Thêm hồ sơ: Báo cáo tài chính giữa niên độ của VSD (dạng đầy đủ), bao gồm các phụ lục:

  . Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ (Mẫu số B01a – VSD)

  . Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B02a – VSD)

  . Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a – VSD)

  . Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số B09a – VSD)

-  Nâng cấp tờ khai 01/PH, 02/PH chỉ cho phép nhập/nhận tại CQT quản lý trực tiếp, ứng dụng cảnh báo đỏ khi nhập tờ khai và trả lỗi 5A khi nhận tờ khai trên ứng dụng TMS nếu khác CQT quản lý trực tiếp.

1.3 Nâng cấp ứng dụng HTKK một số nội dung sau:

- Cập nhật tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản - mẫu 01/TTS (TT40/2021) cho phép kê khai bảng kê 01-2/BK-TTS trong trường hợp lớn hơn 10 hợp đồng.

- Cập nhật tờ khai lệ phí môn bài - mẫu 01/LPMB (TT80/2021): Hiển thị đủ dữ liệu chỉ tiêu [04] - Người nộp lệ phí và chỉ tiêu [05] – Mã số thuế khi in tờ khai.

- Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng - mẫu 01/GTGT (TT80/2021): Chỉ kiểm tra [31] phải <= [30] nếu nhập [30] là số dương, [33] phải <= [32] nếu nhập [32] là số dương.

- Cập nhật Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường – mẫu 02/PBVMT (TT80/2021): tổng hợp đúng dữ liệu điều chỉnh lên 01-1/KHBS và 01/KHBS khi kê khai tờ khai bổ sung.

- Cập nhật Tờ khai thuế tài nguyên - mẫu 01/TAIN (TT80/2021): tổng hợp đúng dữ liệu điều chỉnh lên 01-1/KHBS và 01/KHBS khi kê khai tờ khai bổ sung.

- Cập nhật Tờ khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – mẫu 01/CNKD (TT40/2021) nếu tích chọn “Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay” thì chỉ tiêu [28c], [29c], [30c], [31c] không cho phép sửa.

- Cập nhật Tờ khai thuế bảo vệ môi trường – mẫu 01/TBVMT (TT80/2021) cho phép kết xuất XML tờ khai trong trường hợp nhập cột (9) – Sản lượng xăng dầu do doanh nghiệp/ đơn vị phụ thuộc bán ra thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế BVMT.

1.4 Nâng cấp ứng dụng eTax một số nội dung sau:

- Cập nhật yêu cầu hỗ trợ cho phép các người sử dụng của nhà VAN được nộp tờ khai 01/CCTT-TMĐT trên Cổng thông tin Thương mại điện tử.

- Nâng cấp chức năng QUẢN LÝ CBT/Quản lý NSD: Thêm cột dữ liệu thời gian đăng nhập lần cuối cùng của người sử dụng là cán bộ thuế.

Bắt đầu từ ngày 01/02/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

     http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

P.CNTT

01/02/2023 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Cục Thuế tỉnh Long An thông báo cấp ứng dụng eTax 2.1.5, HTKK 4.8.0 đáp ứng bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15 và một số nội dung khácCục Thuế tỉnh Long An thông báo cấp ứng dụng eTax 2.1.5, HTKK 4.8.0 đáp ứng bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15 và một số nội dung khác

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.5, HTKK 4.8.0 đáp ứng bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu Thầu, Luật Điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế TTĐB và Luật thi hành án dân sự và một số nội dung khác cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

- Bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15

- Nâng cấp tờ khai 01/GTGT theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Các chỉ tiêu [23], [23a], [24], [24a], [25], [26], [29], [30], [32], [32a], [37], [38], [39a] không được nhập âm

- Nâng cấp tờ khai 01/QT-LNCL theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Đổi tên hoạt động “xổ số điện toán” thành “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” và hỗ trợ xác định tiểu mục hạch toán của hoạt động “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” là 1153.

2.Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ NNT kê khai (HTKK):

- Bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15

- Nâng cấp tờ khai 01/QT-LNCL theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: đổi tên hoạt động “xổ số điện toán” thành “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” và hỗ trợ xác định tiểu mục hạch toán của hoạt động “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” là 1153.

- Tờ khai 05/KK-TNCN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật chức năng in hiện thị đúng kiểu kỳ tính thuế trong trường hợp kê khai theo quý

- Tờ khai 01/GTGT theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng cho phép nhập tối đa 15 ký tự; cập nhật chức năng nhận xml hiển thị đúng giá trị cột (4) – Thuế suất/tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định và cột (5) – Thuế GTGT được giảm

- Tờ khai 02/KK-TNCN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật cho phép kết xuất XML thành công nếu để trống chỉ tiêu [13] – Mã số thuế của tổ chức chi trả thu nhập; Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [23] – giảm trừ cho bản thân

- Tờ khai 01/PBVMT, 02/PBVMT theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật cảnh báo đỏ giữa các dòng nếu kê khai đồng thời trùng các cột (2), (7), (8)

- Tờ khai 01/PTHU-DK theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật chỉ tiêu [23] – Sản lượng dầu lãi được chia tạm tính cho phép nhập định dạng số thập phân 2 số sau dấu phẩy; Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [27]

- Tờ khai 02/QTT-TNCN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [44] – Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ; Cập nhật nếu chọn "Quyết toán không đủ 12 tháng" thì cho phép khai vắt năm, “Từ tháng” phải thuộc năm quyết toán

- Tờ khai 04/TNDN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật đối với tờ khai theo lần phát sinh không cho phép chọn “Trường hợp quyết toán”

- Tờ khai 02/TNDN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật trường hợp chọn nộp tờ khai về Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thì cho chọn [09d] trong danh mục

- Tờ khai 05/QTT-TNCN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật nguyên tắc tổng hợp chỉ tiêu [41], tăng [41] thì cột (7) nhận giá trị âm, giảm [41] thì cột (7) nhận giá trị dương

- Bắt đầu từ ngày 19/4/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Website dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT

20/04/2022 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 4.7.4Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 4.7.4

Tổng cục Thuế thông báo nâng ứng dụng HTKK phiên bản 4.7.4  đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai phiên bản HTKK 4.7.3 cụ thể như sau:

Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):

- Đối với các tờ khai có chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế lớn hơn 5 triệu thì không cho phép hoàn trả theo hình thức “Tiền mặt”.

Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):

- Cập nhật không bắt buộc nhập “Ngày sinh người phụ thuộc” trên bảng kê 05-3/BK-TNCN

- Cập nhật không cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu “Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh” trong trường hợp nhập đúng số tiền so với số lượng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN):

- Cập nhật cho phép chọn địa bàn phân bổ trên bảng kê phân bổ 03-8/TNDN

- Cập nhật không cảnh báo đỏ tại phụ lục 03-3A trong trường hợp nhập dữ liệu hợp lệ

- Cập nhật chỉ tiêu C1 cho phép nhận giá trị âm

Tờ khai 01/TBVMT.

- Nâng cấp chức năng nhập/nhận tờ khai 01/TBVMT khắc phục trả lỗi 5A -"Mã phí, lệ phí dòng 0001 không tồn tại 2.hoặc tiểu mục tương ứng hết hiệu lực, không có trong danh mục"

Bắt đầu từ ngày 21/3/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

P.CNTT


22/03/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.4Thông báo: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.4

Kính gửi: Cá nhân và tổ chức nộp thuế trong tỉnh

 

           Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.4, cụ thể như sau:

 

 • 1. Nội dung nâng cấp:
 • Khắc phục việc kết xuất tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN khi nộp cho Cơ quan thuế qua ứng dụng iCanhan nhận được cảnh báo “Tờ khai không đúng định dạng”;
 • Khắc phục việc kết xuất tờ khai 05-ĐK-TH-TCT (để trống thông tin Email) khi nộp cho Cơ quan thuế qua ứng dụng eTax nhận được cảnh báo “Email không đúng định dạng”;
 • Khắc phục việc không kết xuất được tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC).

  2. Thời gian nâng cấp: đã thực hiện nâng cấp vào 16h ngày 22/03/2021.
 • Lưu ýsau thời điểm nâng cấp, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.5.4 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

  3. Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu
  Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu: Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.5.4 tại địa chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn 
 • Hoặc trang thông tin điện tử Cục thuế tỉnh Long An http://cucthue.longan.gov.vn

            Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873./. 
Cục Thuế trân trọng thông báo
24/03/2021 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Nộp Báo cáo tài chính qua mạng có đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán của các Công ty kiểm toán độc lập?Nộp Báo cáo tài chính qua mạng có đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán của các Công ty kiểm toán độc lập?

Quy định Doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính phải được kiểm toán theo qui định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP bao gồm các doanh nghiệp sau:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

e) Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

f) Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

g) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

h) DN, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

i) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

k) DN mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức KD chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

l) DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

          Ngày 08/12/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5236/TCT-KK hướng dẫn các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm hồ sơ khai thuế, Theo công văn này thì Người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN nhưng không có Báo cáo tài chính thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế. Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế, có Báo cáo tài chính nhưng không đính kèm Báo cáo kiểm toán do công ty kiểm toán độc lập phát hành thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

      Cách nộp báo cáo kiểm toán trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế qua các bước như sau (http://kekhaithue.gdt.gov.vn)

      1.Người nộp thuế nộp Báo cáo tài chính được lập trên phần mềm HTKK phiên bản 3.4.1. Kết xuất Báo cáo tài chính dưới dạng file .xml và nộp qua trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

      ​2.Người nộp thuế scan Báo cáo kiểm toán do công ty kiểm toán độc lập phát hành ra file .pdf

      ​3.Mở file .pdf copy các trang dán vào file word hoặc có thể chuyển file từ pdf sang file word

      ​4.Vào trang thông tin điện tử kekhaithue.gdt.gov.vn tra cứu lại Báo cáo tài chính vừa gửi 

      ​​5.Chọn nút gửi phụ lục, chọn file word vừa tạo ở bước 3 và gửi đi. (Xem file Báo cáo kiểm toán như là một phụ lục của báo cáo tài chính).

      Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng Tin Học Cục Thuế để được hỗ trợ (Số điện thoai: 02723 822 873).

 1. Trân trọng !
                              ​ Phòng Tin Học - Cục Thuế tỉnh Long An
31/03/2017 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2 đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CPThông báo: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2 đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

          Kính gửi: Các doanh nghiệp trong tỉnh 


          Cục Thuế tỉnh Long An xin Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2 cập nhật các tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 04/GTGT, 01/PHLP, 02/PHLP đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý thuế, nội dung cụ thể như sau: 


          1. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT) 


          - Cập nhật danh mục ngành nghề như sau: 


          + Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi, danh mục ngành nghề hiển thị để lựa chọn bao gồm: 

          • Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường 

          • Xổ số kiến thiết, xổ số điện toán 

          • Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí 

          • Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính 

          • Nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính 


          + Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 12/2020, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 4/2020 trở về trước, danh mục ngành nghề hiển thị để lựa chọn bao gồm:

          • Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường 

          • Hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên 

          • Hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết 


          - Mỗi ngành nghề chỉ kê khai 1 tờ khai 01/GTGT của 1 kỳ tính thuế đối với các tờ khai kỳ tính thuế từ tháng 01/2021 và quý 1/2021 trở đi 


          2. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT) 


          - Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi có thể kê khai nhiều tờ khai có mã dự án đầu tư khác nhau trong cùng 1 kỳ tính thuế. 


          - Bổ sung các trường nhập dữ liệu về dự án đầu tư, bắt buộc nhập 


          3. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT) 


          - Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021, tờ khai lần phát sinh có kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021, cập nhật các nội dung như sau: 


          + Bổ sung checkbox: "Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao" 


          + Nếu tích chọn: "Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao": 

          • Không cho nhập chỉ tiêu [22], [26] 

          • Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 10% 


          + Nếu không tích chọn: "Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao": 

          • Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 2% 


          + Cho phép kê khai đồng thời tờ khai có tích chọn thu hộ và không tích chọn thu hộ trong cùng 1 kỳ tính thuế 


          4. Cập nhật Tờ khai phí, lệ phí (01/PHLP) 


          - Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ tính thuế tháng 01/2021


          5. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế, lệ phí (02/PHLP) 


          - Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ tính thuế năm 2021 


           Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 18/02/2021, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.5.2 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây. Đồng thời Người nộp thuế nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.0 để xem tờ khai. 


          3. Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu: NNT có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK 4.5.2 tại: 

 -Địa chỉ http://cucthue.longan.gov.vn hoặc tại 

 -Địa chỉ //http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai 


          Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, Người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế qua Phòng CNTT số điện thoại: 0272 3822873 để được hỗ trợ./. 

Phòng Công nghệ thông tin – Cục Thuế trân trọng thông báo!

18/02/2021 5:00 CHĐã ban hànhApproved
HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ, XE MÁYHƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ, XE MÁY

          Thực hiện công văn số 3027/TCT-DNNCN ngày 29/7/2020 của Tổng cục Thuế về việc mở rộng triển khai nộp LPTB điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp LPTB ô tô, xe máy. Cục Thuế thông báo và hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy trên cổng dịch vụ quốc gia.

          1. Phạm vi áp dụng: 

           Triển khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc. Thời gian triển khai bắt đầu từ 01/8/2020. 

          2. Điều kiện: 

          - Đối với người nộp LPTB nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Có tài khoản đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tài khoản này đã được liên kết với tài khoản Ngân hàng. 

          - Đối với người nộp LPTB nộp qua các Ngân hàng thương mại: Có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet Banking) tại một trong các Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank, BIDV. 

         3. Hướng dẫn:

          Người nộp LPTB thực hiện như sau: 

         BƯỚC 1: KHAI THUẾ 

          NNT lựa chọn Khai thuế theo 1 trong 2 hình thức sau: 

 

          a) Khai thuế tại Cơ quan thuế

          - Người nộp LPTB khai, nộp hồ sơ khai LPTB tại cơ quan thuế. Người nộp LPTB khai chính xác số điện thoại trên tờ khai để nhận tin nhắn thông báo từ Cơ quan thuế. 

          - Sau đó, người nộp LPTB sẽ nhận được Thông báo nộp LPTB (trong đó có ghi rõ Mã hồ sơ) và Tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn như sau: “NNT da nop HS khai thue thanh cong. Ma ho so: xxx. So tien nop LPTB: xxx VND.” 

        - Mã hồ sơ này sẽ được sử dụng trong quá trình nộp LPTB qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Ngân hàng thương mại. 

HinhMaHS.jpg

          1. Mã hồ sơ hiển thị trên Thông báo nộp LPTB 

          b) Khai thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

        

          BƯỚC 2: NỘP THUẾ 

          Người nộp LPTB lựa chọn truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng thương mại để thực hiện nộp LPTB, cụ thể: 

          2.1 Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính Phủ:

          Người nộp LPTB có thể Nộp từ tài khoản của người nộp LPTB hoặc Nộp thay qua tài khoản của cá nhân khác đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia: 

          a) Nộp từ tài khoản của người nộp LPTB 

          - Đăng nhập: 

          + Người nộp LPTB truy cập và đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ sau: https://dichvucong.gov.vn/ 

          + Chọn “Thanh toán trực tuyến” và chọn “Nộp thuế cá nhân/ trước bạ” + Chọn “Nộp thuế cá nhân” và thực hiện theo hướng dẫn.

          - Liên kết mã số thuế để lấy thông tin từ cơ quan thuế (người nộp LPTB đã tạo liên kết thì bỏ qua bước này): 

          + Chọn “Thêm thông tin thuế” và nhập Mã số thuế, rồi chọn “Tra cứu”, hệ thống hiển thị bảng thông tin tài khoản như sau: 

h2.jpg

          2. Bảng thông tin tài khoản 

          - Liên kết tài khoản với ngân hàng để nộp LPTB từ tài khoản ngân hàng(người nộp LPTB đã tạo liên kết thì bỏ qua bước này)

          + Tạo liên kết bằng cách chọn “Liên kết tài khoản” ở phần dưới cùng bên trái bảng thông tin trên. Sau khi thông tin liên kết hiện ra, tại mục“Liên kết tài khoản ngân hàng”, chọn “Thêm mới”. 

          + Người nộp LPTB chọn Ngân hàng muốn liên kết và điền thông tin “Tên đăng nhập hoặc mã khách hàng” đã đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử tại Ngân hàng và chọn “Liên kết”. 

h3.jpg

          3. Tạo liên kết với tài khoản ngân hàng 

          + Người nộp LPTB làm theo hướng dẫn và màn hình hệ thống sẽ hiển thị liên kết thành công. 

           

          - Nộp Lệ phí trước bạ: 

          + Sau khi Người nộp LPTB đã tạo liên kết tài khoản với Ngân hàng thì quay lại màn hình Bảng thông tin tài khoản, chọn “Thanh Toán”

          + Hệ thống hiển thị bảng tin “Chọn loại thuế thanh toán” như bên dưới. 

         + Tại mục “Thanh toán thuế trước bạ ô tô, xe máy”, Người nộp LPTB kiểm tra thông tin hiển thị trên màn hình và tích chọn “QĐ thu phí trước bạ số xxxxx”, sau đó chọn “Tiếp tục thanh toán”

h4.jpgh5.jpg

          4. Thanh toán LPTB trên Cổng DVCQG 

          + Người nộp LPTB chọn Ngân hàng đã liên kết tài khoản, hệ thống sẽ tự động chuyển tới kênh thanh toán trực tuyến của Ngân hàng, người nộp LPTB làm theo hướng dẫn của Ngân hàng. 

          + Tại trang liên kết của ngân hàng, thông tin về đăng ký xe được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Người nộp LPTB kiểm tra lại thông tin và thực hiện thanh toán (người nộp LPTB không phải nhập thêm thông tin). 

          + Sau khi hoàn tất thanh toán, Ngân hàng thông báo nộp LPTB thành công. Người nộp LPTB nhận tin nhắn của Tổng cục Thuế để đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục theo hướng dẫn tại Bước 3

          b) Nộp thay

          Người nộp LPTB có thể sử dụng tài khoản của mình để nộp thay cho cá nhân khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ngược lại. 

          Các bước thực hiện theo thứ tự như trên nhưng tại bước Nộp Lệ phí trước bạ, người nộp LPTB chọn “Thanh toán” ở mục “Nộp thay thuế cá nhân/thuế trước bạ” và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn. 

          2.2. Qua các kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng: 

          - Người nộp LPTB sử dụng Mã hồ sơ để nộp LPTB. 

         - Người nộp LPTB lựa chọn đăng nhập vào hệ thống thanh toán điện tử của một trong các Ngân hàng theo danh sách dưới đây và thực hiện theo quy trình hướng dẫn nộp LPTB của Ngân hàng: 

1  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank  vietcomb.jpg VCB- iB@nking
www.vietcombank.com.vn 
2  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank  vietinb.jpg Vietinbank iPay
www.vietinbank.vn 
3  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank  AriB.jpg Agribank - Internet Banking
www.agribank.com.vn 
4  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank  VPB.jpg VPBank Online
www.vpbank.com.vn 
5   Ngân hàng TMCP Quân đội –MBBank  MBB.jpg MBBank- Internet Banking
www.mbbank.com.vn 
6  Ngân hàng TMCP Tiên phong - TPBank  TPbank.jpg TPBank eBanking
tpb.vn
7  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV   BIDV.jpg BIDV online
www.bidv.com.vn 

 

          BƯỚC 3: NHẬN TIN NHẮN TỪ TỔNG CỤC THUẾ ĐỂ ĐẾN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THEO QUY ĐỊNH.

 

          - Sau khi hoàn thành Bước 2, Người nộp LPTB sẽ nhận được tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi vào số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế với nội dung “Ho so LPTB da duoc truyen sang CSGT. Moi ban den phong dang ky xe de lam thu tuc”.

 

          - Khi đến Cơ quan đăng ký xe, Người nộp LPTB kê khai, cung cấp Mã hồ sơ cho Cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định.

          Trân trọng !

T.V.C.Giang

30/07/2020 3:00 CHĐã ban hànhApproved
THÔNG BÁO: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.8 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Thông tư số 05/2020/TT-BTC  THÔNG BÁO: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.8 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Thông tư số 05/2020/TT-BTC 

Kính gửi: Cá nhân và tổ chức nộp thuế trong tỉnh 


   1. Nội dung nâng cấp: 

          Cập nhật danh mục thuế tài nguyên đáp ứng Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. 


   2. Thời gian nâng cấp: đã thực hiện nâng cấp vào 17h ngày 20/11/2020. 

          Lưu ý:  Sau thời điểm nâng cấp, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.4.8 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây. 


   3. Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu 

          Bắt đầu từ ngày 24/11/2020, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.4.8 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây. 


          Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu: Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.4.8 tại địa chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn Hoặc trang thông tin điện tử Cục thuế tỉnh Long An http://cucthue.longan.gov.vn


          Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin 0272 3822873. 

Cục Thuế trân trọng thông báo.

24/11/2020 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.3, iCanhan 3.1.2, HTKK 4.6.9, iTaxViewer 1.8.7Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.3, iCanhan 3.1.2, HTKK 4.6.9, iTaxViewer 1.8.7

Tiếp theo thông báo ngày 15/02/2022, Tổng cục Thuế tiếp tục thông báo nâng cấp mẫu tờ khai bổ sung cho các ứng dụng eTax phiên bản 2.0.3, iCaNhan phiên bản 3.1.2, HTKK phiên bản 4.6.9, iTaxViewer phiên bản 1.8.7 và các mẫu hồ sơ khai thuế lần đầu, bổ sung trên ứng dụng Quản lý thuế tập trung TMS phiên bản 5.10 đáp ứng yêu cầu khai thuế lần đầu hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tháng, quý (có cùng ký hiệu mẫu với mẫu hồ sơ tháng) và một số mẫu hồkhai của kỳ tính thuế năm theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị Quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT năm 2022 , cụ thể như sau:

1.      Nội dung nâng cấp:

1.1.    Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.0.3 , Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.9, Thuế điện tử phân hệ  cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.1.2:

Nâng cấp đáp ứng các mẫu biểu hồ khai thuế Bổ sung tháng, quý, năm và hiệu chỉnh một số yêu cầu đối với các tờ khai lần đầu theo thông báo nâng cấp ngày 15/2/2022

Nâng cấp nổ sung kê khai phụ lục miễn giảm thuế GTGT từ 10% còn 8% cho năm 2022 đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (hướng dẫn Nghị quyết số 43/2022/QH15)

1.2.    Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ hiển thị hồ sơ thuế theo định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.8.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.7 hỗ trợ hiển thị các hồ sơ khai thuế lần đầu, bổ sung theo nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.3, iCaNhan 3.1.2, HTKK 4.6.9.

1.3.    Nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 5.10:

- Nâng cấp chức năng nhập/nhận điện tử /điều chỉnh/hủy/hạch toán/tra cứu tờ khai đáp ứng các mẫu biểu hồ sơ khai thuế lần đầu và khai bổ sung (01/KHBS) theo tháng/quý (cùng ký hiệu mẫu với hồ sơ khai thuế tháng) và một số mẫu hồ sơ khai thuế theo năm quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022, bao gồm:

 • +Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng, quý), 05/GTGT (kỳ tháng) (bao gồm cả phụ lục miễn giảm đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022)
 • +Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).
 • +Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng).
 • +Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng).
 • +Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng)
 • +Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN (kỳ tháng), 03/NTNN (kỳ tháng).
 • +Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng)
 • +Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN (kỳ năm)
 • +Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng), 01/BCTL-DK (kỳ năm)
 • +Tờ khai thuế cho nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN (kỳ tháng)
 • +Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng, quý)
 • -Nâng cấp nguyên tắc hạch toán phân bổ, phân công cơ quan thuế nhận tờ khai với các mẫu có thông tin bộ địa chỉ của nơi có hoạt động sản xuất/kinh doanh khác tỉnh thành phố với trụ sở chính trên phần thông tin chung của tờ khai.
 • -Nâng cấp phân quyền cho các chức năng mới

 

Lưu ý:

Đối với hồ sơ khai thuế bổ sung cho các hồ sơ khai thuế khai theo các mẫu biểu trên, Tổng cục Thuế sẽ có thông báo tới các cơ quan thuế về việc nâng cấp sau.

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng TMS sau khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ NNT khoảng từ 3 đến 5 ngày để kiểm soát luồng tiếp nhận, xử lý dữ liệu và hạch toán nghĩa vụ trên hồ sơ khai thuế. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thông báo để các cơ quan thuế phối hợp thực hiện, vì vậy  Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế cho các mẫu trên sẽ được gửi NNT sau khi nâng cấp ứng dụng TMS.

Bắt đầu từ ngày 18/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CỤC THUẾ
18/02/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông tư 180 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuếThông tư 180 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

        Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo Thông tư Số: 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010.
            
(xem nội dung Thông tư [tại đây])

10/10/2011 6:54 SAĐã ban hànhApproved
Kinh nghiệm thực tiễn của khai thuế điện tửKinh nghiệm thực tiễn của khai thuế điện tử
Trong hai ngày 20, 21/11/2012 Cục Thuế tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị triển khai kê khai thuế điện tử cho 400 Doanh nghiệp đăng ký khai thuế điện tử...

        Trong hai ngày 20, 21/11/2012 Cục Thuế tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị triển khai kê khai thuế điện tử cho 400 Doanh nghiệp đăng ký khai thuế điện tử.

 
Ông Trần Văn Đẹp – Kế toán trưởng Công ty TNHH LaVie phát biểu kinh nghiệm và lợi ích của kê khai thuế qua mạng.

        Tham dự hội nghị Cục Thuế đã mới đại diện một số Doanh nghiệp đã và đang thực hiện kê khai thuế điện tử trong thời gian qua như: Công ty TNHH LaVie, Công ty CP thép Cẩm Nguyên, Công ty Cổ phần Long Hiệp, Công ty CP xây lắp cơ khí lương thực đã tham gia phát biểu kinh nghiệm thực tiễn về việc áp dụng kê khai thuế điện tử. Các Doanh nghiệp đều cho rằng sau một thời gian thực hiện khai thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như:

        Thứ nhất, lãnh đạo doanh nghiệp có thể ký tờ khai thuế ở bất cứ nơi nào mà không bắt buộc phải có mặt ở tại Công ty như trước đây; 

        Thứ hai, tiết kiệm chi phí in ấn và chi phí thời gian của kế toán đi đến cơ quan thuế để nộp tờ khai; 
        Thứ ba, doanh nghiệp có thể nộp tờ khai bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào (24/24 giờ trong ngày, kể cả ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật) chỉ cần ở đó có kết nối mạng internet và được thực hiện một cách nhanh chóng; 
        Thứ tư, công tác lưu giữ và tra cứu tờ khai được thực hiện thuận lợi và nhanh chóng; 
        Thứ năm, số liệu của doanh nghiệp được bảo mật hoàn toàn.

        Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cho rằng rất an tâm khi thực hiện kê khai thuế điện tử vì hiện nay các căn cứ pháp lý cho việc áp dụng kê khai thuế điện tử đã được ban hành đầy đủ. Trong quá trình thực hiện doanh nghiệp đã được Cục Thuế hướng dẫn tận tình và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đến nay việc nộp tờ khai thuế điện tử đã trở nên rất thuận lợi và dễ dàng đối với doanh nghiệp nhờ vậy mà bộ phận kế toán của doanh nghiệp đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian từ đó có thời gian để thực hiện các công việc khác. Nhân dịp này, các doanh nghiệp cũng kêu gọi các doanh nghiệp chưa tham gia khai thuế điện tử hãy mạnh dạn đăng ký tham gia vì lợi ích của doanh nghiệp.


Ông Nguyễn Văn Cho – Kế toán trưởng Công ty CP xây lắp cơ khí lương thực, đơn vị đã áp dụng khai thuế điện tử từ khi Cục Thuế mới triển khai

        Trong năm 2013 và các năm tiếp theo Cục Thuế tỉnh Long An sẽ tiếp tục triển khai kê khai thuế điện tử và mong rằng các Doanh nghiệp chưa kê khai thuế điện tử hãy liên hệ ngay với cơ quan thuế để được hướng dẫn thực hiện, tiến tới 100% Người nộp thuế là Doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế./.

VVLộc – Phòng TTHT

26/12/2012 8:50 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.9Thông báo: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.9

        Kính gửi: Cá nhân và tổ chức nộp thuế trong tỉnh 


        1. Nội dung nâng cấp:


        - Tờ khai 03/TNDN: Sửa hướng dẫn nhập (F1) tại chỉ tiêu [5] trên PL 03-8/TNDN đang hiển thị"Chỉ tiêu [05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán: lấy từ chỉ tiêu [E1] của tờ khai 03/TNDN sang" thành "Chỉ tiêu [05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán: lấy từ chỉ tiêu [D1] của tờ khai 03/TNDN sang” 


        - Tờ khai 01/TTĐB: Hiển thị danh mục "Tên hàng hóa, dịch vụ" và cho phép chọn khi NNT chọn kỳ tính thuế từ ngày 01/03/2020. 


        - Tờ khai 02/QTT-TNCN: Trường hợp quyết toán năm 2019 NNT có đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc không đủ 12 tháng, sửa cách tính tại chỉ tiêu [30] Khoản giảm trừ cho những người phụ thuộc được giảm trừ trên tờ khai chính = số tháng giảm trừ của tổng số người phụ thuộc * 3.600.000Đ. 


        2. Thời gian nâng cấp: đã thực hiện nâng cấp vào 17h ngày 18/12/2020. 


        Lưu ý: sau thời điểm nâng cấp, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.4.9 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây. 


        3. Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu


        Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu: Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.4.9 tại địa chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn Hoặc trang thông tin điện tử Cục thuế tỉnh Long An http://cucthue.longan.gov.vn. 


        Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin 0272 3822873. 

Cục Thuế trân trọng thông báo

22/12/2020 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.1.2, iCanhan phiên bản 3.1.7, HTKK phiên bản 4.7.9 đáp ứng một số yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụngThông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.1.2, iCanhan phiên bản 3.1.7, HTKK phiên bản 4.7.9 đáp ứng một số yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng

Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.1.2, iCanhan phiên bản 3.1.7, HTKK phiên bản 4.7.9 , cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến và nộp XML tờ khai 02/TAIN – Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (TT80/2021) đáp ứng yêu cầu NNT chỉ nộp được tờ khai vãng lai đến Cơ quan Thuế thuộc tỉnh khác địa bàn tỉnh nơi NNT đóng trụ sở chính. 

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

- Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân đáp ứng một số yêu cầu sau:

+ Chức năngpload tờ khai quyết toán từ HTKK: Kiểm tra chỉ tiêu [36] <= [36] <= [32] x {[23]/([20] – [22])} x 100%.

+ Kiểm tra ràng buộc tờ khai chính thức và tờ khai bổ sung: Tờ khai chính thức đã được chấp nhận thì tờ khai sau sẽ là tờ khai bổ sung.

+ Tờ khai bổ sung có thể sửa ngày chậm nộp và tiền chậm nộp trên phụ lục 01/KHBS.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)

- Cập nhật tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS):

 + Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ chỉ tiêu “Mã hợp đồng” khi kê khai bằng MST 13 số.

- Cập nhật Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):

+ Cập nhật tính đúng cột “Số lượng” trên Phụ lục mẫu 3.12 – Kỳ báo cáo cuối cùng trong trường hợp nhập “Từ số” bằng “Đến số”

- Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN):

+ Cập nhật không cảnh báo đỏ “Bắt buộc nhập” tại mục II trên bảng kê 05-1/BK-PBT-TNCN

- Cập nhật tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí (01/TNDN-DK):

+ Cập nhật kết xuất đúng định dạng chỉ tiêu [09] trên phụ lục 01/PL-DK

+ Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ trong trường hợp nhập đúng dữ liệu tổng cột (5) bằng chỉ tiêu [09] trên phụ lục 01/PL-DK.

Bắt đầu từ ngày 10/4/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

 http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT

13/04/2022 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Hướng dẫn khắc phục lỗi java khi khai thuế và nộp thuế qua mạngHướng dẫn khắc phục lỗi java khi khai thuế và nộp thuế qua mạng

                     1/ Cách sửa lỗi Application blocked by Java Security khi kê khai thuế qua mạng:

            Thông thường lỗi này thường xuất hiện trên hệ điều hành Windows 7 và Windows XP. Vì thế trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn fix lỗi "Application blocked by Java Security" khi kê khai thuế qua mạng trên hệ điều hành Windows XP. Nếu bạn gặp phải Application blocked Java Security lỗi trên với Windows 8/10 thì cũng có cách giải quyết tượng tự với Java:

            Bước 1: Mở Start menu, sau đó chọn All Programs ->Java ->Configure Java để mở cửa sổ tùy chỉnh Java.

            Bước 2: Trên cửa sổ Java Control Panel được hiện lên, bạn chuyển qua thẻ Security và chọn Edit Site List... tại đây.

h1.jpg 

            Bước 3: Tiếp tục nhấn Add trên cửa sổ Exception Site List .

h2.jpg 

            Bước 4: Tại đây, bạn nhập vào địa chỉ của website kê khai thuế qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn như trong hình dưới sau đó nhấn Add để thêm website này vào danh sách sửa lỗi Application blocked by Java Security khi kê khai thuế qua mạng.

h3.jpg 

            Bước 5: Khi cửa sổ Security Warning được hiện lên, nhấn chọn Continue .

h4.jpg 

            Bước 6: Bạn sẽ được đẩy trở lại của sổ Java Control Panel, tại đây bạn sẽ thấy website kê khai thuế đã được xuất hiện trong danh sách ngoại lệ. Nhấn OK để đóng cửa sổ và lưu thay đổi.

      

h5.jpg    

        Sau khi sửa lỗi Application blocked by Java Security khi kê khai thuế qua mạng xong bạn hoàn toàn có thể truy cập website và kê khai bình thường.

 

            2/ Hướng dẫn khắc phục lỗi đang tải thư viện, không chọn được tệp tờ khai:

            Nộp tờ khai thuế bị lỗi đang tải thư viện: Trường hợp khi đăng nhập vào trang khai thuế điện tử, chọn thẻ NỘP TỜ KHAI , hệ thống báo “Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút……” nhưng máy tính vẫn ở trạng thái này và không hiện ô Chọn tệp tờ khai nên doanh nghiệp không thể gửi được tờ khai thuế.  

h6.jpg 

            Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp thực hiện các bước sau

            Bước 1: Tải phần mềm Java plug-in 7 tại trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ Tải phần mềm Java Plugin 7 

            Bước 2: Gở bỏ Java đã cài đặt từ Control Panel.

            Bước 3: Cài đặt lại Java từ bộ cài đặt mới tải về.

            Vào thẻ Security chọn Medium. Một số máy không được chọn ô Medium thì có thể bỏ qua bước này. 

            Tại ô Exception Site List phải có địa chỉ trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vn

h7.jpg 

            Chọn Ô Edit Site List để thêm địa chỉ trang nộp thuế điển tử. Chọn Add nhập địa chỉ hai trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và https://nopthue.gdt.gov.vn/ tại dòng mới trong ô Location sau đó chọn OK 

h8.jpg 

            Nhập địa chỉ web kê khai và nộp thuế vào

            Để ứng dụng không tự động nâng cấp, hãy bỏ check ô Check for Updates Automatically

h9.jpg 

            Check vào để bỏ dấu “tick”

            Lưu ý: Do vấn đề tương thích của một số máy tính, java phải được updates mới có thể thực hiện nộp tờ khai. Tạm thời bạn làm theo hướng dẫn chặn updates, nhưng nếu thực hiện hết các bước bên dưới vẫn không được thì cần updates java nếu máy tính của bạn yêu cầu.

            Bước 4: Khởi động lại máy tính, đăng nhập vào trang khai thuế điện tử để nộp tờ khai.

            Khi xuất hiện cửa sổ cảnh báo thì check vào ô I acept the risk and want to run this application. Sau đó chọn Run (như hình dưới)

h10.jpg 

            Lúc này sẽ xuất hiện ô Chọn tệp tờ khai

h11.jpg 

            Bạn đã có thể nộp tờ khai thuế qua mạng bình thường

            Như vậy là chúng ta đã khắc phục lỗi đang tải thư viện, không chọn được tệp tờ khai.

 

            3/ Hướng dẫn khắc phục lỗi : Failed to validate cetificate. The application will not be executed: 

            Cách fix lỗi nằm trong phần advanced của java.

            Cách xử lý như sau:

            Bước 1: Mở Start menu, sau đó chọn All Programs ->Java ->Configure Java để mở cửa sổ tùy chỉnh Java. 

            Bước 2: Trên cửa sổ Java Control Panel được hiện lên, bạn chuyển qua thẻ General và click setting bên dưới...

h12.jpg 

            Bước 3: click Delete file bên dưới...sau đó tick vào Installed Applicaton and Applets

h13.jpg 

            Bước 4: tick vào các mục thẻ Advanced

h14.jpg 

            Bạn đã có thể nộp tờ khai thuế qua mạng bình thường

 

            Như vậy là chúng ta đã khắc phục lỗi đang tải thư viện, không chọn được tệp tờ khai.

Hồng Châu

19/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.8.3, TMS 5.38 đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khaiThông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.8.3, TMS 5.38 đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.3, ứng dụng TMS phiên bản 5.38 đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

 1. Nội dung nâng cấp:​
 2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật nguyên tắc tính Số tăng/giảm phải nộp hạch toán = chênh lệch chỉ tiêu ([32]- [34] - [36] + [37] - [40] - [41] - [43])
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN): Cập nhật tổng hợp đúng các chỉ tiêu [25], [28], [31], [34], [37], [40] trên tờ khai bổ sung là loại chỉ tiêu phải nộp
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN): Cập nhật hiển thị đúng dữ liệu cột (7) – Điều chỉnh tăng/giảm nghĩa vụ thuế trên phụ lục 01-1/KHBS khi mở lại tờ khai bổ sung 05/QTT-TNCN
 • Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL): Cập nhật bắt buộc nhập Địa bàn nơi có hoạt động kinh doanh và Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ trên phụ lục 01-1/QT-LNCL
 • Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu (02/NTNN): Cập nhật chức năng kết xuất tờ khai có “Kỳ kê khai” là năm quyết toán lấy theo năm của “Đến ngày” kết thúc hợp đồng.
  1. Nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)
 • Nâng cấp ứng dụng chức năng nhập/nhận tờ khai 03/TNDN khắc phục việc không nhận và không hạch toán được tờ khai (CA 386772, CA 572262), cụ thể như sau:

  + Với bảng kê GDLK_Mẫu 01_Mục IV và Bảng kê GDLK_Mẫu 02_Mục IV cột “Tỷ giá” cho phép nhận tờ khai với định dạng kiểu ký tự.

  + Với bảng kê GDLK_Mẫu 01_Mục IV.1 0000: chỉ tiêu 12. Lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp cột (3) và chỉ tiêu 13. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao cột (6) cho phép nhập số âm (hiện tại nếu nhập âm ứng dụng cảnh báo đỏ “Dấu hiệu không hợp lệ” )
 • Nâng cấp chức năng Tổng hợp quyết toán của cá nhân làm công ăn lương khắc phục dữ liệu tổng thu  nhập của cá nhân nhiều hơn thực tế trong trường hợp quan chi trả có nộp tờ khai bổ sung quyết toán năm 2021.
 • Nâng cấp chức năng nhận tờ khai 02/QTT-TNCN khắc phục việc khi quyết toán không tròn năm và đến tháng bằng tháng 12 ứng dụng đang trả trạng thái 5A không chấp nhận với thông báo “Kỳ quyết toán từ/ đến không phù hợp với Trường hợp quyết toán”; NNT có kê khai loại quyết toán theo năm dương lịch nhưng khi vào hệ thống thì trường loại quyết toán bị trống (mã CA 889823)

            Bắt đầu từ ngày 19/5/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

            Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT

18/05/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.2, iCanhan 3.1.1, Hỗ trợ kê khai HTKK 4.6.8 và iTaxViewer 1.8.6 theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTCThông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.2, iCanhan 3.1.1, Hỗ trợ kê khai HTKK 4.6.8 và iTaxViewer 1.8.6 theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp phần mềm ứng dụng eTax phiên bản 2.0.2, iCaNhan phiên bản 3.1.1, Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.8 và iTaxViewer phiên bản 1.8.6 đáp ứng yêu cầu khai thuế lần đầu theo mẫu hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tháng, quý (có cùng ký hiệu mẫu với mẫu hồ sơ tháng) và một số mẫu hồ khai của kỳ tính thuế năm theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân trong tỉnh ! 

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm ứng dụng eTax phiên bản 2.0.2, iCaNhan phiên bản 3.1.1, HTKK phiên bản 4.6.8, iTaxViewer phiên bản 1.8.6 đáp ứng yêu cầu khai thuế lần đầu theo mẫu hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tháng, quý (có cùng ký hiệu mẫu với mẫu hồ sơ tháng) và một số mẫu hồ sơ khai của kỳ tính thuế năm theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

1.1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.0.2 , Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.8:

Nâng cấp đáp ứng các mẫu biểu hồ khai thuế lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các HSKT cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu hồ sơ khai thuế theo năm quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng).

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).

Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng/quý).

Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng/quý).

Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng)

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng).

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng)

Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm).

Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng ), 01/BCTL-DK (kỳ năm).

Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN, 04/NCCNN (kỳ tháng)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý)

Nâng cấp các chức năng ký điện tử dành cho NNT bổ sung phương thức ký điện tử từ xa  (nhà cung cấp VNPT-Smart).

1.2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.1.1:

Nâng cấp đáp ứng các mẫu biểu hồ sơ khai thuế TNCN lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các HSKT cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu hồ sơ khai thuế theo năm  theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm: mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 02/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý), 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm).

1.3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ hiển thị hồ sơ thuế theo định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.8.6:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.6 hỗ trợ hiển thị các hồ sơ khai thuế theo nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.2, iCaNhan 3.1.2, HTKK 4.6.8 nêu trên.

Lưu ý:

Đối với hồ sơ khai thuế bổ sung cho các hồ sơ khai thuế khai theo các mẫu biểu trên, Tổng cục Thuế sẽ có thông báo tới các cơ quan thuế về việc nâng cấp sau.

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng TMS sau khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ NNT khoảng từ 3 đến 5 ngày để kiểm soát luồng tiếp nhận, xử lý dữ liệu và hạch toán nghĩa vụ trên hồ sơ khai thuế. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thông báo để các cơ quan thuế phối hợp thực hiện, vì vậy  Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế cho các mẫu trên sẽ được gửi NNT sau khi nâng cấp ứng dụng TMS.

Bắt đầu từ ngày 16/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CỤC THUẾ
16/02/2022 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.2.1 Thông báo nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.2.1

            Tổng cục Thuế đã phát hành gói nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.2.1, Cục Thuế tỉnh Long An xin thông báo để người sử dụng biết thực hiện nâng cấp gói ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khai thuế.  

             1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC 

        + Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai 01/TAIN, 02/TAIN, 01/CNKD: Cập nhật danh mục thuế tài nguyên; Kiểm tra giá tính thuế không được nhỏ hơn giá của UBND Tỉnh hoặc giá tối thiểu của Bộ Tài chính. 

        + Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai 01/BVMT, 02/BVMT, 01/CNKD: Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. 

        + Nâng cấp chức năng đăng ký danh mục thuế tài nguyên: Cập nhật danh mục thuế tài nguyên theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC (hiệu lực danh mục mới sẽ áp dụng với tờ khai từ kỳ tính thuế 09/2019 và quyết toán năm 2019) 

        + Bổ sung chức năng đăng ký danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP (hiệu lực danh mục mới sẽ áp dụng với tờ khai từ kỳ tính thuế 09/2019 và quyết toán năm 2019)  2. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/TTĐB 

        + Kiểm tra ràng buộc: nếu cột 8 trên tờ khai lớn hơn 0 thì dòng tổng cộng của cột 7 Bảng II cộng dòng tổng cộng của cột 5 Bảng III của phụ lục cũng phải lớn hơn 0. 

        + Kiểm tra ràng buộc: Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tại cột 8 trên tờ khai 01/TTĐB phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng cộng của cột 7 bảng II cộng dòng tổng cộng của cột 5 bảng III của phụ lục 01-1/TTĐB.

        + Kiểm tra ràng buộc: Tổng giá trị cột 5 ở Bảng III không được lớn hơn tổng giá trị cột 10 ở Bảng I của phụ lục 01-1/TTĐB.  

 

           3. Cập nhật một số yêu cầu phát sinh của ứng dụng HTKK 4.2.0 

               3.1. Cập nhật địa bàn hành chính 

         + Cập nhật Thị xã Long Khánh thành Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

         + Cập nhật xã Văn Sơn thành xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

         + Cập nhật xã Sáng Nhè thành xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

         + Cập nhật xã Xín Chải thành xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

 

           3.2. Chức năng lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp thuộc Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ (TT200/2014/TT-BTC) 

        + Cập nhật chỉ tiêu [05] – Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp: Cho phép nhập âm, dương. 

 

           3.3. Chức năng kê khai Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 

        + Cập nhật sửa lỗi cảnh báo đỏ khi kê khai phần I: “Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc” trong trường hợp nhập cột “Từ tháng” và “Đến tháng” của các dòng trong cùng một năm. 

 

         3.4. Chức năng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT) 

        + Cập nhật sửa lỗi hiển thị chỉ tiêu khi kết xuất XML trong trường hợp không tích chọn chỉ tiêu [Gia hạn] trên màn hình kê khai. 

 

         3.5. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) 

       + Cập nhật mở rộng độ dài dữ liệu của chỉ tiêu “Bên độc lập” tại phụ lục GDLK-04: Cho phép nhập tối đa 16 ký tự. 

          Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để người sử dụng biết. 

                                                                                   Trân trọng ! 

​Phòng CNTT 

17/09/2019 11:00 SAĐã ban hànhApproved
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ETAX TÍCH HỢP VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIATÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ETAX TÍCH HỢP VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
05/06/2020 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Ngành Thuế triển khai Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) dành cho người nộp thuế là cá nhân chính thức từ ngày 15/12/2021Ngành Thuế triển khai Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) dành cho người nộp thuế là cá nhân chính thức từ ngày 15/12/2021
 

TINKKDT271221.jpg Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Cục Thuế đã phát hành công văn số 4799/TB-CTLAN thông báo về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động dành cho cá nhân người nộp thuế. Công văn số 3945/CTLAN-CNTT ngày 24/12/2021 về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động cho các đơn vị trực thuộc.

            Theo đó, từ ngày 15/12/2021, người nộp thuế là cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di dộng đối với hai hệ điều hành phổ biến là IOs và Android. Ứng dụng này được coi là một bước tiến quan trọng của ngành Thuế trong việc áp dụng công nghệ số, hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế là cá nhân trong việc tiếp cận các thông tin, chính sách thuế mới giúp cho người nộp thuế nắm được nghĩa vụ thuế của mình và nâng cao hiệu quả tương tác với cơ quan thuế.

Các chức năng được hỗ trợ khi sử dụng eTax Mobile gồm:

Quản lý tài khoản: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế; Thay đổi thông tin đăng ký tài khoản.

Nộp thuế điện tử: Nộp thuế thông qua liên kết với các Ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai mở rộng cho các Ngân hàng khác theo nhu cầu của các Ngân hàng.

Tra cứu nghĩa vụ thuế còn phải nộp (thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ phương tiện); Tra cứu chứng từ; Tra cứu hồ sơ: Hồ sơ khai thuế; Hồ sơ quyết toán thuế; Hồ sơ đăng ký thuế; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Tra cứu thông báo xử lý hồ sơ; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; Tra cứu thông tin người phụ thuộc; Tra cứu thông tin NNT; Tra cứu ngân hàng ủy nhiệm thu; Tra cứu ngân hàng, tra cứu địa chỉ cơ quan thuế.

Các tiện ích cho NNT như: công cụ tính thuế TNCN, bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; tin tức; thiết lập cá nhân và hỗ trợ.

Thông qua ứng dụng này người nộp thuế có thể kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế điện tử tại nhà không cần đến cơ quan thuế nộp bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Tiến hành mọi lúc mọi nơi đặc biệt là trong điều kiện phải giản cách xã hội thì ứng dụng này ý nghĩa rất quan trọng.Xu hướng tới đây là chuyển từ cung cấp dịch vụ thuế điện tử qua nền tảng Web sang cung cấp dịch vụ điện tử qua nền tảng App trên điện thoại di động thông minh. Trong điều kiện phải giản cách xã hội và áp dụng 5K trong phòng chống dịch Covid-19 thì việc App eTax Mobile ra đời đã góp phần rất lớn cho việc hạn chế tiếp xúc ngăn ngừa dịch bệnh.

Người nộp thuế muốn nộp thuế điện tử cho cá nhân trên ứng dụng eTax Moile sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile.

Bước 2. Người nộp thuế tra cứu thông tin khoản nộp và chọn khoản nộp cần thanh toán.

Bước 3. Ứng dụng eTax Mobile nhận yêu cầu truy vấn thông tin khoản nộp và kiểm tra. Đối với trường hợp có khoản nộp thì ứng dụng eTax Mobile hiển thị các thông tin tương ứng với điều kiện tra cứu. Đối với trường hợp không có thông tin khoản nộp thì ứng dụng eTax Mobile hiển thị thông báo cho người nộp thuế được biết.

Bước 4. Người nộp thuế kiểm tra thông tin, xác nhận đồng ý nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế có thể sửa số tiền nộp so với kết quả tra cứu được, trừ trường hợp nộp LPTB ô tô, xe máy, số tiền nộp phải đảm bảo khớp đúng với số tiền phải nộp NSNN do Tổng cục Thuế cung cấp.

Bước 5. Người nộp thuế chọn Ngân hàng Thương mại để thực hiện thanh toán.

 Trong quá trình sử dụng APP eTAX Mobile trên điện thoại thông minh có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị người nộp thuế vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Cục Thuế, số điện thoại 02723 822873 để được hỗ trợ./.

P.CNTT

27/12/2021 12:00 CHĐã ban hànhApproved
THÔNG BÁO: Nâng cấp ứng dụng eTax phân hệ dành cho Doanh nghiệp phiên bản 1.9.0, Ứng dụng eTax phân hệ dành cho Cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.4, Ứng dụng Hiển thị tờ khai điện tử iTaxViewer phiên bản 1.7.5, Ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.5.7THÔNG BÁO: Nâng cấp ứng dụng eTax phân hệ dành cho Doanh nghiệp phiên bản 1.9.0, Ứng dụng eTax phân hệ dành cho Cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.4, Ứng dụng Hiển thị tờ khai điện tử iTaxViewer phiên bản 1.7.5, Ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.5.7

Kính gửi: Cá nhân và tổ chức nộp thuế trong tỉnh

 

Cục Thuế tiếp tục thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng các nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/5/2021, Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

 1. Nội dung nâng cấp:
      Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.7 cập nhật Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính và bổ sung mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 của Chính phủ đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.5.6, cụ thể như sau:

Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC

     Bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đính kèm tờ khai 03/TNDN): Hiệu lực áp dụng đối với kỳ kê khai từ năm 2019.

Bổ sung kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP
     Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải tờ khai từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu.

Lưu ýBắt đầu từ ngày 25/05/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.7 và ứng dụng hiển thị tờ khai điện tử iTaxViewer phiên bản 1.7.5 thay cho các phiên bản trước đây.

  3. Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu

Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu: Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.5.7 tại địa chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn Hoặc trang thông tin điện tử Cục thuế tỉnh Long An http://cucthue.longan.gov.vn

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873./. 

Cục Thuế trân trọng thông báo
25/05/2021 2:00 CHĐã ban hànhApproved
THUẾ ĐIỆN TỬTHUẾ ĐIỆN TỬ
Thuế điện tử là một hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ thuế cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài ngành Thuế. Các dịch vụ thuế điện tử gồm: cung cấp qua mạng các thông tin tham khảo liên quan đến lĩnh vực thuế...

Thuế điện tử là một hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ thuế cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài ngành Thuế. Các dịch vụ thuế điện tử gồm: cung cấp qua mạng các thông tin tham khảo liên quan đến lĩnh vực thuế, đối thoại hỏi đáp trực tiếp, đăng ký thuế, nộp tờ khai, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và giải quyết khiếu nại tố cáo của người nộp thuế… nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu chi phí, thời gian, thủ tục và giấy tờ

                                            Thuận lợi hóa khâu nộp thuế
 
        Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Thuế giai đoạn 2011 – 2015 đã đặt nội dung xây dựng hệ thống thuế điện tử và Chính phủ điện tử làm trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

        Trong đó, kế hoạch ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ thuế điện tử được thực hiện đồng bộ với các nội dung gồm cải cách chính sách thuế, đổi mới thủ tục hành chính thuế, đào tạo kỹ năng hỗ trợ người nộp thuế cho đội ngũ cán bộ thuế. 

        Từ năm 2011 – 2015, ngành Thuế sẽ triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (T-VAN), mở rộng kê khai qua mạng, kê khai trực tuyến đã phát triển trong giai đoạn 2009 – 2010 kết hợp mở rộng các dịch vụ công điện tử để hỗ trợ người nộp thuế qua mạng, qua điện thoại, tin nhắn (SMS) và các dịch vụ khác nhằm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. 

        Trước hết sẽ tập trung cung cấp các dịch vụ như: Tra cứu nghĩa vụ kê khai của người nộp thuế, gồm các thông tin về loại thuế phải nộp, số thuế phải nộp, đã nộp thông qua cổng điện tử, cho phép người nộp thuế cũng như bên thứ ba (theo quy định của pháp luật) tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế như loại tờ khai phải nộp, tờ khai đã nộp, số thuế còn phải nộp, số nợ, nộp thừa, được hoàn…; Cung cấp tiện ích hỗ trợ người nộp thuế kê khai bằng hướng dẫn, hình ảnh, video clip…; Hỗ trợ người nộp thuế có thể tự quản lý dữ liệu chính (master data) của mình, bao gồm các thông tin định danh (địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản, ngành nghề kinh doanh, bắt đầu năm tài chính…), đại diện người nộp thuế theo pháp luật, mối quan hệ với các đơn vị khác như công ty mẹ, chi nhánh… (nếu có), thông tin về tài sản, phương tiện, người nộp thuế có thể xem và cập nhật các dữ liệu này; Thông báo và trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin cho phép cơ quan thuế xác nhận và gửi thông báo thuế, thông báo nợ, xác nhận tờ khai đã nộp, xác nhận số thuế đã nộp, phản hồi của người nộp thuế với cơ quan thuế thông qua các phương tiện như thư điện tử (email), tin nhắn (SMS), ứng dụng tích hợp trên Internet… Sẽ có khoảng 15.000 người nộp thuế được hướng dẫn và triển khai các dịch vụ thuế điện tử. Thuế điện tử giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và thời gian

 

        Cùng với việc triển khai T-VAN, ngành Thuế sẽ hỗ trợ phát triển các nhà cung cấp dịch vụ thuế trung gian để cùng ngành Thuế mở rộng hệ thống cung cấp các loại dịch vụ kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin thuế… cho doanh nghiệp và người dân. 

        Bên cạnh các hình thức kê khai thuế hiện có, đây là một hình thức xã hội hóa công tác kê khai thuế nhằm cung cấp thêm những dịch vụ điện tử có chất lượng cao cho người nộp thuế có nhu cầu. Hiện tại, ngành Thuế đang phối hợp với các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng để xây dựng mô hình kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế với hệ thống của tổ chức trung gian. Thời gian tới, ngành Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử về kê khai thuế giữa người nộp thuế với tổ chức trung gian và cơ quan thuế; Xây dựng ứng dụng cho phép các tổ chức trung gian giao dịch trực tiếp với một số ứng dụng trao đổi dữ liệu của Tổng cục Thuế; sử dụng các biện pháp an toàn, bảo mật, phù hợp với thực tế; Tiếp tục hỗ trợ các hình thức hỗ trợ kê khai thuế điện tử trực tiếp từ người nộp thuế chạy trên các ứng dụng của tổ chức trung gian để nộp tới cơ quan thuế thông qua mạng Internet. 

        Theo Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế đang phối hợp với ngành Ngân hàng và Kho bạc nghiên cứu, phân tích để xây dựng giải pháp và ứng dụng thí điểm việc nộp thuế điện tử. Dự kiến Tổng cục Thuế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung thông tin về người nộp thuế và cổng điện tử để các ngân hàng, kho bạc… có thể kết nối kết xuất thông tin tra cứu khi các đơn vị này triển khai ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế nộp thuế qua mạng. 

        Dự kiến đến cuối năm 2012, 70% doanh nghiệp nộp tờ khai thuế qua mạng, 10% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Đến năm 2015, 90% doanh nghiệp nộp tờ khai thuế qua mạng và 80% doanh nghiệp thanh toán thuế điện tử. 

        Ngoài ra, ngành Thuế cũng sẽ tăng cường dịch vụ tại bộ phận “Một cửa”. Thời gian qua, ngành Thuế đã triển khai và khai thác tốt ứng dụng hỗ trợ quản lý việc nhận trả hồ sơ thuế tại bộ phận “Một cửa”. Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu quản lý mới, đảm bảo tích hợp với các khâu quản lý thuế. Đồng thời, phát triển ứng dụng khai thác thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến để người nộp thuế có thể khai thác thông tin thuận lợi nhất phục vụ việc tự kê khai, nộp thuế và kiểm soát được tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Đặc biệt, sẽ kết nối mạng với bộ phận “Một cửa” của cơ quan đăng ký kinh doanh để kết hợp đăng ký thuế, giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế. 

                                                Lộ trình 2011 – 2015 

        Năm 2011, ngành Thuế sẽ triển khai mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và kê khai thuế trực tuyến cho khoảng 30.000 doanh nghiệp; Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế sử dụng mã vạch 2 chiều theo yêu cầu thay đổi biểu mẫu tờ khai các loại thuế đáp ứng Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ; Thí điểm triển khai dịch vụ nhắn tin cung cấp thông tin về thuế cho người nộp thuế; Nghiên cứu giải pháp dịch vụ thuế điện tử có sẵn theo chuẩn quốc tế; Thí điểm thực hiện chủ trương xã hội hóa việc cung ứng dịch vụ về thuế thông qua việc kết nối hệ thống ứng dụng ngành Thuế với hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ kê khai, nộp thuế qua mạng; Triển khai nâng cấp trang web ngành Thuế kết hợp với việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin pháp luật về thuế, thủ tục hành chính về thuế và cơ sở dữ liệu hỏi – đáp về thuế nhằm đưa thêm các thông tin, dịch vụ hữu ích hơn cho doanh nghiệp và người nộp thuế; Triển khai mở rộng việc kết nối thông tin đăng ký thuế với đăng ký kinh doanh; Thí điểm cung cấp trực tiếp thông tin với ngân hàng để thí điểm nộp thuế qua mạng. 

        Năm 2012, triển khai mở rộng ứng dụng nộp thuế qua mạng cho 50.000 doanh nghiệp; Mở rộng triển khai nộp thuế qua mạng; Triển khai thí điểm hệ thống cung cấp dịch vụ thuế điện tử T-VAN; Triển khai mở rộng hệ thống cung cấp thông tin thuế cho người nộp thuế qua điện thoại, email…; Phối hợp với ngân hàng xây dựng một số ứng dụng hỗ trợ thực hiện nộp thuế điện tử; Duy trì hệ thống ứng dụng phục vụ nộp thuế, nộp tờ khai qua mạng và trang web ngành Thuế. 

        Năm 2013, triển khai mở rộng hệ thống ứng dụng cung cấp dịch vụ thuế điện tử, bảo đảm 50% doanh nghiệp kê khai qua mạng và 30% nộp thuế qua mạng; Triển khai mở rộng và duy trì các ứng dụng đã triển khai trong năm trước; Tích hợp các dịch vụ thuế vào một Cổng điện tử ngành Thuế thống nhất toàn quốc.

        Năm 2014 – 2015: Mở rộng, nâng cấp các dịch vụ của hệ thống T-VAN; Duy trì Cổng điện tử cung cấp các dịch vụ thuế cho người nộp thuế; Chuẩn bị tích hợp hoặc chuyển đổi ứng dụng thuế điện tử với hệ thống thuế tích hợp ITAIS do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ. Dự kiến ước trung bình mức kinh phí xây dựng, triển khai hệ thống các phần mềm phục vụ người nộp thuế hàng năm khoảng 50 – 80 tỷ đồng./.

Phòng Tin học.

07/10/2011 6:51 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.7Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.7

            Kính gửi: Các doanh nghiệp trong tỉnh

 

            Cục Thuế tỉnh Long An xin Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.7 như sau:

            a. Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ phát sinh Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN) 

            - Cập nhật độ rộng của các chỉ tiêu là chỉ tiêu hoạch toán cho phép tối đa 13 ký tự, bao gồm: chỉ tiêu 34, 35, 36, 41, 45, 46.

 

            b. Nâng cấp một số nội dung của ứng dụng HTKK 4.1.6

            - Chức năng kê khai tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN): Cập nhật kỳ tính thuế của tờ khai, yêu cầu nhập từ tháng, đến tháng đúng định dạng mm/yyyy.

 

            - Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC):

                        + Cập nhật kiểu kỳ tính thuế: kỳ 1 mặc định từ 01/01/YYYY đến 30/06/YYYY, kỳ 2 mặc định là từ 01/07/YYYY đến 31/12/YYYY, không cho sửa (trong đó YYYY là năm kê khai).

 

            - Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02/TNDN-DK): Cập nhật hiển thị đúng tờ khai khi tích chọn loại ngành nghề là Condensate hoặc Khí thiên thiên.

 

            - Chức năng kê khai tờ khai quyết toán TNDN năm (03/TNDN):

                        + Cập nhật hiển thị phương pháp xác định giá khi chọn P2.2 (Phương pháp giá vốn cộng lãi) trên cột [6] và cột [10] tại Mục III – Phụ lục GDLK 01 sau khi mở lại tờ khai đã ghi.

                        + Cập nhật lỗi hiển thị dữ liệu chỉ tiêu [L2] trong trường hợp không tích chọn [L1] (Đối tượng được gia hạn) khi kết xuất dữ liệu XML tờ khai.

 

            - Chức năng Lập Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC)

                        + Cập nhật hiển thị dữ liệu “Tổng cộng cột 5” trên tờ khai chính đối với các tờ khai lấy dữ liệu từ kỳ tính thuế trước.

 

            Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 23/4/2019, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.7 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

 

            3. Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu: NNT có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK 4.1.7 tại địa http://cucthue.longan.gov.vn

            Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, NNT liên hệ với Cục Thuế qua Phòng CNTT số điện thoại: 0272 3822873 để được hỗ trợ.

 

            Phòng Công nghệ thông tin – Cục Thuế trân trọng thông báo./.

P.CNTT 

24/04/2019 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0

THÔNG BÁO

Kính gửi: Cá nhân và tổ chức nộp thuế trong tỉnh

 

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0 đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế TNDN

            Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0 đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.9, cụ thể như sau:

1.    Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP

-Bổ sung mẫu biểu Đề nghị miễn tiền chậm nộp (01/MTCN)

-Bổ sung Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH đính kèm tờ khai 02/TNDN, 04/TNDN theo lần phát sinh đối với kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

 

2.    Cập nhật các nội dung phát sinh

2.1. Cập nhật thay đổi địa bàn hành chính đáp ứng Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 ngày 22/09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

-      Cập nhật thay đổi “Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” thành “Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”

 

2.2.  Cập nhật danh mục thuế tài nguyên đáp ứng Phiếu đề nghị số 4686 Vụ KK&KTT gửi ngày 21/9/2021

 

-       Bổ sung danh mục thuế tài nguyên

Mã chỉ tiêu

Hiệu lực từ

Tên chỉ tiêu

Thuế suất

Đơn vị tính

Tiểu Mục

Mã mục

II160309

01/10/2019

Than antraxit hầm lò - Than cám 8a, 8b, 8c

10

Tấn

 

1550

1555

II160310

01/10/2019

Than cám chất lượng thấp

10

Tấn

 

1550

1555

II2020310

01/03/2020

Đá base

10

M3

1550

1555

 

2.3.  Cập nhật Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

-       Cập nhật không bắt buộc nhập các thông tin từ cột “Mã hóa đơn” đến cột “Đến số”. Nếu nhập 1 trong các chỉ tiêu này thì bắt buộc nhập tất cả các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu kê khai của Tổ chức cung ứng phần mềm in hóa đơn

2.4.  Chức năng kê khai tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

- Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai 01/CNKD hiển thị thiếu thông tin Tổ chức kê khai thay.

 

Bắt đầu từ ngày 02/11/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.0 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

 

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Cục Thuế trân trọng thông báo./.

CNTT

05/11/2021 10:00 SAĐã ban hànhApproved
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang