Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKê khai thuế điện tử

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 588377
 
Kê khai thuế điện tử
 
Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướ... 
 
Thực hiện công văn số 691/TCT-DNNCN ngày 13/03/2023 của Tổng cục Thuế “Về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy”. Theo kế hoạch ngày 20/03/2023 Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống (https //canhan.gdt.gov.vn) đáp ứng yêu cầu khai Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử. ... 
 
Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.5.6, HTKK phiên bản 5.0.0, TMS phiên bản 6.02 cập nhật mức thuế Bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau 1. Nội dung nâng cấp 1.1. Cập nhật mứ... 
 
Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.4 bổ sung mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau ... 
 
Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quản lý thuế của ngành thuế, theo đó cá nhân không kinh doanh có thể đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định... 
 
Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan phiên bản 3.3.0, HTKK phiên bản 4.8.8, đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau iTaxViewer phiên bản 2.0.1, 1. Nội dung nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) - Tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê ... 
 
Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax mobile cho phân hệ đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin đăng ký qua việc khai báo thông tin tài khoản ngân hàng. Cụ thể - Trường hợp NNT không khai báo thông tin tài khoản ng... 
 
Cục Thuế tỉnh Long An thông báo Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) dành cho tổ chức và cá nhân người nộp thuế, ứng dụng iTaxViewer 1.9.6 và ứng dụng HTKK 4.8.5 đáp ứng gia hạn nộp thuế theo nghị định số 34/2022/NĐ-CP. Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.2, iCaNhan phiên bản 3.2.8, HTKK phiên bản 4.8.5, TMS phiên ba... 
 
​ Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.3, ứng dụng TMS phiên bản 5.38 đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau Nội dung nâng cấp ​Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) Cập nhật nguyên tắc tính Số tăng/giảm phải nộp hạch toán&#16... 
 
Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.5, HTKK 4.8.0 đáp ứng bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu Thầu, Luật Điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế TTĐB và Luật... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Khuyến nghị người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuếKhuyến nghị người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), cơ quan thuế đã và đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; có kết nối chia sẽ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết TTHC phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế theo tinh thần chỉ đạo của Đề án 06.

Việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân theo hướng dẫn tại công văn số 846/TCT-DNNCN qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: từ nay đến 30/4/2023

- Tập trung triển khai việc rà soát dữ liẹu đăng ký thuế của MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp.

Giai đoạn 2: từ 01/5/2023 đến 30/6/2023

- Tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an còn lại của giai đoạn 1.

- Tập trung thực hiện rà soát các trường hợp một mã định danh tương ứng với hơn một MST.

Giai đoạn 3: từ 01/7/2023 đến 31/12/2023:

- Sử dụng mã định danh làm MST khi Thông tư sửa đổi Thông tư 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế được ban hành, có hiệu lực.

- Tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân còn lại chưa truy vấn được mã định danh cá nhân để chuyển đổi mã định danh làm MST.

Do vậy, căn cứ theo quy định của Luật quản lý thuế nêu trên, người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về CMND khi đã được cấp thẻ CCCD).

TIN1-27032023.jpg

Thay đổi thông tin đăng ký thuế tại đường dẫn:  https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Để bảo vệ quyền lợi cho chính NNT, ngành Thuế khuyến nghị NNT là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về CCCD trong đăng ký thuế qua 2 cách tại phụ lục hướng dẫn của công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về viêc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân

Cách 1: kê khai theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cách 2: Thông qua tổ chức chi trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú.

Thông tin cập nhật của NNT là cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và nhiệm vụ của Đề án 06 nêu trên.

Trong thời gian vừa qua đã có những trường hợp giả mạo thông tin cơ quan thuế đề nghị NNT cập nhật thông tin CCCD của người đại diện pháp luật của NNT là tổ chức, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế khuyến nghị NNT tiếp nhận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua các hình thức sau:

+ Cơ quan thuế trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn NNT qua các hình thức điện tử (địa chỉ email có định dạng …@gdt.gov.vn hoặc tin nhắn từ  TongcucThue) hoặc các hình thức khác do cơ quan thuế thực hiện.

+ Cơ quan thuế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn NNT thông qua cơ quan chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công đến NNT cá nhân là cán bộ, công nhân viên, người lao động của tổ chức chi trả đó.

+ Cơ quan thuế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn NNT thông qua UBND phường, xã tại địa phương.

Phòng CNTT- Cục Thuế

27/03/2023 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Hướng dẫn cá nhân đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc giaHướng dẫn cá nhân đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quản lý thuế của ngành thuế, theo đó cá nhân không kinh doanh có thể đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quản lý thuế của ngành Thuế đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các bước thực hiện như sau:

1. Đăng ký thuế lần đầu

Bước 1: Cá nhân thực hiện truy cập và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) ở địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản đã được cấp. Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản thì thực hiện “Đăng ký” .

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến” chọn “Khai và Nộp thuế cá nhân” .

Bước 3: Chọn chức năng “Đăng ký thuế lần đầu” . Cổng DVCQG định tuyến cá nhân sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ( https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Bước 4: Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế hiển thị màn hình chọn “đối tượng” để cá nhân kê khai tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 05-ĐK-TCT).

Bước 5: Cá nhân chọn một trong các đối tượng sau để kê khai tờ khai 05-ĐK-TCT

- Hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân kinh doanh TT 105 (không chọn mục này)

- Cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của người nước ngoài mua hàng hóa dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

- Cá nhân khác TT105.

Bước 6: Cá nhân nhập nội dung hệ thống yêu cầu và nhấn “Hoàn thành tờ khai” hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành tờ khai. Cá nhân kiểm tra lại thông tin.

Bước 7: Cá nhân chọn nút “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”, hệ thống chuyển sang màn hình đính kèm giấy tờ. Cá nhân chọn “Loại giấy tờ” và “Đính kèm tệp giấy tờ” rồi nhấn “Tiếp tục” . Lưu ý:

- Loại giấy tờ cá nhân có thể chọn một trong các loại sau: Chứng minh thư nhân dân; Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Tệp giấy tờ tương ứng với các loại giấy tờ cá nhân chọn ở định dạng (pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png).

Bước 8: Sau đó cá nhân chọn nút “Tiếp tục” thì hệ thống hiển thị màn hình thông báo hồ sơ đăng ký thuế đã được nộp thành công tới cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ trả ra cho người nộp thuế thông báo qua email Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính)

Bước 9: Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân theo mẫu 12-MST (quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

2. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

Bước 1: Cá nhân thực hiện truy cập và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) ở địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến” , chọn “Khai và Nộp thuế cá nhân” và “Đăng ký thuế” .

Bước 3: Cổng DVCQG định tuyến cá nhân sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Bước 4: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra cá nhân đã có tài khoản giao dịch với cơ quan thuế chưa và thực hiện:

- Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Màn hình hiển thị thông báo đăng ký tài khoản theo quy định Thông tư 19/2021/TT-BTC.

- Trường hợp cá nhân đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Màn hình hiển thị tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Bước 5Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ truy vấn Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư các thông tin cá nhân:

- Trường hợp cá nhân có thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo thông tin số giấy tờ mới như sau:           

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “Cá nhân nhập không đúng thông tin đề nghị nhập lại” trên màn hình.

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư lên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.

- Trường hợp cá nhân không thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo số giấy tờ cũ như sau:

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “Thông tin cá nhân không có trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cá nhân liên hệ cơ quan công an để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” trên màn hình. Đồng thời, cho phép cá nhân nhập thông tin điều chỉnh, bổ sung để tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi thông tin.

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư lên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.

+ Trường hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trả về số giấy tờ mới khác số giấy tờ cũ: Hiển thị thông báo “Yêu cầu cá nhân thay đổi giấy tờ cá nhân” để cá nhân khai thay đổi số giấy tờ tùy thân.

Bước 6: Cá nhân kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST và bổ sung các thông tin khác không có trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nếu có thay đổi (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại).

- Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế khớp đúng với thông tin của cá nhân thì thực hiện Bước 7.

- Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế không khớp đúng với thông tin của cá nhân: Hệ thống hiển thị thông báo “Cá nhân không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ với cơ quan công an phường/xã nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin” và không cho người nộp thuế nộp hồ sơ.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ. Cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cá nhân được nộp cho cơ quan thuế thành công, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) cho cá nhân.

- Trường hợp thông tin chưa đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện cảnh báo trên màn hình khai hồ sơ đăng ký thuế để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử.

Bước 8: Sau khi đăng ký thành công, cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân theo mẫu 12-MST (quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

Cục Thuế tỉnh Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị quý vị liên hệ với Phòng Công nghệ thông tin để được hỗ trợ. Số điện thoại Phòng CNTT liên hệ  02723 822873./.

Phòng CNTT- Cục Thuế tỉnh Long An

11/08/2022 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Cục Thuế tỉnh Long An thông báo cấp ứng dụng eTax 2.1.5, HTKK 4.8.0 đáp ứng bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15 và một số nội dung khácCục Thuế tỉnh Long An thông báo cấp ứng dụng eTax 2.1.5, HTKK 4.8.0 đáp ứng bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15 và một số nội dung khác

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.5, HTKK 4.8.0 đáp ứng bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu Thầu, Luật Điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế TTĐB và Luật thi hành án dân sự và một số nội dung khác cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

- Bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15

- Nâng cấp tờ khai 01/GTGT theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Các chỉ tiêu [23], [23a], [24], [24a], [25], [26], [29], [30], [32], [32a], [37], [38], [39a] không được nhập âm

- Nâng cấp tờ khai 01/QT-LNCL theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Đổi tên hoạt động “xổ số điện toán” thành “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” và hỗ trợ xác định tiểu mục hạch toán của hoạt động “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” là 1153.

2.Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ NNT kê khai (HTKK):

- Bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15

- Nâng cấp tờ khai 01/QT-LNCL theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: đổi tên hoạt động “xổ số điện toán” thành “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” và hỗ trợ xác định tiểu mục hạch toán của hoạt động “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” là 1153.

- Tờ khai 05/KK-TNCN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật chức năng in hiện thị đúng kiểu kỳ tính thuế trong trường hợp kê khai theo quý

- Tờ khai 01/GTGT theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng cho phép nhập tối đa 15 ký tự; cập nhật chức năng nhận xml hiển thị đúng giá trị cột (4) – Thuế suất/tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định và cột (5) – Thuế GTGT được giảm

- Tờ khai 02/KK-TNCN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật cho phép kết xuất XML thành công nếu để trống chỉ tiêu [13] – Mã số thuế của tổ chức chi trả thu nhập; Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [23] – giảm trừ cho bản thân

- Tờ khai 01/PBVMT, 02/PBVMT theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật cảnh báo đỏ giữa các dòng nếu kê khai đồng thời trùng các cột (2), (7), (8)

- Tờ khai 01/PTHU-DK theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật chỉ tiêu [23] – Sản lượng dầu lãi được chia tạm tính cho phép nhập định dạng số thập phân 2 số sau dấu phẩy; Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [27]

- Tờ khai 02/QTT-TNCN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [44] – Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ; Cập nhật nếu chọn "Quyết toán không đủ 12 tháng" thì cho phép khai vắt năm, “Từ tháng” phải thuộc năm quyết toán

- Tờ khai 04/TNDN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật đối với tờ khai theo lần phát sinh không cho phép chọn “Trường hợp quyết toán”

- Tờ khai 02/TNDN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật trường hợp chọn nộp tờ khai về Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thì cho chọn [09d] trong danh mục

- Tờ khai 05/QTT-TNCN theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Cập nhật nguyên tắc tổng hợp chỉ tiêu [41], tăng [41] thì cột (7) nhận giá trị âm, giảm [41] thì cột (7) nhận giá trị dương

- Bắt đầu từ ngày 19/4/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Website dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT

20/04/2022 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.76 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTCThông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.76 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.6 bổ sung các mẫu quyết toán thuế còn lại của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp bổ sung các mẫu hồ sơ quyết toán thuế còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

- Tờ khai quyết toán phí: mẫu 02/PBVMT, 02/PHLPNG.

- Tờ khai thuế vận tải nước ngoài: mẫu 01/VTNN.

- Tờ khai quyết toán dầu khí: mẫu 02/LNCN-PSC, 02/LNCN-VSP, 02/TAIN-VSP, 01/ĐCĐB-VSP, 02/PTHU-VSP, 02/TNDN-VSP, 02/PTHU-DK, 03/PTHU-DK, 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK, 01/QT-LNCL.

- Tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại: mẫu 01/QT-LNCL

2. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN)

- Cập nhật chức năng kết xuất XML đối với trường hợp nhập từ 2 nhà máy trở lên trên phụ lục 01-1/TAIN

3. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

- Cập nhật chức năng in: in đúng tên bảng kê 05-2/BK-TNCN là “Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần”.

- Cập nhật hiển thị đủ dữ liệu trên 05/QTT-TNCN đã kê khai trong hệ thống khi cập nhật HTKK lên phiên bản mới.

Bắt đầu từ ngày 26/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

 http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

    Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

P.CNTT

28/03/2022 8:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp các ứng dụng eTax v2.0.6, iCaNhan v3.1.3, HTKK v4.7.3, iTaxViewer v 1.8.8 đáp ứng yêu cầu khai một số tờ khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTCThông báo nâng cấp các ứng dụng eTax v2.0.6, iCaNhan v3.1.3, HTKK v4.7.3, iTaxViewer v 1.8.8 đáp ứng yêu cầu khai một số tờ khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm ứng dụng eTax phiên bản 2.0.6, iCaNhan phiên bản 3.1.3, HTKK phiên bản 4.7.3  iTaxViewer phiên bản 1.8.8, TMS phiên bản 5.17 đáp ứng yêu cầu khai, nộp và xử lý một số mẫu hồ sơ quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

1.1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)

Nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai, nộp các các mẫu hồ sơ quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN, 04/TNDN.

- Tờ khai quyết toán phí mẫu 02/PH.

- Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN, 04/NTNN.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN (trên HTKK).

Dừng tiếp nhận mẫu quyết toán phi cấu trúc nêu trên

1.2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

Nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai, nộp các các mẫu hồ sơ quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

- Triển khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN.

- Dừng tiếp nhận mẫu quyết toán phi cấu trúc nêu trên

1.3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.6, iCaNhan 3.1.3, HTKK 4.7.3 nêu trên.

Lưu ý:

- Đối với các mẫu hồ sơ quyết toán năm 2021 còn lại quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC và hồ sơ khai thuế bổ sung cho mẫu 03/TNDN, Tổng cục Thuế sẽ có thông báo tới các cơ quan thuế về việc nâng cấp sau.

- Cục Thuế sẽ kiểm soát luồng tiếp nhận, xử lý dữ liệu và hạch toán nghĩa vụ trên hồ sơ khai quyết toán thuế từ các ứng dụng hỗ trợ NNT vào ứng dụng TMS trong khoảng từ 3 đến 5 ngày kể từ ngày 17/03/2022 trước khi mở các chức năng nhận từ động bộ toàn bộ hồ sơ khai quyết toán thuế, khi đó Hệ thống sẽ gửi Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế cho NNT.

Phòng CNTT

 

18/03/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 4.3.6Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 4.3.6

         THÔNG BÁO

        Về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.6 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 


        Kính gửi: Cá nhân và Tổ chức nộp thuế trong tỉnh


         Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.6 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau: 


         a. Nâng cấp ứng dụng bổ sung yêu cầu phát sinh 

         - Chức năng kê khai tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân qua cơ quan chi trả có thu nhập (mẫu 05-ĐK-TH-TCT): Cập nhật chức năng tải bảng kê: hỗ trợ kiểm tra dữ liệu trường “Giới tính” và “Loại giấy tờ”, nếu dữ liệu nhận vào có mã không thuộc danh mục thì ứng dụng cảnh báo đỏ. 


         b. Cập nhật một số lỗi phát sinh của ứng dụng HTKK 4.3.5 


      - Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14: hiển thị các địa bàn hành chính thuộc Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: 


         + Cập nhật các địa bàn chưa hết hiệu lực bao gồm: Phường Bạch Thượng, phường Châu Giang, phường Duy Hải, phường Duy Minh, phường Đồng Văn, phường Hòa Mạc, phường Hoàng Đông, phường Tiên Nội, phường Yên Bắc. 

         + Cập nhật các địa bàn hết hiệu lực bao gồm: Xã Đọi Sơn, Xã Tiên Phong. 


         - Cập nhật chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN): Sửa lỗi tính giá trị tại cột (6) – bảng IV – phụ lục GDLK01 – tờ khai 03/TNDN sai 1 đồng đối với trường hợp nhập dữ liệu cột (3), cột (4) hoặc cột (5) có dữ liệu lớn. 


         - Ứng dụng ETAX (thuế điện tử) chặn chỉ nhận các tờ khai trên khi được kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản 4.3.6 trở đi 


         Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 27/3/2020, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.3.6 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.


         Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu: Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.3.5 tại địa chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn Hoặc trang thông tin điện tử Cục thuế tỉnh Long An http://cucthue.longan.gov.vn. 


         Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin 0272 3822873. 

Cục Thuế trân trọng thông báo

27/03/2020 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.5 Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.5

THÔNG BÁO 

            Về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.5, Ứng dụng eTax phân hệ dành cho Cá nhân phiên bản 1.1.6, Ứng dụng eTax phân hệ dành cho tổ chức phiên bản 1.7.7 đáp ứngyêu cầu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 


           Kính gửi: Cá nhân và Tổ chức nộp thuế trong tỉnh 


           Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.5, Ứng dụng eTax phân hệ dành cho Cá nhân phiên bản 1.1.6, Ứng dụng eTax phân hệ dành cho Tổ chức phiên bản 1.7.7 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau: 


            - Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế TNCN của cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC): 

              + Các chỉ tiêu [09] Điện thoại và [11] Email: bắt buộc nhập 

            + Các chỉ tiêu [12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có) và [12a] Mở tại: bắt buộc nhập trong trường hợp chỉ tiêu [47] >0


           - Nâng cấp chặn nhập thông tin đối với các chỉ tiêu miễn giảm trong khu kinh tế đáp ứng Nghị định 82/2018/NĐ-CP đối với TK 02/QTT-TNCN và 05/QTT-TNCN từ kỳ quyết toán năm 2019 

               + TK 02/QTT-TNCN: chỉ tiêu [24], [42]; 

           + TK 05/QTT-TNCN: chỉ tiêu [37]; BK 05-1/BK-QTT-TNCN: chỉ tiêu [12], [21]; BK 05-2/BK-QTT-TNCN: chỉ tiêu [13], [17] 


           ​     - Ứng dụng ETAX (thuế điện tử) chặn chỉ nhận các tờ khai trên khi được kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản 4.3.5 trở đi 


           ​    Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 23/3/2020, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.3.5 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây. 


           ​    Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu 

           ​    Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.3.5 tại địa chỉ: 

  http://thuedientu.gdt.gov.vn Hoặc trang thông tin điện tử Cục thuế tỉnh Long An http://cucthue.longan.gov.vn 


           ​    Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin 0272 3822873. 

​Cục Thuế trân trọng thông báo./.

23/03/2020 2:00 CHĐã ban hànhApproved
HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ, XE MÁYHƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ, XE MÁY

          Thực hiện công văn số 3027/TCT-DNNCN ngày 29/7/2020 của Tổng cục Thuế về việc mở rộng triển khai nộp LPTB điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp LPTB ô tô, xe máy. Cục Thuế thông báo và hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy trên cổng dịch vụ quốc gia.

          1. Phạm vi áp dụng: 

           Triển khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc. Thời gian triển khai bắt đầu từ 01/8/2020. 

          2. Điều kiện: 

          - Đối với người nộp LPTB nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Có tài khoản đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tài khoản này đã được liên kết với tài khoản Ngân hàng. 

          - Đối với người nộp LPTB nộp qua các Ngân hàng thương mại: Có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet Banking) tại một trong các Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank, BIDV. 

         3. Hướng dẫn:

          Người nộp LPTB thực hiện như sau: 

         BƯỚC 1: KHAI THUẾ 

          NNT lựa chọn Khai thuế theo 1 trong 2 hình thức sau: 

 

          a) Khai thuế tại Cơ quan thuế

          - Người nộp LPTB khai, nộp hồ sơ khai LPTB tại cơ quan thuế. Người nộp LPTB khai chính xác số điện thoại trên tờ khai để nhận tin nhắn thông báo từ Cơ quan thuế. 

          - Sau đó, người nộp LPTB sẽ nhận được Thông báo nộp LPTB (trong đó có ghi rõ Mã hồ sơ) và Tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn như sau: “NNT da nop HS khai thue thanh cong. Ma ho so: xxx. So tien nop LPTB: xxx VND.” 

        - Mã hồ sơ này sẽ được sử dụng trong quá trình nộp LPTB qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Ngân hàng thương mại. 

HinhMaHS.jpg

          1. Mã hồ sơ hiển thị trên Thông báo nộp LPTB 

          b) Khai thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

        

          BƯỚC 2: NỘP THUẾ 

          Người nộp LPTB lựa chọn truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng thương mại để thực hiện nộp LPTB, cụ thể: 

          2.1 Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính Phủ:

          Người nộp LPTB có thể Nộp từ tài khoản của người nộp LPTB hoặc Nộp thay qua tài khoản của cá nhân khác đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia: 

          a) Nộp từ tài khoản của người nộp LPTB 

          - Đăng nhập: 

          + Người nộp LPTB truy cập và đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ sau: https://dichvucong.gov.vn/ 

          + Chọn “Thanh toán trực tuyến” và chọn “Nộp thuế cá nhân/ trước bạ” + Chọn “Nộp thuế cá nhân” và thực hiện theo hướng dẫn.

          - Liên kết mã số thuế để lấy thông tin từ cơ quan thuế (người nộp LPTB đã tạo liên kết thì bỏ qua bước này): 

          + Chọn “Thêm thông tin thuế” và nhập Mã số thuế, rồi chọn “Tra cứu”, hệ thống hiển thị bảng thông tin tài khoản như sau: 

h2.jpg

          2. Bảng thông tin tài khoản 

          - Liên kết tài khoản với ngân hàng để nộp LPTB từ tài khoản ngân hàng(người nộp LPTB đã tạo liên kết thì bỏ qua bước này)

          + Tạo liên kết bằng cách chọn “Liên kết tài khoản” ở phần dưới cùng bên trái bảng thông tin trên. Sau khi thông tin liên kết hiện ra, tại mục“Liên kết tài khoản ngân hàng”, chọn “Thêm mới”. 

          + Người nộp LPTB chọn Ngân hàng muốn liên kết và điền thông tin “Tên đăng nhập hoặc mã khách hàng” đã đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử tại Ngân hàng và chọn “Liên kết”. 

h3.jpg

          3. Tạo liên kết với tài khoản ngân hàng 

          + Người nộp LPTB làm theo hướng dẫn và màn hình hệ thống sẽ hiển thị liên kết thành công. 

           

          - Nộp Lệ phí trước bạ: 

          + Sau khi Người nộp LPTB đã tạo liên kết tài khoản với Ngân hàng thì quay lại màn hình Bảng thông tin tài khoản, chọn “Thanh Toán”

          + Hệ thống hiển thị bảng tin “Chọn loại thuế thanh toán” như bên dưới. 

         + Tại mục “Thanh toán thuế trước bạ ô tô, xe máy”, Người nộp LPTB kiểm tra thông tin hiển thị trên màn hình và tích chọn “QĐ thu phí trước bạ số xxxxx”, sau đó chọn “Tiếp tục thanh toán”

h4.jpgh5.jpg

          4. Thanh toán LPTB trên Cổng DVCQG 

          + Người nộp LPTB chọn Ngân hàng đã liên kết tài khoản, hệ thống sẽ tự động chuyển tới kênh thanh toán trực tuyến của Ngân hàng, người nộp LPTB làm theo hướng dẫn của Ngân hàng. 

          + Tại trang liên kết của ngân hàng, thông tin về đăng ký xe được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Người nộp LPTB kiểm tra lại thông tin và thực hiện thanh toán (người nộp LPTB không phải nhập thêm thông tin). 

          + Sau khi hoàn tất thanh toán, Ngân hàng thông báo nộp LPTB thành công. Người nộp LPTB nhận tin nhắn của Tổng cục Thuế để đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục theo hướng dẫn tại Bước 3

          b) Nộp thay

          Người nộp LPTB có thể sử dụng tài khoản của mình để nộp thay cho cá nhân khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ngược lại. 

          Các bước thực hiện theo thứ tự như trên nhưng tại bước Nộp Lệ phí trước bạ, người nộp LPTB chọn “Thanh toán” ở mục “Nộp thay thuế cá nhân/thuế trước bạ” và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn. 

          2.2. Qua các kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng: 

          - Người nộp LPTB sử dụng Mã hồ sơ để nộp LPTB. 

         - Người nộp LPTB lựa chọn đăng nhập vào hệ thống thanh toán điện tử của một trong các Ngân hàng theo danh sách dưới đây và thực hiện theo quy trình hướng dẫn nộp LPTB của Ngân hàng: 

1  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank  vietcomb.jpg VCB- iB@nking
www.vietcombank.com.vn 
2  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank  vietinb.jpg Vietinbank iPay
www.vietinbank.vn 
3  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank  AriB.jpg Agribank - Internet Banking
www.agribank.com.vn 
4  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank  VPB.jpg VPBank Online
www.vpbank.com.vn 
5   Ngân hàng TMCP Quân đội –MBBank  MBB.jpg MBBank- Internet Banking
www.mbbank.com.vn 
6  Ngân hàng TMCP Tiên phong - TPBank  TPbank.jpg TPBank eBanking
tpb.vn
7  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV   BIDV.jpg BIDV online
www.bidv.com.vn 

 

          BƯỚC 3: NHẬN TIN NHẮN TỪ TỔNG CỤC THUẾ ĐỂ ĐẾN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THEO QUY ĐỊNH.

 

          - Sau khi hoàn thành Bước 2, Người nộp LPTB sẽ nhận được tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi vào số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế với nội dung “Ho so LPTB da duoc truyen sang CSGT. Moi ban den phong dang ky xe de lam thu tuc”.

 

          - Khi đến Cơ quan đăng ký xe, Người nộp LPTB kê khai, cung cấp Mã hồ sơ cho Cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định.

          Trân trọng !

T.V.C.Giang

30/07/2020 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.3, iCanhan 3.1.2, HTKK 4.6.9, iTaxViewer 1.8.7Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.3, iCanhan 3.1.2, HTKK 4.6.9, iTaxViewer 1.8.7

Tiếp theo thông báo ngày 15/02/2022, Tổng cục Thuế tiếp tục thông báo nâng cấp mẫu tờ khai bổ sung cho các ứng dụng eTax phiên bản 2.0.3, iCaNhan phiên bản 3.1.2, HTKK phiên bản 4.6.9, iTaxViewer phiên bản 1.8.7 và các mẫu hồ sơ khai thuế lần đầu, bổ sung trên ứng dụng Quản lý thuế tập trung TMS phiên bản 5.10 đáp ứng yêu cầu khai thuế lần đầu hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tháng, quý (có cùng ký hiệu mẫu với mẫu hồ sơ tháng) và một số mẫu hồkhai của kỳ tính thuế năm theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị Quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT năm 2022 , cụ thể như sau:

1.      Nội dung nâng cấp:

1.1.    Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.0.3 , Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.9, Thuế điện tử phân hệ  cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.1.2:

Nâng cấp đáp ứng các mẫu biểu hồ khai thuế Bổ sung tháng, quý, năm và hiệu chỉnh một số yêu cầu đối với các tờ khai lần đầu theo thông báo nâng cấp ngày 15/2/2022

Nâng cấp nổ sung kê khai phụ lục miễn giảm thuế GTGT từ 10% còn 8% cho năm 2022 đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (hướng dẫn Nghị quyết số 43/2022/QH15)

1.2.    Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ hiển thị hồ sơ thuế theo định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.8.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.7 hỗ trợ hiển thị các hồ sơ khai thuế lần đầu, bổ sung theo nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.3, iCaNhan 3.1.2, HTKK 4.6.9.

1.3.    Nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 5.10:

- Nâng cấp chức năng nhập/nhận điện tử /điều chỉnh/hủy/hạch toán/tra cứu tờ khai đáp ứng các mẫu biểu hồ sơ khai thuế lần đầu và khai bổ sung (01/KHBS) theo tháng/quý (cùng ký hiệu mẫu với hồ sơ khai thuế tháng) và một số mẫu hồ sơ khai thuế theo năm quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022, bao gồm:

 • +Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng, quý), 05/GTGT (kỳ tháng) (bao gồm cả phụ lục miễn giảm đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022)
 • +Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).
 • +Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng).
 • +Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng).
 • +Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng)
 • +Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN (kỳ tháng), 03/NTNN (kỳ tháng).
 • +Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng)
 • +Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN (kỳ năm)
 • +Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng), 01/BCTL-DK (kỳ năm)
 • +Tờ khai thuế cho nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN (kỳ tháng)
 • +Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng, quý)
 • -Nâng cấp nguyên tắc hạch toán phân bổ, phân công cơ quan thuế nhận tờ khai với các mẫu có thông tin bộ địa chỉ của nơi có hoạt động sản xuất/kinh doanh khác tỉnh thành phố với trụ sở chính trên phần thông tin chung của tờ khai.
 • -Nâng cấp phân quyền cho các chức năng mới

 

Lưu ý:

Đối với hồ sơ khai thuế bổ sung cho các hồ sơ khai thuế khai theo các mẫu biểu trên, Tổng cục Thuế sẽ có thông báo tới các cơ quan thuế về việc nâng cấp sau.

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng TMS sau khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ NNT khoảng từ 3 đến 5 ngày để kiểm soát luồng tiếp nhận, xử lý dữ liệu và hạch toán nghĩa vụ trên hồ sơ khai thuế. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thông báo để các cơ quan thuế phối hợp thực hiện, vì vậy  Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế cho các mẫu trên sẽ được gửi NNT sau khi nâng cấp ứng dụng TMS.

Bắt đầu từ ngày 18/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CỤC THUẾ
18/02/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.2.1 Thông báo nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.2.1

            Tổng cục Thuế đã phát hành gói nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.2.1, Cục Thuế tỉnh Long An xin thông báo để người sử dụng biết thực hiện nâng cấp gói ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khai thuế.  

             1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC 

        + Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai 01/TAIN, 02/TAIN, 01/CNKD: Cập nhật danh mục thuế tài nguyên; Kiểm tra giá tính thuế không được nhỏ hơn giá của UBND Tỉnh hoặc giá tối thiểu của Bộ Tài chính. 

        + Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai 01/BVMT, 02/BVMT, 01/CNKD: Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. 

        + Nâng cấp chức năng đăng ký danh mục thuế tài nguyên: Cập nhật danh mục thuế tài nguyên theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC (hiệu lực danh mục mới sẽ áp dụng với tờ khai từ kỳ tính thuế 09/2019 và quyết toán năm 2019) 

        + Bổ sung chức năng đăng ký danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP (hiệu lực danh mục mới sẽ áp dụng với tờ khai từ kỳ tính thuế 09/2019 và quyết toán năm 2019)  2. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/TTĐB 

        + Kiểm tra ràng buộc: nếu cột 8 trên tờ khai lớn hơn 0 thì dòng tổng cộng của cột 7 Bảng II cộng dòng tổng cộng của cột 5 Bảng III của phụ lục cũng phải lớn hơn 0. 

        + Kiểm tra ràng buộc: Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tại cột 8 trên tờ khai 01/TTĐB phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng cộng của cột 7 bảng II cộng dòng tổng cộng của cột 5 bảng III của phụ lục 01-1/TTĐB.

        + Kiểm tra ràng buộc: Tổng giá trị cột 5 ở Bảng III không được lớn hơn tổng giá trị cột 10 ở Bảng I của phụ lục 01-1/TTĐB.  

 

           3. Cập nhật một số yêu cầu phát sinh của ứng dụng HTKK 4.2.0 

               3.1. Cập nhật địa bàn hành chính 

         + Cập nhật Thị xã Long Khánh thành Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

         + Cập nhật xã Văn Sơn thành xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

         + Cập nhật xã Sáng Nhè thành xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

         + Cập nhật xã Xín Chải thành xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

 

           3.2. Chức năng lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp thuộc Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ (TT200/2014/TT-BTC) 

        + Cập nhật chỉ tiêu [05] – Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp: Cho phép nhập âm, dương. 

 

           3.3. Chức năng kê khai Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 

        + Cập nhật sửa lỗi cảnh báo đỏ khi kê khai phần I: “Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc” trong trường hợp nhập cột “Từ tháng” và “Đến tháng” của các dòng trong cùng một năm. 

 

         3.4. Chức năng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT) 

        + Cập nhật sửa lỗi hiển thị chỉ tiêu khi kết xuất XML trong trường hợp không tích chọn chỉ tiêu [Gia hạn] trên màn hình kê khai. 

 

         3.5. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) 

       + Cập nhật mở rộng độ dài dữ liệu của chỉ tiêu “Bên độc lập” tại phụ lục GDLK-04: Cho phép nhập tối đa 16 ký tự. 

          Cục Thuế tỉnh Long An thông báo để người sử dụng biết. 

                                                                                   Trân trọng ! 

​Phòng CNTT 

17/09/2019 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 4.7.1, TMS phiên bản 5.12Thông báo nâng cấp phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 4.7.1, TMS phiên bản 5.12

Cục Thuế thông báo nâng ứng dụng HTKK phiên bản 4.7.1 đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai phiên bản HTKK 4.7.0 và ứng dụng Quản lý thuế tập trung TMS phiên bản 5.12 hỗ trợ nhận tờ khai lệ phí môn bài của NNT thuộc Cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:        

1. Nội dung nâng cấp: 1.1.   

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK):

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

- Cập nhật phụ lục 01-6/GTGT đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:

- Cập nhật công thức tính cột [17] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất và cột [21] - Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất trong trường hợp [06] < ([19] + [20])

- Cập nhật không bắt buộc nhập cột [14] – Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất (chưa có thuế GTGT) đối với Hàng hóa chịu thuế 5%

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)

- Cập nhật không bắt buộc mục II - Kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng.

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

- Cập nhật không bắt buộc nhập cột (4) – Số lượng tiêu thụ trong kỳ và cột (5) – Doanh thu bán (chưa có thuế GTGT)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

- Cập nhật kết xuất đủ dữ liệu các trường ‘Người ký’, ‘Ngày ký’

1.2.    Nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS):

Nâng cấp chức năng nhập/nhận tờ khai 01/LPMB đối với NNT thuộc Cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý, khắc phục việc hệ thống mặc định tại Mục 1. là Quận, Huyện /Tỉnh TP theo cơ quan thuế phát sinh tờ khai. Mục 2. Địa điểm kinh doanh Tỉnh là Tỉnh của cơ quan thuế phát sinh tờ khai. Nâng cấp là Đối với Mục 1 cho phép chọn Quận, Huyện/Tỉnh TP từ danh mục. Đối với Mục 2 cho phép NSD lựa chọn Tỉnh từ danh mục.

Lưu ý:

- Đối với hồ sơ khai thuế bổ sung cho các hồ sơ khai thuế khai theo các mẫu biểu trên, Tổng cục Thuế sẽ có thông báotới các cơ quan thuế về việc nâng cấp sau.

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng TMS sau khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ NNT khoảng từ 3 đến 5 ngày để kiểm soát luồng tiếp nhận, xử lý dữ liệu và hạch toán nghĩa vụ trên hồ sơ khai thuế. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thông báo để các cơ quan thuế phối hợp thực hiện, vì vậy  Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế cho các mẫu trên sẽ được gửi NNT sau khi nâng cấp ứng dụng TMS.

Bắt đầu từ ngày 21/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CỤC THUẾ

22/02/2022 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp các phiên bản ứng dụng eTax 2.1.1, iCaNhan 3.1.6, HTKK 4.7.8 và iTaxViewer 1.9.0 đáp ứng các mẫu hồ sơ khai thuế Quý còn lại theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và đáp ứng giảm thuế BVMT theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15Thông báo nâng cấp các phiên bản ứng dụng eTax 2.1.1, iCaNhan 3.1.6, HTKK 4.7.8 và iTaxViewer 1.9.0 đáp ứng các mẫu hồ sơ khai thuế Quý còn lại theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và đáp ứng giảm thuế BVMT theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15

Cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng các mẫu hồ sơ khai thuế định kỳ Quý còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; đáp ứng giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa kể từ ngày 1/4/2022 theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, dinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng tăng cao, tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

1.1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Hỗ trợ kê khai (HTKK)

- Đáp ứng mẫu hồ sơ khai thuế định kỳ Quý còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

+ Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (01/PHLPNG)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không ở nước ngoài (01/HKNN)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)

+ Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)

+ Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý (01/KTTSBĐ)

- Nâng cấp danh mục biểu thuế bảo vệ môi trường đáp ứng giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa kể từ ngày 1/4/2022 theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội  nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, dinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng tăng cao, tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp.

1.2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

- Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân xử lý một số yêu cầu sau trên các tờ khai Quyết toán theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

+ Nâng cấp chức năng hiển thị kết quả tra cứu danh sách tờ khai quyết toán thuế TNCN hiển thị kết quả đúng cột.

+ Cập nhật ràng buộc tổng chỉ tiêu [12]= [47] trên tờ khai 02/QTT-TNCN

+ Hỗ trợ NNT đăng nhập bằng ngày cấp mã để kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN và lưu được bản tờ khai đang kê khai.

+ Cập nhật ràng buộc tờ khai bổ sung phải trùng trường hợp quyết toán với tờ khai chính thức đã được chấp nhận đối với tờ khai 02/QTT-TNCN

+ Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu [46] > 5.000.000 đồng thì chỉ cho phép tích vào “Chuyển khoản” trên tờ khai 02/QTT-TNCN.

+ Cập nhật hiển thị đúng định dạng số tài khoản tại màn hình hoàn thành tờ khai 02/QTT-TNCN.

1.3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho Cán bộ thuế

- Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho Cán bộ thuế mở rộng điều kiện tra cứu dữ liệu tối đa 1 năm.

1.4. Nâng cấp ứng dụng HTKK bổ sung một yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK phiên bản 4.7.7

-  Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN: hỗ trợ kết chuyển giá trị từ phụ lục lên các chỉ tiêu G1, G2, G3, G4; và chức năng in cập nhật đúng tên phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm “Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”

- Cập nhật tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN: không bắt buộc nhập cột [10] – số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN.

- Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN: bổ sung chức năng kết xuất XML đủ dữ liệu thông tin Người ký đã nhập.

1.5. Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ hiển thị tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) và Cổng trao đổi thông tin (T2B):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.0 đáp ứng hiển thị các tờ khai thuế định ký Quý trên ứng dụng eTax phiên bản 2.1.1 và HTKK 4.7.8 nêu trên.

Lưu ý:

Tổng cục Thuế sẽ kiểm soát luồng tiếp nhận, xử lý dữ liệu và hạch toán nghĩa vụ trên hồ sơ khai thuế Quý nêu trên từ các ứng dụng hỗ trợ NNT vào ứng dụng TMS trong khoảng từ 3 đến 5 ngày kể từ ngày NNT nộp HSKT quý. Sau đó Tổng cục Thuế sẽ mở các chức năng nhận tự động bộ toàn bộ hồ sơ khai thuế Quý, khi đó Hệ thống sẽ gửi Thông báo chấp nhận/ không chấp nhận hồ sơ khai thuế cho NNT.

Bắt đầu từ ngày 05/4/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

 http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT

05/04/2022 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Điện tử hóa công tác kê khai để giảm chi phí tuân thủ về thuếĐiện tử hóa công tác kê khai để giảm chi phí tuân thủ về thuế

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khai thuế chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong các thủ tục mà người nộp thuế phải thường xuyên thực hiện, do đó cần được ưu tiên đơn giản hóa để giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, nâng cao xếp hạng môi trường thuế của Việt Nam.

 

STDTHKK200821.jpg

Nhiều ứng dụng điện tử hóa công tác kê khai và nộp thuế được ngành Thuế áp dụng để giảm chi phí tuân thủ về thuế.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng khắp các tỉnh, thành phố, thì việc đưa các ứng dụng điện tử vào công tác kê khai và nộp thuế là điều hết sức cần thiết, vì có thể tránh được tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế và cán bộ thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cũng như cá nhân người nộp thuế.

Hiện nay, để triển khai các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư đã xây dựng cơ sở pháp lý cho giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực quản lý thuế, bao gồm: đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế... Trong đó không chỉ hướng dẫn chi tiết về việc kê khai thuế bằng phương thức điện tử, mà còn hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý của cơ quan Thuế bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đối với các quy định mới được quy định tại luật, nghị định và đã có hiệu lực thi hành, Tổng cục Thuế đã triển khai nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng các quy định thay đổi về hạn nộp tờ khai thuế, về tiếp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung của người nộp thuế, về kê khai thuế giá trị gia tăng theo dự án đầu tư, về kê khai thuế thu nhập cá nhân tháng, hoặc quý đối với cơ quan chi trả thu nhập... qua đó kịp thời đáp ứng yêu cầu về thực hiện thủ tục hành chính về kê khai thuế điện tử.

Theo bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế (Tổng cục Thuế), trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, thực hiện các yêu cầu giãn cách xã hội, các cục thuế, chi cục thuế đã chủ động tổ chức tuyên truyền các quy định mới, theo nhiều phương thức khác nhau, đẩy mạnh việc hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại, hệ thống thư điện tử.

“Trong lĩnh vực quản lý thuế, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khai thuế chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong các thủ tục mà người nộp thuế phải thường xuyên thực hiện, cũng là lĩnh vực cần được ưu tiên đơn giản hóa để giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, nâng cao xếp hạng môi trường thuế nói riêng và môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung. Tổng cục Thuế sẽ tập trung xây dựng và điện tử hóa toàn bộ hệ thống biểu mẫu kê khai thuế, hoàn thiện quy trình quản lý khai, nộp thuế phù hợp với các quy định mới theo hướng ưu tiên tự động hóa ở mức cao tại các bước quy trình” - bà Lê Thị Duyên Hải nói.

Ngành Thuế sẵn sàng triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, ngành thuế đang tích cực hoàn thiện để chuẩn bị đưa ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động (Etax-mobile) vào triển khai. Trước mắt sẽ cung cấp app mobile cho cá nhân cài đặt và sử dụng.

Tổng cục Thuế tin tưởng với 60 triệu cá nhân có mã số thuế hiện nay, việc sử dụng Etax mobile sẽ giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận với các thủ tục hành chính thuế và giao tiếp với cơ quan thuế. Các cá nhân có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách minh bạch, thuận tiện ở bất cứ nơi đâu.

Bên cạnh đó, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, việc hỗ trợ ứng dụng Etax mobile cho cá nhân là giải pháp cơ bản nhất để đáp ứng chủ trương về hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giãn cách xã hội, góp phần đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh.

 

P.CNTT

 (Nguồn từ Website Tổng cục Thuế)

20/08/2021 12:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.5.6, HTKK phiên bản 5.0.0, TMS phiên bản 6.02Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.5.6, HTKK phiên bản 5.0.0, TMS phiên bản 6.02

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.5.6, HTKK phiên bản 5.0.0, TMS phiên bản 6.02 cập nhật mức thuế Bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

1.1. Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 trên các ứng dụng TMS, HTKK, eTax, như sau:

- Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với các hàng hóa sau:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 2.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 1.000  (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 600 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 1.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 2.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 1.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 1.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 1.000 (đồng)

+ Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đối với các hàng hóa sau:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 4.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 2.000  (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 1.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 3.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 4.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 2.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 2.000 (đồng)

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 2.000 (đồng)

1.2 Nâng cấp ứng dụng TMS một số nội dung sau:

- Nâng cấp danh mục QHS bổ sung hồ sơ Báo cáo tài chính theo thông tư 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính:

+ Thêm hồ sơ: Báo cáo tài chính năm của VSD, bao gồm các phụ lục:

  .Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – VSD)

  . Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – VSD)

  . Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – VSD)

  . Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – VSD)

+ Thêm hồ sơ: Báo cáo tài chính giữa niên độ của VSD (dạng đầy đủ), bao gồm các phụ lục:

  . Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ (Mẫu số B01a – VSD)

  . Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B02a – VSD)

  . Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a – VSD)

  . Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số B09a – VSD)

-  Nâng cấp tờ khai 01/PH, 02/PH chỉ cho phép nhập/nhận tại CQT quản lý trực tiếp, ứng dụng cảnh báo đỏ khi nhập tờ khai và trả lỗi 5A khi nhận tờ khai trên ứng dụng TMS nếu khác CQT quản lý trực tiếp.

1.3 Nâng cấp ứng dụng HTKK một số nội dung sau:

- Cập nhật tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản - mẫu 01/TTS (TT40/2021) cho phép kê khai bảng kê 01-2/BK-TTS trong trường hợp lớn hơn 10 hợp đồng.

- Cập nhật tờ khai lệ phí môn bài - mẫu 01/LPMB (TT80/2021): Hiển thị đủ dữ liệu chỉ tiêu [04] - Người nộp lệ phí và chỉ tiêu [05] – Mã số thuế khi in tờ khai.

- Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng - mẫu 01/GTGT (TT80/2021): Chỉ kiểm tra [31] phải <= [30] nếu nhập [30] là số dương, [33] phải <= [32] nếu nhập [32] là số dương.

- Cập nhật Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường – mẫu 02/PBVMT (TT80/2021): tổng hợp đúng dữ liệu điều chỉnh lên 01-1/KHBS và 01/KHBS khi kê khai tờ khai bổ sung.

- Cập nhật Tờ khai thuế tài nguyên - mẫu 01/TAIN (TT80/2021): tổng hợp đúng dữ liệu điều chỉnh lên 01-1/KHBS và 01/KHBS khi kê khai tờ khai bổ sung.

- Cập nhật Tờ khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – mẫu 01/CNKD (TT40/2021) nếu tích chọn “Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay” thì chỉ tiêu [28c], [29c], [30c], [31c] không cho phép sửa.

- Cập nhật Tờ khai thuế bảo vệ môi trường – mẫu 01/TBVMT (TT80/2021) cho phép kết xuất XML tờ khai trong trường hợp nhập cột (9) – Sản lượng xăng dầu do doanh nghiệp/ đơn vị phụ thuộc bán ra thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế BVMT.

1.4 Nâng cấp ứng dụng eTax một số nội dung sau:

- Cập nhật yêu cầu hỗ trợ cho phép các người sử dụng của nhà VAN được nộp tờ khai 01/CCTT-TMĐT trên Cổng thông tin Thương mại điện tử.

- Nâng cấp chức năng QUẢN LÝ CBT/Quản lý NSD: Thêm cột dữ liệu thời gian đăng nhập lần cuối cùng của người sử dụng là cán bộ thuế.

Bắt đầu từ ngày 01/02/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

     http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

P.CNTT

01/02/2023 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.4 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTCThông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.4 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

HTKK494-07102022.jpg

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.4 bổ sung mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT): Cập nhật bỏ ràng buộc bắt buộc nhập doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng [21] của 1 trong 2 hoạt động tại mục “Kê khai nghĩa vụ thuế”.

2. Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01/TAIN-DK): Cập nhật khi kê khai tờ khai theo lần phát sinh thì ứng dụng thực hiện in đúng kỳ kê khai.

3. Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán: Cập nhật cho phép kết xuất tờ khai trong trường hợp để trống dữ liệu của bảng “Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế”.

4. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN): Cập nhật chức năng <Nhập xml> hiển thị đủ thông tin “Tỷ lệ thuế GTGT” và “Tỷ lệ thuế TNDN”.

5. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (05/TNDN): Cập nhật ứng dụng cho phép kê khai tờ khai bổ sung lần 2 trong trường hợp đã tồn tại tờ khai lần 1.

6. Tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD): Cập nhật nếu tích chọn tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay thì cho phép sửa [28b], [29b], [30b], [31b].

7. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN): Cập nhật đối với loại chỉ tiêu “Cơ sở sản xuất khác tỉnh là nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh” thì không tổng hợp thay đổi lên 01/KHBS.

8. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT): Cập nhật tại phụ lục 01-6/GTGT (dành cho CSSX): Bắt buộc nhập chỉ tiêu [14] hoặc [15]

9. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB): Cập nhật ràng buộc tại phụ lục 01-3/TTĐB như sau:

- Đối với dòng kê khai "Đơn vị phụ thuộc", "địa điểm kinh doanh": Bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].

- Đối với loại chỉ tiêu "Nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh": Không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].

10. Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế (Mẫu 01/ĐNHUY): Bổ sung mẫu biểu kê khai Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

11. Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Bình Phước và tỉnh Cao Bằng: Cập nhật xã Thành Tâm thành phường Thành Tâm, xã Minh Hưng thành phường Minh Hưng, xã Minh Long thành phường Minh Long, xã Minh Thành thành phường Minh Thành, thị trấn Chơn Thành thành phường Hưng Long, tỉnh Bình Phước. Cập nhật xã Phong Nậm thành xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Bắt đầu từ ngày 07/10/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.9.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

    Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

P.CNTT
07/10/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máyTriển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy
 

Thực hiện công văn số 691/TCT-DNNCN ngày 13/03/2023 của Tổng cục Thuế  Về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy”. Theo kế hoạch ngày 20/03/2023 Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống (https://canhan.gdt.gov.vn) đáp ứng yêu cầu khai Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử.

TIN1-20032023.jpg

(Giao diện trang web tại chức năng khai Lệ phí trước bạ"”điện tử sau khi người nộp thuế đăng nhập thành công vào trang website )

Trước tiên người nộp thuế phải có tài khoản đăng nhập, để giúp cho người nộp thuế đăng ký được tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế đề nghị mọi người xem tiếp "Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế” đính kèm.

Để hỗ trợ khai LPTB điện tử, mọi người xem tiếp “Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai LPTB điện tử đôi với ô tô, xe máy" đính kèm./.

-691-TCT-DNNCN.13032023.pdf

-377-TCT-DNNCN.050220210001.pdf;

 Phòng CNTT Cục Thuế

20/03/2023 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan phiên bản 3.3.0, HTKK phiên bản 4.8.8, iTaxViewer phiên bản 2.0.1Thông báo Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan phiên bản 3.3.0, HTKK phiên bản 4.8.8, iTaxViewer phiên bản 2.0.1

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan phiên bản 3.3.0, HTKK phiên bản 4.8.8, đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau: iTaxViewer phiên bản 2.0.1,

1. Nội dung nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

- Tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP: Thay đổi mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung thêm “Số thông báo (số, ký hiệu)” và bắt buộc nhập khi tích chọn loại thuế đề nghị gia hạn là “Tiền thuê đất”.

- Tờ khai 02/NTNN, 04/NTNN (TT156): chức năng nộp XML, khi trình ký kiểm tra hạn nộp tờ khai đến ngày 31/12/2020.

- Tờ khai 05/GTGT (TT80/2021): chức năng nộp XML, khi trình ký kiểm tra cơ quan thuế (CQT) trong tờ khai thuộc CQT quản lý trực tiếp và CQT vãng lai

- Tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 32a cho phép nhập âm dương và bỏ ràng buộc 23a<23, 24a<24

- Tờ khai 02/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương

- Tờ khai 03/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương

- Tờ khai 04/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35 cho phép nhập âm dương

- Trường hợp nộp tờ khai bổ sung: nếu chưa ấn tổng hợp KHBS mà ấn hoàn thành kê khai thì bật cảnh báo vàng: "Đề nghị NNT ấn tổng hợp KHBS trước khi ấn Hoàn thành kê khai"

- Bổ sung tờ khai "Báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu phí, lệ phí (Biên lai điện tử)" vào danh sách tờ khai dạng phi cấu trúc nhé (đính kèm dạng word, excel - không kê khai trực tuyến)

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

Tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP: Thay đổi mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung thêm “ Số thông báo (số, ký hiệu)” và bắt buộc nhập khi tích chọn loại thuế đề nghị gia hạn là “Tiền thuê đất”.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

- Cập nhật mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 34/2022):bổ sung thông tin “Số thông báo (số, ký hiệu)” và bắt buộc nhập khi tích chọn loại thuế gia hạn là “Tiền thuê đất”

- Tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 32a cho phép nhập âm dương và bỏ ràng buộc 23a<=23, 24a<=24

- Tờ khai 02/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương

- Tờ khai 03/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương

- Tờ khai 04/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 21, 22, 24, 26, 28, 33 cho phép nhập âm dương và cập nhật tính chỉ tiêu [35] – Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong trường hợp tích chọn thu hộ, nếu đính kèm phụ lục giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 thì [35] = ([33] x [34]) – Thuế GTGT được giảm trên PL giảm thuế

4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

           Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan 3.3.0, HTKK 4.8.8 nêu trên.

            Bắt đầu từ ngày 01/7/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

            Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT – Cục Thuế
01/07/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử  đáp ứng Quyết định số 516/QĐ-BTC.Thông báo V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử  đáp ứng Quyết định số 516/QĐ-BTC.

            Kính gửi: Các doanh nghiệp trong tỉnh!

 

           Thực hiện Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/04/2018 của Bộ trường Bộ Tài chính về việc giải thể 43 phòng giao dịch KBNN thuộc KBNN cấp tỉnh, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử ( https://noptokhai.gdt.gov.vn ) nhằm hỗ trợ Người nộp thuế đang nộp thuế vào NSNN qua tài khoản của 43 Phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể, cụ thể:

 

           Kể từ ngày 01/06/2018, Người nộp thuế thực hiện lập giấy nộp tiền trên ứng dụng Nộp thuế điện tử vào NSNN, nếu nộp qua tài khoản của 43 phòng giao dịch KBNN đã bị giải thể thì thực hiện chọn/ ghi thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu là Văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn.

 

            Lưu ý: Đối với các Giấy nộp tiền (GNT) có trạng thái đã lập/ trình ký mà chưa ký và nộp GNT, trên thông tin GNT này Người nộp thuế (NNT) vẫn đang chọn nộp qua tài khoản của 43 phòng giao dịch KBNN đã bị giải thể thì NNT nên thực hiện chọn lại thông tin KBNN về Văn phòng KBNN cấp tỉnh theo tài liệu hướng dẫn sử dụng đã hướng dẫn để đảm bảo GNT thành công.

 

           Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết (như file đính kèm): HDSD_Lap_GNT_thay_doi_KBNN.docx

 

Phòng Tin Học – Cục Thuế Long An trân trọng thông báo./.

05/06/2018 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Một số thông tin Người nộp thuế cần biết khi tham gia dịch vụ kê khai thuế điện tử.Một số thông tin Người nộp thuế cần biết khi tham gia dịch vụ kê khai thuế điện tử.
Ngày nay, Internet đã tạo ra nhiều sự thay đổi lớn, ảnh hưởng đến sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế đã ứng dụng tin học...

        Ngày nay, Internet đã tạo ra nhiều sự thay đổi lớn, ảnh hưởng đến sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế đã ứng dụng tin học mạnh mẽ trong công tác quản trị và giao dịch kinh doanh qua Internet. Do đó, cơ quan thuế cần phải cung cấp các dịch vụ qua mạng là một yêu cầu tất yếu và phù hợp với xu thế hiện nay.


        Ngày 20 tháng 09 năm 2011, Cục thuế tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị triển khai việc kê khai thuế điện tử cho khoản hơn 160 doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh biết thực hiện.


        Qua Hội nghị này, Ban biên tập trang thông tin điện tử của Cục Thuế xin thông tin tóm tắt thêm một số nội dung cần biết về kê khai thuế điện tử giúp cho người nộp thuế hiểu rõ hơn và tự nguyện tham gia thực hiện. (Cục Thuế tỉnh Long An chỉ triển khai cho doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý, còn doanh nghiệp do Chi cục Thuế các huyện, thành phố thì chưa triển khai trong đợt này).


        1. Mục tiêu của kê khai thuế điện tử:


        Nhằm thực hiện cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, thủ tục giấy tờ trong việc khai thuế, nộp thuế. Đảm bảo thông tin và số liệu khai thuế của người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng, chính xác, không sai sót và nhầm lẫn. Giảm thiểu tình trạng quá tải, ùn tắc tại Cơ quan thuế mỗi khi đến hạn nộp hồ sơ khai thuế. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết). Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

        (Theo Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế. Kết quả triển khai của cả nước tính đến ngày 31/08/2011 đã triển khai cho 39.845 người nộp thuế. Tổng số tờ khai thuế điện tử đã nhận vào hệ thống quản lý thuế là 428.844 tờ khai).


        2. Hệ thống khai thuế điện tử sẽ tiếp nhận các hình thức đăng ký thuế điện tử như sau:


        -Người nộp thuế sẽ đăng ký khai thuế điện tử tại trụ sở cơ quan thuế.

        -Người nộp thuế sẽ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn/

        -Người nộp thuế sẽ đăng ký qua tổ chức T-VAN. (Điều 3. Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài Chính.

(Tổ chức T-VAN là tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế, được Tổng cục Thuế cấp Giấy chứng nhận công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Các tổ chức T-VAN cung cấp các dịch vụ như: đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế. Khai, nhận hồ sơ khai thuế điện tử, gửi các thông báo phản hồi của cơ quan thuế cho người nộp thuế và hỗ trợ các vướng mắc về kỹ thuật, tư vấn thuế, các dịch vụ hỗ trợ về kế toán, các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp, phần mềm hóa đơn tự in, …).


        3. Điều kiện để Người nộp thuế được sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử:


        Người nộp thuế đang thực hiện lập hồ sơ khai thuế bằng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) từ phiên bản mới nhất do Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí; Tự nguyện áp dụng hình thức nộp tờ khai thuế điện tử; Đã được cấp Chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động; Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet, đồng thời có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế; Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.


        4. Các bước thực hiện để sử dụng dịch vụ kê khai thuế điện tử:


        - Người nộp thuế đăng ký chữ ký số với đơn vị cung cấp dịch vụ.

        - Đăng ký sử dụng dịch vụ kê khai điện tử với cơ quan thuế.

        - Lập hồ sơ khai thuế qua phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc thực hiện khai trực tuyến.

        - Vào cổng thông tin của cơ quan thuế ký điện tử (http://kekhaithue.gdt.gov.vn/ ) và gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế.

        - Cổng thông tin của cơ quan Thuế kiểm tra và tiếp nhận tờ khai.

        - Chuyển dữ liệu tờ khai vào hệ thống quản lý thuế tại các Cục Thuế.


        5. Trách nhiệm của cơ quan thuế và người nộp thuế khi thực hiện khai thuế điện tử:


        - Trách nhiệm của cơ quan thuế: Bảo mật dữ liệu của người nộp thuế khi khai thuế điện tử. Duy trì hạ tầng kỹ thuật liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần. Cung cấp tài liệu, hỗ trợ cài đặt sử dụng từ xa qua điện thoại, email và hỗ trợ trực tiếp. Có bộ phận thường trực giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế …

       - Trách nhiệm của người nộp thuế: Thực hiện khai thuế bằng phần mềm HTKK phiên bản mới nhất. Có khả năng tự kết xuất dữ liệu tờ khai thuế. Có khả năng sử dụng và duy trì thường xuyên việc liên hệ với cơ quan thuế qua internet. Xây dựng quy định nội bộ về trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận trong việc khai thuế điện tử và sử dụng chữ ký số đảm bảo an toàn bảo mật. Tự quản lý tên và mật khẩu đăng nhập vào tài khoản iHTKK trên cổng thông tin điện tử thông qua trang thông tin điện tử ngành Thuế. Định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, Người nộp thuế thay đổi mật khấu để đảm bảo tính an toàn bảo mật thông tin dữ liệu trên hệ thống iHTKK. Tự quản lý chữ ký số và đảm bảo tính an toàn bảo mật, chính xác của chữ ký số trên hồ sơ khai thuế nộp qua internet. Trong thời gian thực hiện nộp hồ sơ khai thuế điện tử người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy cho cơ quan Thuế. Người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với hồ sơ khai thuế đã nộp qua mạng internet./.

Phòng Tin học - Cục thuế tỉnh Long An

07/10/2011 9:02 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 4.7.4Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 4.7.4

Tổng cục Thuế thông báo nâng ứng dụng HTKK phiên bản 4.7.4  đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai phiên bản HTKK 4.7.3 cụ thể như sau:

Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):

- Đối với các tờ khai có chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế lớn hơn 5 triệu thì không cho phép hoàn trả theo hình thức “Tiền mặt”.

Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):

- Cập nhật không bắt buộc nhập “Ngày sinh người phụ thuộc” trên bảng kê 05-3/BK-TNCN

- Cập nhật không cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu “Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh” trong trường hợp nhập đúng số tiền so với số lượng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN):

- Cập nhật cho phép chọn địa bàn phân bổ trên bảng kê phân bổ 03-8/TNDN

- Cập nhật không cảnh báo đỏ tại phụ lục 03-3A trong trường hợp nhập dữ liệu hợp lệ

- Cập nhật chỉ tiêu C1 cho phép nhận giá trị âm

Tờ khai 01/TBVMT.

- Nâng cấp chức năng nhập/nhận tờ khai 01/TBVMT khắc phục trả lỗi 5A -"Mã phí, lệ phí dòng 0001 không tồn tại 2.hoặc tiểu mục tương ứng hết hiệu lực, không có trong danh mục"

Bắt đầu từ ngày 21/3/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

P.CNTT


22/03/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.2, iCanhan 3.1.1, Hỗ trợ kê khai HTKK 4.6.8 và iTaxViewer 1.8.6 theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTCThông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.2, iCanhan 3.1.1, Hỗ trợ kê khai HTKK 4.6.8 và iTaxViewer 1.8.6 theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo nâng cấp phần mềm ứng dụng eTax phiên bản 2.0.2, iCaNhan phiên bản 3.1.1, Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.8 và iTaxViewer phiên bản 1.8.6 đáp ứng yêu cầu khai thuế lần đầu theo mẫu hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tháng, quý (có cùng ký hiệu mẫu với mẫu hồ sơ tháng) và một số mẫu hồ khai của kỳ tính thuế năm theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân trong tỉnh ! 

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm ứng dụng eTax phiên bản 2.0.2, iCaNhan phiên bản 3.1.1, HTKK phiên bản 4.6.8, iTaxViewer phiên bản 1.8.6 đáp ứng yêu cầu khai thuế lần đầu theo mẫu hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tháng, quý (có cùng ký hiệu mẫu với mẫu hồ sơ tháng) và một số mẫu hồ sơ khai của kỳ tính thuế năm theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

1.1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.0.2 , Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.8:

Nâng cấp đáp ứng các mẫu biểu hồ khai thuế lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các HSKT cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu hồ sơ khai thuế theo năm quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng).

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).

Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng/quý).

Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng/quý).

Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng)

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng).

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng)

Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm).

Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng ), 01/BCTL-DK (kỳ năm).

Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN, 04/NCCNN (kỳ tháng)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý)

Nâng cấp các chức năng ký điện tử dành cho NNT bổ sung phương thức ký điện tử từ xa  (nhà cung cấp VNPT-Smart).

1.2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.1.1:

Nâng cấp đáp ứng các mẫu biểu hồ sơ khai thuế TNCN lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các HSKT cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu hồ sơ khai thuế theo năm  theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm: mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 02/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý), 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm).

1.3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ hiển thị hồ sơ thuế theo định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.8.6:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.6 hỗ trợ hiển thị các hồ sơ khai thuế theo nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.2, iCaNhan 3.1.2, HTKK 4.6.8 nêu trên.

Lưu ý:

Đối với hồ sơ khai thuế bổ sung cho các hồ sơ khai thuế khai theo các mẫu biểu trên, Tổng cục Thuế sẽ có thông báo tới các cơ quan thuế về việc nâng cấp sau.

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng TMS sau khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ NNT khoảng từ 3 đến 5 ngày để kiểm soát luồng tiếp nhận, xử lý dữ liệu và hạch toán nghĩa vụ trên hồ sơ khai thuế. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thông báo để các cơ quan thuế phối hợp thực hiện, vì vậy  Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế cho các mẫu trên sẽ được gửi NNT sau khi nâng cấp ứng dụng TMS.

Bắt đầu từ ngày 16/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CỤC THUẾ
16/02/2022 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai mã vạch HTKK phiên bản 3.8.6 và Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.8Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai mã vạch HTKK phiên bản 3.8.6 và Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.8

                       Kính gửi: các doanh nghiệp trong tỉnh.

 

           Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đồng thời cập nhật một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, Cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.6, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.8.

 

           1, Nâng cấp một số chức năng đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

 

            Bao gồm các chức năng kê khai Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN), tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD), và chức năng Đăng ký danh mục ngành nghề kinh doanh trên ứng dụng HTKK. Trong đó, người nộp thuế (NNT) lưu ý khi kê khai chỉ tiêu [06] – Ngành nghề kinh doanh trên tờ khai 03/TNDN và 01/CNKD như sau:

 

           - Nếu NNT mới đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi thông tin ngành nghề kinh doanh trước ngày 20/08/2018, khi kê khai NNT chọn các ngành nghề kinh doanh không có tiền tố “QĐ27” ở trước tên ngành nghề kinh doanh.

 

           - Nếu NNT mới đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi thông tin ngành nghề kinh doanh sau ngày 20/08/2018, NNT chọn các ngành nghề kinh doanh có tiền tố “QĐ27” ở trước tên ngành nghề kinh doanh. Trường hợp NNT chỉ thay đổi một số ngành nghề trong số các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trước ngày 20/8/2018 thì chỉ chọn ngành nghề kinh doanh có tiền tố “QĐ27” cho những ngành nghề mới thay đổi (chọn ngành nghề không có tiền tố “QĐ27” cho ngành nghề cũ).

 

           2, Nâng cấp một số yêu cầu phát sinh trên ứng dụng HTKK:

 

           - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu 05/KK-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động, chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú, chỉ tiêu [25] – Cá nhân không cư trú hỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.

 

           - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhận trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu 05/QTT-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động, chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú, chỉ tiêu [26] – Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.

 

           - Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB: Cập nhật ứng dụng cho phép người nộp thuế có thể kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính.

 

           - Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT: Cập nhật bỏ ràng buộc chỉ tiêu [28a] - Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [28] - Tổng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào. Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28], nếu không thỏa mãn thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ "Chỉ tiêu [28a] phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng chỉ tiêu [21] + [21a] + [28]".

 

           3, Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer

 

           - Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.5.

 

           Bắt đầu từ ngày 25/8/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.8.6 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

 

           Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài tại địa chỉ sau: http://cucthue.longan.gov.vn  hoặc http://kekhaithue.gdt.gov.vn

 

           Để thống nhất toàn ngành và đảm bảo việc triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả, Cục Thuế thông báo nội dung nâng cấp và thông tin đầu mối hỗ trợ các ứng dụng trên.

 

           Trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc về cài đặt ứng dụng đề nghị người nộp thuế liên hệ với Phòng Tin Học số điện thoại 0272 3822873 để được hỗ trợ.

 

           Trân trọng !

Phòng Tin Học - Cục Thuế tỉnh Long An xin thông báo

29/08/2018 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Ngành Thuế đã đưa ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS trên App Store và hệ điều hành Android trên CH PlayNgành Thuế đã đưa ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS trên App Store và hệ điều hành Android trên CH Play

Ngày 21/9/2021 Trang thông tin Cục Thuế tỉnh Long An đã thông tin về cá nhân người nộp thuế sẽ sử dụng App etax mobile thay thế cho web trên máy tính bàn nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho cá nhân kinh doanh khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN mọi lúc mọi nơi. Hiện nay, trên App Store và trên CH Play đã có gói cài đặt ứng dụng eTax cho điện thoại cá nhân kinh doanh có thể tải về và cài đặt trên điện thoại để sử dụng.

G211021-1.jpg

 • Giao diện của app eTax Mobile phiên bản 1.0   

Quyết định số 1874/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đối số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó mục tiêu cơ bản đến năm 2025 có “80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động”. Hiện nay số doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế nộp thuế điện tử đạt 99,50%, trong khi số cá nhân thực hiện giao dịch điện tử chỉ mới có 280.000/60 triệu cá nhân nộp thuế. Mục tiêu đợt này là đẩy mạnh đối tượng là cá nhân sử dụng giao địch điện tử với cơ quan thuế, đáp ứng yêu cầu cho cá nhân có thể sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh … để khai thuế nộp thuế. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cũng nhận thấy, đa số cá nhân hiện nay chưa tiếp cận nhiều với chính sách và các dịch vụ thuế, việc thực thi nghĩa vụ thuế của các cá nhân còn nhiều lúng túng. Nguyên nhân cá nhân ít sử dụng dịch vụ thuế điện tử là do phần mềm hỗ trợ chưa được thuận tiện như dành cho doanh nghiệp. Trong đó, các mẫu tờ khai thuế điện tử cho cá nhân còn ít và chưa có dịch vụ nộp thuế điện tử cũng như tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế. Để tháo gỡ những vướng mắc này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các vụ đơn vị chuyên môn phân tích quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật để xây dựng ứng dụng eTax Mobile; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa ứng dụng này vào thực tiễn.

Các chức năng hỗ trợ trên eTax Mobile V1.0 gồm:

- Tra cứu thông tin NNT (thông tin đăng ký thuế của NNT).

- Tra cứu hồ sơ khai thuế đã nộp điện tử.

- Đăng ký tài khoản giao dịch với thuế điện tử với cơ quan thuế.

- Thay đổi thông tin đăng ký tài khoản.

- Tra cứu số thuế phải nộp NSNN (bao gồm thuế TNCN; thuế GTGT, TNCN của cá nhân kinh doanh; thuế GTGT, TNCN của cá nhân cho thuê nhà; LPTB ô tô, xe máy; nghĩa vụ tài chính về đất của người chuyển nhượng, chuyển quyền về đất).

- Tra cứu thông tin người phụ thuộc.

- Thay đổi thông tin đăng ký tài khoản.

- Các tiện ích cho NNT.

- Nộp thuế.

Hiện nay, vấn đề cần quan tâm ở đây là làm sao để giải quyết cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân người nộp thuế trên App mà cá nhân đó không phải tới cơ quan thuế để xác thực thông tin cá nhân là hợp pháp hợp lệ, tất cả đều phải xác thực qua mạng. Trước khi tiến tới cấp tài khoản qua cơ chế nhận diện khuôn mặt trong thời gian tới cho ứng dụng eTax Mobile qua nền tảng App thì hiện nay cơ quan thuế cũng khuyến cáo cá nhân người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng dịch vụ công Quốc gia để được xác nhận qua điện thoại chính chủ, qua số chứng minh thư/ căn cước công dân hoặc số thẻ Bảo hiểm xã hội để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước qua nền tảng web mà không phải đến cơ quan thuế để xác thực lần đầu.

   Xu hướng tới là chuyển từ cung cấp dịch vụ thuế điện tử qua nền tảng Web sang cung cấp dịch vụ điện tử qua nền tảng App trên điện thoại di động thông minh. Trong điều kiện phải giản cách xã hội và áp dụng 5K trong phòng chống dịch Covid-19 thì việc App eTax Mobile ra đời đã góp phần rất lớn cho việc hạn chế tiếp xúc ngăn ngừa dịch bệnh.

Trong quá trình sử dụng eTax Mobile trên điện thoại mọi vướng mắc đề nghị quý anh/chị vui lòng liên hệ với Cục Thuế qua Phòng Công nghệ thông tin số điện thoại 02723 822873 để được hướng dẫn hỗ trợ./.           

P.CNTT
21/10/2021 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Hướng dẫn khắc phục lỗi java khi khai thuế và nộp thuế qua mạngHướng dẫn khắc phục lỗi java khi khai thuế và nộp thuế qua mạng

                     1/ Cách sửa lỗi Application blocked by Java Security khi kê khai thuế qua mạng:

            Thông thường lỗi này thường xuất hiện trên hệ điều hành Windows 7 và Windows XP. Vì thế trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn fix lỗi "Application blocked by Java Security" khi kê khai thuế qua mạng trên hệ điều hành Windows XP. Nếu bạn gặp phải Application blocked Java Security lỗi trên với Windows 8/10 thì cũng có cách giải quyết tượng tự với Java:

            Bước 1: Mở Start menu, sau đó chọn All Programs ->Java ->Configure Java để mở cửa sổ tùy chỉnh Java.

            Bước 2: Trên cửa sổ Java Control Panel được hiện lên, bạn chuyển qua thẻ Security và chọn Edit Site List... tại đây.

h1.jpg 

            Bước 3: Tiếp tục nhấn Add trên cửa sổ Exception Site List .

h2.jpg 

            Bước 4: Tại đây, bạn nhập vào địa chỉ của website kê khai thuế qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn như trong hình dưới sau đó nhấn Add để thêm website này vào danh sách sửa lỗi Application blocked by Java Security khi kê khai thuế qua mạng.

h3.jpg 

            Bước 5: Khi cửa sổ Security Warning được hiện lên, nhấn chọn Continue .

h4.jpg 

            Bước 6: Bạn sẽ được đẩy trở lại của sổ Java Control Panel, tại đây bạn sẽ thấy website kê khai thuế đã được xuất hiện trong danh sách ngoại lệ. Nhấn OK để đóng cửa sổ và lưu thay đổi.

      

h5.jpg    

        Sau khi sửa lỗi Application blocked by Java Security khi kê khai thuế qua mạng xong bạn hoàn toàn có thể truy cập website và kê khai bình thường.

 

            2/ Hướng dẫn khắc phục lỗi đang tải thư viện, không chọn được tệp tờ khai:

            Nộp tờ khai thuế bị lỗi đang tải thư viện: Trường hợp khi đăng nhập vào trang khai thuế điện tử, chọn thẻ NỘP TỜ KHAI , hệ thống báo “Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút……” nhưng máy tính vẫn ở trạng thái này và không hiện ô Chọn tệp tờ khai nên doanh nghiệp không thể gửi được tờ khai thuế.  

h6.jpg 

            Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp thực hiện các bước sau

            Bước 1: Tải phần mềm Java plug-in 7 tại trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ Tải phần mềm Java Plugin 7 

            Bước 2: Gở bỏ Java đã cài đặt từ Control Panel.

            Bước 3: Cài đặt lại Java từ bộ cài đặt mới tải về.

            Vào thẻ Security chọn Medium. Một số máy không được chọn ô Medium thì có thể bỏ qua bước này. 

            Tại ô Exception Site List phải có địa chỉ trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vn

h7.jpg 

            Chọn Ô Edit Site List để thêm địa chỉ trang nộp thuế điển tử. Chọn Add nhập địa chỉ hai trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và https://nopthue.gdt.gov.vn/ tại dòng mới trong ô Location sau đó chọn OK 

h8.jpg 

            Nhập địa chỉ web kê khai và nộp thuế vào

            Để ứng dụng không tự động nâng cấp, hãy bỏ check ô Check for Updates Automatically

h9.jpg 

            Check vào để bỏ dấu “tick”

            Lưu ý: Do vấn đề tương thích của một số máy tính, java phải được updates mới có thể thực hiện nộp tờ khai. Tạm thời bạn làm theo hướng dẫn chặn updates, nhưng nếu thực hiện hết các bước bên dưới vẫn không được thì cần updates java nếu máy tính của bạn yêu cầu.

            Bước 4: Khởi động lại máy tính, đăng nhập vào trang khai thuế điện tử để nộp tờ khai.

            Khi xuất hiện cửa sổ cảnh báo thì check vào ô I acept the risk and want to run this application. Sau đó chọn Run (như hình dưới)

h10.jpg 

            Lúc này sẽ xuất hiện ô Chọn tệp tờ khai

h11.jpg 

            Bạn đã có thể nộp tờ khai thuế qua mạng bình thường

            Như vậy là chúng ta đã khắc phục lỗi đang tải thư viện, không chọn được tệp tờ khai.

 

            3/ Hướng dẫn khắc phục lỗi : Failed to validate cetificate. The application will not be executed: 

            Cách fix lỗi nằm trong phần advanced của java.

            Cách xử lý như sau:

            Bước 1: Mở Start menu, sau đó chọn All Programs ->Java ->Configure Java để mở cửa sổ tùy chỉnh Java. 

            Bước 2: Trên cửa sổ Java Control Panel được hiện lên, bạn chuyển qua thẻ General và click setting bên dưới...

h12.jpg 

            Bước 3: click Delete file bên dưới...sau đó tick vào Installed Applicaton and Applets

h13.jpg 

            Bước 4: tick vào các mục thẻ Advanced

h14.jpg 

            Bạn đã có thể nộp tờ khai thuế qua mạng bình thường

 

            Như vậy là chúng ta đã khắc phục lỗi đang tải thư viện, không chọn được tệp tờ khai.

Hồng Châu

19/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0

THÔNG BÁO

Kính gửi: Cá nhân và tổ chức nộp thuế trong tỉnh

 

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0 đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế TNDN

            Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0 đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.9, cụ thể như sau:

1.    Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP

-Bổ sung mẫu biểu Đề nghị miễn tiền chậm nộp (01/MTCN)

-Bổ sung Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH đính kèm tờ khai 02/TNDN, 04/TNDN theo lần phát sinh đối với kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

 

2.    Cập nhật các nội dung phát sinh

2.1. Cập nhật thay đổi địa bàn hành chính đáp ứng Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 ngày 22/09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

-      Cập nhật thay đổi “Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” thành “Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”

 

2.2.  Cập nhật danh mục thuế tài nguyên đáp ứng Phiếu đề nghị số 4686 Vụ KK&KTT gửi ngày 21/9/2021

 

-       Bổ sung danh mục thuế tài nguyên

Mã chỉ tiêu

Hiệu lực từ

Tên chỉ tiêu

Thuế suất

Đơn vị tính

Tiểu Mục

Mã mục

II160309

01/10/2019

Than antraxit hầm lò - Than cám 8a, 8b, 8c

10

Tấn

 

1550

1555

II160310

01/10/2019

Than cám chất lượng thấp

10

Tấn

 

1550

1555

II2020310

01/03/2020

Đá base

10

M3

1550

1555

 

2.3.  Cập nhật Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

-       Cập nhật không bắt buộc nhập các thông tin từ cột “Mã hóa đơn” đến cột “Đến số”. Nếu nhập 1 trong các chỉ tiêu này thì bắt buộc nhập tất cả các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu kê khai của Tổ chức cung ứng phần mềm in hóa đơn

2.4.  Chức năng kê khai tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

- Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai 01/CNKD hiển thị thiếu thông tin Tổ chức kê khai thay.

 

Bắt đầu từ ngày 02/11/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.0 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

 

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Cục Thuế trân trọng thông báo./.

CNTT

05/11/2021 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.6 bổ sung chức năng tải bảng kê 03/DL-HDDT, Công cụ KĐT 1.2.3 hỗ trợ xử lý ký số về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơnThông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.6 bổ sung chức năng tải bảng kê 03/DL-HDDT, Công cụ KĐT 1.2.3 hỗ trợ xử lý ký số về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.6 bổ sung chức năng tải bảng kê đối với Tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.5; nâng cấp Công cụ KĐT 1.2.3 hỗ trợ xử lý ký số quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn vào thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn, cụ thể như sau:

1.  Nâng cấp ứng dụng HTKK:

1.1. Nâng cấp Tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HDDT):

- Bổ sung chức năng tải bảng kê. Để tải tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03/DL-HĐĐT từ bảng kê excel và nộp kèm tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế quý 4/2021 hoặc tháng 12/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và khoản 1 Điều 12 Thông tư 78/2021/Tt-BTC ngày 17/9/2021.

- Mở cho phép nhập âm tại chỉ tiêu (9) Doanh thu chưa có thuế GTGT.

1.2. Cập nhật một số nội dung phát sinh 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (01/HT): Cập nhật khắc phục việc không kết xuất được file XML.

- Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước (01/CTLNĐC): Chỉ tiêu [14] – Số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước phải nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: mở cho phép sửa trong ngưỡng 100.000 hoặc 0.1% , nếu vượt quá cảnh báo đỏ.

- Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB): Cập nhật chức năng kê khai đối với tờ khai nộp đến Cục thuế Doanh nghiệp lớn: Khắc phục việc không chọn được Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố ở cột (3) – Địa chỉ.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Bắt đầu từ ngày 20/01/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

   PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CỤC THUẾ

20/01/2022 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTCThông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân trong tỉnh !

Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

 1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2022, bao gồm:
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.
 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.
 • Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.
 • Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.
 • Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.
 • Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.
 • Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.
 • Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.
 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT
 • Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC;
 • Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:           

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai ;

+ Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ ngày 01/01/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK phiên bản 4.6.5 thay cho các phiên bản trước đây.     

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CỤC THUẾ
06/01/2022 9:00 SAĐã ban hànhApproved
THUẾ ĐIỆN TỬTHUẾ ĐIỆN TỬ
Thuế điện tử là một hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ thuế cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài ngành Thuế. Các dịch vụ thuế điện tử gồm: cung cấp qua mạng các thông tin tham khảo liên quan đến lĩnh vực thuế...

Thuế điện tử là một hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ thuế cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài ngành Thuế. Các dịch vụ thuế điện tử gồm: cung cấp qua mạng các thông tin tham khảo liên quan đến lĩnh vực thuế, đối thoại hỏi đáp trực tiếp, đăng ký thuế, nộp tờ khai, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và giải quyết khiếu nại tố cáo của người nộp thuế… nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu chi phí, thời gian, thủ tục và giấy tờ

                                            Thuận lợi hóa khâu nộp thuế
 
        Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Thuế giai đoạn 2011 – 2015 đã đặt nội dung xây dựng hệ thống thuế điện tử và Chính phủ điện tử làm trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

        Trong đó, kế hoạch ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ thuế điện tử được thực hiện đồng bộ với các nội dung gồm cải cách chính sách thuế, đổi mới thủ tục hành chính thuế, đào tạo kỹ năng hỗ trợ người nộp thuế cho đội ngũ cán bộ thuế. 

        Từ năm 2011 – 2015, ngành Thuế sẽ triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (T-VAN), mở rộng kê khai qua mạng, kê khai trực tuyến đã phát triển trong giai đoạn 2009 – 2010 kết hợp mở rộng các dịch vụ công điện tử để hỗ trợ người nộp thuế qua mạng, qua điện thoại, tin nhắn (SMS) và các dịch vụ khác nhằm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. 

        Trước hết sẽ tập trung cung cấp các dịch vụ như: Tra cứu nghĩa vụ kê khai của người nộp thuế, gồm các thông tin về loại thuế phải nộp, số thuế phải nộp, đã nộp thông qua cổng điện tử, cho phép người nộp thuế cũng như bên thứ ba (theo quy định của pháp luật) tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế như loại tờ khai phải nộp, tờ khai đã nộp, số thuế còn phải nộp, số nợ, nộp thừa, được hoàn…; Cung cấp tiện ích hỗ trợ người nộp thuế kê khai bằng hướng dẫn, hình ảnh, video clip…; Hỗ trợ người nộp thuế có thể tự quản lý dữ liệu chính (master data) của mình, bao gồm các thông tin định danh (địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản, ngành nghề kinh doanh, bắt đầu năm tài chính…), đại diện người nộp thuế theo pháp luật, mối quan hệ với các đơn vị khác như công ty mẹ, chi nhánh… (nếu có), thông tin về tài sản, phương tiện, người nộp thuế có thể xem và cập nhật các dữ liệu này; Thông báo và trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin cho phép cơ quan thuế xác nhận và gửi thông báo thuế, thông báo nợ, xác nhận tờ khai đã nộp, xác nhận số thuế đã nộp, phản hồi của người nộp thuế với cơ quan thuế thông qua các phương tiện như thư điện tử (email), tin nhắn (SMS), ứng dụng tích hợp trên Internet… Sẽ có khoảng 15.000 người nộp thuế được hướng dẫn và triển khai các dịch vụ thuế điện tử. Thuế điện tử giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và thời gian

 

        Cùng với việc triển khai T-VAN, ngành Thuế sẽ hỗ trợ phát triển các nhà cung cấp dịch vụ thuế trung gian để cùng ngành Thuế mở rộng hệ thống cung cấp các loại dịch vụ kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin thuế… cho doanh nghiệp và người dân. 

        Bên cạnh các hình thức kê khai thuế hiện có, đây là một hình thức xã hội hóa công tác kê khai thuế nhằm cung cấp thêm những dịch vụ điện tử có chất lượng cao cho người nộp thuế có nhu cầu. Hiện tại, ngành Thuế đang phối hợp với các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng để xây dựng mô hình kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế với hệ thống của tổ chức trung gian. Thời gian tới, ngành Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử về kê khai thuế giữa người nộp thuế với tổ chức trung gian và cơ quan thuế; Xây dựng ứng dụng cho phép các tổ chức trung gian giao dịch trực tiếp với một số ứng dụng trao đổi dữ liệu của Tổng cục Thuế; sử dụng các biện pháp an toàn, bảo mật, phù hợp với thực tế; Tiếp tục hỗ trợ các hình thức hỗ trợ kê khai thuế điện tử trực tiếp từ người nộp thuế chạy trên các ứng dụng của tổ chức trung gian để nộp tới cơ quan thuế thông qua mạng Internet. 

        Theo Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế đang phối hợp với ngành Ngân hàng và Kho bạc nghiên cứu, phân tích để xây dựng giải pháp và ứng dụng thí điểm việc nộp thuế điện tử. Dự kiến Tổng cục Thuế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung thông tin về người nộp thuế và cổng điện tử để các ngân hàng, kho bạc… có thể kết nối kết xuất thông tin tra cứu khi các đơn vị này triển khai ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế nộp thuế qua mạng. 

        Dự kiến đến cuối năm 2012, 70% doanh nghiệp nộp tờ khai thuế qua mạng, 10% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Đến năm 2015, 90% doanh nghiệp nộp tờ khai thuế qua mạng và 80% doanh nghiệp thanh toán thuế điện tử. 

        Ngoài ra, ngành Thuế cũng sẽ tăng cường dịch vụ tại bộ phận “Một cửa”. Thời gian qua, ngành Thuế đã triển khai và khai thác tốt ứng dụng hỗ trợ quản lý việc nhận trả hồ sơ thuế tại bộ phận “Một cửa”. Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu quản lý mới, đảm bảo tích hợp với các khâu quản lý thuế. Đồng thời, phát triển ứng dụng khai thác thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến để người nộp thuế có thể khai thác thông tin thuận lợi nhất phục vụ việc tự kê khai, nộp thuế và kiểm soát được tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Đặc biệt, sẽ kết nối mạng với bộ phận “Một cửa” của cơ quan đăng ký kinh doanh để kết hợp đăng ký thuế, giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế. 

                                                Lộ trình 2011 – 2015 

        Năm 2011, ngành Thuế sẽ triển khai mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và kê khai thuế trực tuyến cho khoảng 30.000 doanh nghiệp; Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế sử dụng mã vạch 2 chiều theo yêu cầu thay đổi biểu mẫu tờ khai các loại thuế đáp ứng Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ; Thí điểm triển khai dịch vụ nhắn tin cung cấp thông tin về thuế cho người nộp thuế; Nghiên cứu giải pháp dịch vụ thuế điện tử có sẵn theo chuẩn quốc tế; Thí điểm thực hiện chủ trương xã hội hóa việc cung ứng dịch vụ về thuế thông qua việc kết nối hệ thống ứng dụng ngành Thuế với hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ kê khai, nộp thuế qua mạng; Triển khai nâng cấp trang web ngành Thuế kết hợp với việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin pháp luật về thuế, thủ tục hành chính về thuế và cơ sở dữ liệu hỏi – đáp về thuế nhằm đưa thêm các thông tin, dịch vụ hữu ích hơn cho doanh nghiệp và người nộp thuế; Triển khai mở rộng việc kết nối thông tin đăng ký thuế với đăng ký kinh doanh; Thí điểm cung cấp trực tiếp thông tin với ngân hàng để thí điểm nộp thuế qua mạng. 

        Năm 2012, triển khai mở rộng ứng dụng nộp thuế qua mạng cho 50.000 doanh nghiệp; Mở rộng triển khai nộp thuế qua mạng; Triển khai thí điểm hệ thống cung cấp dịch vụ thuế điện tử T-VAN; Triển khai mở rộng hệ thống cung cấp thông tin thuế cho người nộp thuế qua điện thoại, email…; Phối hợp với ngân hàng xây dựng một số ứng dụng hỗ trợ thực hiện nộp thuế điện tử; Duy trì hệ thống ứng dụng phục vụ nộp thuế, nộp tờ khai qua mạng và trang web ngành Thuế. 

        Năm 2013, triển khai mở rộng hệ thống ứng dụng cung cấp dịch vụ thuế điện tử, bảo đảm 50% doanh nghiệp kê khai qua mạng và 30% nộp thuế qua mạng; Triển khai mở rộng và duy trì các ứng dụng đã triển khai trong năm trước; Tích hợp các dịch vụ thuế vào một Cổng điện tử ngành Thuế thống nhất toàn quốc.

        Năm 2014 – 2015: Mở rộng, nâng cấp các dịch vụ của hệ thống T-VAN; Duy trì Cổng điện tử cung cấp các dịch vụ thuế cho người nộp thuế; Chuẩn bị tích hợp hoặc chuyển đổi ứng dụng thuế điện tử với hệ thống thuế tích hợp ITAIS do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ. Dự kiến ước trung bình mức kinh phí xây dựng, triển khai hệ thống các phần mềm phục vụ người nộp thuế hàng năm khoảng 50 – 80 tỷ đồng./.

Phòng Tin học.

07/10/2011 6:51 SAĐã ban hànhApproved
Thông tư 180 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuếThông tư 180 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

        Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo Thông tư Số: 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010.
            
(xem nội dung Thông tư [tại đây])

10/10/2011 6:54 SAĐã ban hànhApproved
Cơ quan Thuế thỏa thuận phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Hay còn gọi là tổ chức T-VAN)Cơ quan Thuế thỏa thuận phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Hay còn gọi là tổ chức T-VAN)

        Thỏa  thuận phối hợp triển khai chương trình kê khai thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế với các đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN.

        Nhằm tạo điều kiện hướng tới điện tử hóa việc thực hiện các nghĩa vụ thuế nhằm giảm chi phí, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa quản lý thuế ...
   
 (Xem thông tin chi tiết [tại đây])

24/10/2011 1:08 SAĐã ban hànhApproved
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang