Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kê khai thuế điện tử

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 550817
Kê khai thuế điện tử
Thứ 5, Ngày 11/08/2022, 17:00
Hướng dẫn cá nhân đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
11/08/2022 | Cục Thuế tỉnh Long An

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quản lý thuế của ngành thuế, theo đó cá nhân không kinh doanh có thể đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quản lý thuế của ngành Thuế đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các bước thực hiện như sau:

1. Đăng ký thuế lần đầu

Bước 1: Cá nhân thực hiện truy cập và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) ở địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản đã được cấp. Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản thì thực hiện “Đăng ký” .

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến” chọn “Khai và Nộp thuế cá nhân” .

Bước 3: Chọn chức năng “Đăng ký thuế lần đầu” . Cổng DVCQG định tuyến cá nhân sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ( https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Bước 4: Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế hiển thị màn hình chọn “đối tượng” để cá nhân kê khai tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 05-ĐK-TCT).

Bước 5: Cá nhân chọn một trong các đối tượng sau để kê khai tờ khai 05-ĐK-TCT

- Hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân kinh doanh TT 105 (không chọn mục này)

- Cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của người nước ngoài mua hàng hóa dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

- Cá nhân khác TT105.

Bước 6: Cá nhân nhập nội dung hệ thống yêu cầu và nhấn “Hoàn thành tờ khai” hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành tờ khai. Cá nhân kiểm tra lại thông tin.

Bước 7: Cá nhân chọn nút “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”, hệ thống chuyển sang màn hình đính kèm giấy tờ. Cá nhân chọn “Loại giấy tờ” và “Đính kèm tệp giấy tờ” rồi nhấn “Tiếp tục” . Lưu ý:

- Loại giấy tờ cá nhân có thể chọn một trong các loại sau: Chứng minh thư nhân dân; Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Tệp giấy tờ tương ứng với các loại giấy tờ cá nhân chọn ở định dạng (pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png).

Bước 8: Sau đó cá nhân chọn nút “Tiếp tục” thì hệ thống hiển thị màn hình thông báo hồ sơ đăng ký thuế đã được nộp thành công tới cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ trả ra cho người nộp thuế thông báo qua email Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính)

Bước 9: Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân theo mẫu 12-MST (quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

2. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

Bước 1: Cá nhân thực hiện truy cập và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) ở địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến” , chọn “Khai và Nộp thuế cá nhân” và “Đăng ký thuế” .

Bước 3: Cổng DVCQG định tuyến cá nhân sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Bước 4: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra cá nhân đã có tài khoản giao dịch với cơ quan thuế chưa và thực hiện:

- Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Màn hình hiển thị thông báo đăng ký tài khoản theo quy định Thông tư 19/2021/TT-BTC.

- Trường hợp cá nhân đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Màn hình hiển thị tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Bước 5Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ truy vấn Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư các thông tin cá nhân:

- Trường hợp cá nhân có thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo thông tin số giấy tờ mới như sau:           

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “Cá nhân nhập không đúng thông tin đề nghị nhập lại” trên màn hình.

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư lên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.

- Trường hợp cá nhân không thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo số giấy tờ cũ như sau:

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “Thông tin cá nhân không có trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cá nhân liên hệ cơ quan công an để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” trên màn hình. Đồng thời, cho phép cá nhân nhập thông tin điều chỉnh, bổ sung để tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi thông tin.

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư lên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.

+ Trường hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trả về số giấy tờ mới khác số giấy tờ cũ: Hiển thị thông báo “Yêu cầu cá nhân thay đổi giấy tờ cá nhân” để cá nhân khai thay đổi số giấy tờ tùy thân.

Bước 6: Cá nhân kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST và bổ sung các thông tin khác không có trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nếu có thay đổi (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại).

- Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế khớp đúng với thông tin của cá nhân thì thực hiện Bước 7.

- Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế không khớp đúng với thông tin của cá nhân: Hệ thống hiển thị thông báo “Cá nhân không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ với cơ quan công an phường/xã nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin” và không cho người nộp thuế nộp hồ sơ.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ. Cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cá nhân được nộp cho cơ quan thuế thành công, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) cho cá nhân.

- Trường hợp thông tin chưa đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện cảnh báo trên màn hình khai hồ sơ đăng ký thuế để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử.

Bước 8: Sau khi đăng ký thành công, cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân theo mẫu 12-MST (quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

Cục Thuế tỉnh Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị quý vị liên hệ với Phòng Công nghệ thông tin để được hỗ trợ. Số điện thoại Phòng CNTT liên hệ  02723 822873./.

Phòng CNTT- Cục Thuế tỉnh Long An

Lượt người xem:   372
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang