Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kê khai thuế điện tử

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 664763
Kê khai thuế điện tử
Thứ 4, Ngày 18/05/2022, 15:00
Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.8.3, TMS 5.38 đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai
18/05/2022 | Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.3, ứng dụng TMS phiên bản 5.38 đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

 1. Nội dung nâng cấp:​
 2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật nguyên tắc tính Số tăng/giảm phải nộp hạch toán = chênh lệch chỉ tiêu ([32]- [34] - [36] + [37] - [40] - [41] - [43])
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN): Cập nhật tổng hợp đúng các chỉ tiêu [25], [28], [31], [34], [37], [40] trên tờ khai bổ sung là loại chỉ tiêu phải nộp
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN): Cập nhật hiển thị đúng dữ liệu cột (7) – Điều chỉnh tăng/giảm nghĩa vụ thuế trên phụ lục 01-1/KHBS khi mở lại tờ khai bổ sung 05/QTT-TNCN
 • Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL): Cập nhật bắt buộc nhập Địa bàn nơi có hoạt động kinh doanh và Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ trên phụ lục 01-1/QT-LNCL
 • Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu (02/NTNN): Cập nhật chức năng kết xuất tờ khai có “Kỳ kê khai” là năm quyết toán lấy theo năm của “Đến ngày” kết thúc hợp đồng.
  1. Nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)
 • Nâng cấp ứng dụng chức năng nhập/nhận tờ khai 03/TNDN khắc phục việc không nhận và không hạch toán được tờ khai (CA 386772, CA 572262), cụ thể như sau:

  + Với bảng kê GDLK_Mẫu 01_Mục IV và Bảng kê GDLK_Mẫu 02_Mục IV cột “Tỷ giá” cho phép nhận tờ khai với định dạng kiểu ký tự.

  + Với bảng kê GDLK_Mẫu 01_Mục IV.1 0000: chỉ tiêu 12. Lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp cột (3) và chỉ tiêu 13. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao cột (6) cho phép nhập số âm (hiện tại nếu nhập âm ứng dụng cảnh báo đỏ “Dấu hiệu không hợp lệ” )
 • Nâng cấp chức năng Tổng hợp quyết toán của cá nhân làm công ăn lương khắc phục dữ liệu tổng thu  nhập của cá nhân nhiều hơn thực tế trong trường hợp quan chi trả có nộp tờ khai bổ sung quyết toán năm 2021.
 • Nâng cấp chức năng nhận tờ khai 02/QTT-TNCN khắc phục việc khi quyết toán không tròn năm và đến tháng bằng tháng 12 ứng dụng đang trả trạng thái 5A không chấp nhận với thông báo “Kỳ quyết toán từ/ đến không phù hợp với Trường hợp quyết toán”; NNT có kê khai loại quyết toán theo năm dương lịch nhưng khi vào hệ thống thì trường loại quyết toán bị trống (mã CA 889823)

            Bắt đầu từ ngày 19/5/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

            Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại của Phòng công nghệ thông tin, số điện thoại 0272 3822873 hoặc trên kênh hỏi đáp của Web site dịch vụ thuế điện tử./.

Phòng CNTT

Lượt người xem:   255
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Minh Sang - Phó Cục trưởng.

Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn

 

  ​ ​​