Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHướng dẫn thủ tục hành chính

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 683730
 
Hướng dẫn thủ tục hành chính
 
​- Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Phu_luc_01.pdf- Quyết định công bố thủ tục hành chính 2780_QD-BTC.14122023.pdf ______________________ 
 
- Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế Danh muc thu tuc hanh chinh moi.pdf- Quyết định công bố thủ tục hành chính 2935_QD-CTLAN_20231121084219_1.pdf ______________________ 
 
​ Các thủ tục hành chính được sửa đổi theo Quyết định 115/QĐ-BTC ngày 06/02/2023 của Bộ Tài chính STT Tên thủ tục hành chính được được sửa đổi Căn cứ pháp lý Đơn vị thực hiện Mã hiệu Văn bản quy định Quyết định công bố 1 Gia hạn nộp thuế 34/2022/NĐ-CP 32/2022/NĐ-C... 
 
​ - Quyết định số 2650/QĐ-CTLAN ngày 16/12/2022 công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong Hệ thông quản lý chất lượng tại Cục Thuế tỉnh Long An phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 2650/QĐ-CTLAN.16/12/2022; + Danh Mục bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong Hệ thống quản lý chất lượng... 
 
​ - Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/07/2022 v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 1462_26072022_094023.pdf.pdf; - Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/07/2022 v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc... 
 
-Nội dung Quyết định 140-QD-CT.pdf​ - Nội dung quy trình ISO +Quy trình đăng ký thuế DANG KY THUE.rar; +Quy trình hoàn thuế Hoan Thue.rar; +Quy trình kê khai thuế 1. Khai thue 1.rar; 2. Khai thue 2.rar; + Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân QLH.rar; + Tuyên truyền hỗ t... 
 
- Bộ thủ tục hành chính cấp Cục Thuế; - Bộ thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế._____________ 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (2022)Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (2022)

- Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/07/2022 v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 

1462_26072022_094023.pdf.pdf;

- Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/07/2022 v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 

1463_QD-BTC_523438.pdf;

- Quyết định số 1442/QĐ-BTC ngày 22/07/2022 v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 

1464_25072022_155608.pdf.pdf .

___________________________________

+ PHỤ LỤC 01: Các thủ tục hành chính cấp Cục Thuế ban hành mới, thay thế, bãi bỏ theo Quyết định 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022, Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 và Quyết định số 1464/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính: 

PL01-06092022.pdf ;

+ PHỤ LỤC 02: Các thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế ban hành mới, thay thế, bãi bỏ theo Quyết định 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022, Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 và Quyết định số 1464/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính: 

PL02-06092022.pdf .

___________________________

06/09/2022 5:00 CHĐã ban hành
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Thuế tỉnh Long An theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 900:2015 ban hành theo Quyết định số 140/2021/QĐ-CT ngày 20/01/2021Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Thuế tỉnh Long An theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 900:2015 ban hành theo Quyết định số 140/2021/QĐ-CT ngày 20/01/2021

-Nội dung Quyết định: 140-QD-CT.pdf​ 

- Nội dung quy trình ISO: 

 +Quy trình đăng ký thuế: DANG KY THUE.rar;

 +Quy trình hoàn thuế: Hoan Thue.rar;

 +Quy trình kê khai thuế: 

     1. Khai thue 1.rar;

     2. Khai thue 2.rar;

 + Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân: QLH.rar;

 + Tuyên truyền hỗ trợ NNT: TTHT.rar;

 + Quản lý nợ thuế: QLN.rar

____________

19/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Thuế tỉnh Long An phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Thuế tỉnh Long An phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

​ - Quyết định số 2650/QĐ-CTLAN ngày 16/12/2022 công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong Hệ thông quản lý chất lượng tại Cục Thuế tỉnh Long An phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: 2650/QĐ-CTLAN.16/12/2022;

 + Danh Mục bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Thuế tỉnh Long An (Ban hành kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-CTLAN ngày 16/12/2022): DM_THHC_Kèm_Theo_QD2650.pdf ;

 + Các thủ tục mới ban hành.zip;

 + Các thủ tục sửa đổi.zip

_____________________________________


27/12/2022 5:00 CHĐã ban hành
THỦ TỤC HÀNH CHÁNH GIA HẠN NỘP THUẾTHỦ TỤC HÀNH CHÁNH GIA HẠN NỘP THUẾ

Các thủ tục hành chính được sửa đổi theo Quyết định 115/QĐ-BTC ngày 06/02/2023 của Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính được được sửa đổi

Căn cứ pháp lý

Đơn vị thực hiện

Mã hiệu

Văn bản quy định

Quyết định công bố

1

Gia hạn nộp thuế

34/2022/NĐ-CP

32/2022/NĐ-CP

80/2021/TT-BTC

126/2020/NĐ-CP

115/QĐ-BTC ngày 06/02/2023

Phòng QLN&CCNT

Chi cục Thuế

151-QTNV/QLN-03

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu.

+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi qua đường bưu chính công chức thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

  ++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

  ++ Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  ++ Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế phải có thêm các tài liệu sau:

  (*) Trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ quy định tại điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế, phải có:

  - Tài liệu xác nhận về thời gian, địa điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);

  - Văn bản xác định giá trị vật chất bị thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;

  - Văn bản (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại (nếu có);

  - Các chứng từ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) liên quan đến việc bồi thường thiệt hại (nếu có).

  (*) Trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, phải có:

  - Văn bản xác định giá trị vật chất bị thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;

  - Tài liệu xác định về thời gian, địa điểm xảy ra bất khả kháng của cơ quan có thẩm quyền; tài liệu chứng minh người nộp thuế phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp do chiến tranh, bạo loạn, đình công mà người nộp thuế phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);

  - Tài liệu chứng minh việc gặp rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế và người nộp thuế không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước đối với trường hợp bị thiệt hại do gặp rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);

  - Các chứng từ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) liên quan đến việc bồi thường thiệt hại của cơ quan bảo hiểm (nếu có).

  (*) Trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế, phải có:

  - Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);

  - Đề án hoặc phương án di dời, trong đó thể hiện rõ kế hoạch và tiến độ thực hiện di dời của người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

  + Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định hoặc phát hiện có dấu hiệu sai phạm về giá trị vật chất bị thiệt hại trong hồ sơ do người nộp thuế tự xác định hoặc các sai sót khác, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

  + Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đầy đủ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo không chấp thuận gia hạn nộp thuế (mẫu số 03/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính) đối với trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế hoặc Quyết định gia hạn nộp thuế (mẫu số 02/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính) đối với trường hợp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thuế thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế/Chi cục Thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thông báo không chấp thuận gia hạn nộp thuế (mẫu số 03/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính).

+ Hoặc Quyết định gia hạn nộp thuế (mẫu số 02/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính).

 - Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

-Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: Mẫu 01-GHAN.doc
09/02/2023 5:00 CHĐã ban hành
Các thủ tục hành chính cấp Cục Thuế được sử đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế theo Quyết định 2780/QĐ-BTC ngày 18/12/2023Các thủ tục hành chính cấp Cục Thuế được sử đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế theo Quyết định 2780/QĐ-BTC ngày 18/12/2023

- Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:Phu_luc_01.pdf

- Quyết định công bố thủ tục hành chính:2780_QD-BTC.14122023.pdf

______________________


15/01/2024 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNHBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH
19/10/2021 2:15 CHĐã ban hành
Thủ tục hành chính ban hành, sửa đổi, thay thế theo Quyết định số  2935/QĐ-CTLAN ngày 20/11/2023Thủ tục hành chính ban hành, sửa đổi, thay thế theo Quyết định số  2935/QĐ-CTLAN ngày 20/11/2023

- Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế:

Danh muc thu tuc hanh chinh moi.pdf

- Quyết định công bố thủ tục hành chính:

2935_QD-CTLAN_20231121084219_1.pdf

______________________


23/11/2023 10:00 SAĐã ban hành
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Minh Sang - Phó Cục trưởng.

Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn