Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksGiới thiệu chung

  
Giới thiệu ngành thuế
Thông tin liên hệ
Công bố thủ tục hành chính
Nhóm hỗ trợ kê khai thuế điện tử
LÃNH ĐẠO CÁC CHI CỤC THUẾ
Tổ Chức Ngành Thuế
BAN LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ
LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CỤC THUẾ
GIỚI THIỆU BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CCT KV, HUYỆN THUỘC CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THUẾ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC THUẾ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THUẾ
Danh bạ điện thoại của văn phòng Cục Thuế tỉnh Long An
BAN TỔ CHỨC
NGƯỜI PHÁT NGÔN CƠ QUAN
LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
Thư chúc tết của Cục trưởng !
GIỚI THIỆU LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA
Hướng dẫn cá nhân khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020
THƯ CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HỆ THỐNG CNTT NGÀNH THUẾ
THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP
QUY TRÌNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CỤC TRƯỞNG
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - NĂM 2022
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP
1 - 30Next
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Minh Sang - Phó Cục trưởng.

Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn