Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCông khai nợ thuế lớn
Công khai nợ thuế lớn của Doanh nghiệp

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 683725
 
Công khai nợ thuế lớn
 
- Nội dung thông báo 455/TB-CTLAN ngày 22/02/2023 + Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế tính đến 31.12.2022._____________ 
 
- Nội dung thông báo 5818-TB-CTLAN.28122022.pdf + Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế DS_5818-TB-CTLAN.28122022.pdf__________________ 
 
Cục Thuế tỉnh Long An thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân - Thông báo 5497-TB-CTLAN.29112022.pdf - Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế DS_5497-TB-CTLAN.29112022.pdf_________________ 
 
- Nội dung thông báo 4986-TB-CTLAN.24102022.pdf + Danh sách chi tiết người nộp thuế DANH SÁCH CÔNG KHAI NỢ THÁNG 9.pdf ______________ 
 
​ - TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.07.2022.pdf____________ 
 
​ - TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30-06-2022.pdf 
 
​TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/05/2022.pdf 
 
​ -TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30-04-2020.pdf 
 
​ - TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31-03-2020.pdf 
 
​ -TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 28.02.2022.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 31/05/2011Thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 31/05/2011

        Cục Thuế tỉnh Long An thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 31/05/2011(xem chi tiết tại đây)

08/09/2011 2:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 5497/TB-CTLAN ngày 29/11/2022 v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoan thu khác thuộc ngân sách nhà nướcThông báo số 5497/TB-CTLAN ngày 29/11/2022 v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoan thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân:

 - Thông báo: 5497-TB-CTLAN.29112022.pdf

 - Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế:  DS_5497-TB-CTLAN.29112022.pdf

_________________


08/12/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 5818/TB-CTLAN ngày 22/12/2022 v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nướcThông báo số 5818/TB-CTLAN ngày 22/12/2022 v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

- Nội dung thông báo:5818-TB-CTLAN.28122022.pdf

 + Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế:DS_5818-TB-CTLAN.28122022.pdf

__________________


28/12/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/05/2021TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/05/2021
28/06/2021 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 455/TB-CTLAN ngày 22/02/2023 v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nướcThông báo số 455/TB-CTLAN ngày 22/02/2023 v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
22/02/2023 3:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/10/2021TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/10/2021
26/11/2021 11:00 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/03/2022TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/03/2022
28/04/2022 2:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30/06/2022TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30/06/2022
11/08/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/05/2022TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/05/2022
04/07/2022 2:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/07/2022TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/07/2022
24/08/2022 9:00 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30/04/2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30/04/2020
27/05/2022 12:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 09/12/2011Thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 09/12/2011

        Cục Thuế tỉnh Long An thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 09/12/2011 (xem chi tiết [tại đây])

13/12/2011 6:54 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 4986/TB-CTLAN ngày 24/10/2022 v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nướcThông báo số 4986/TB-CTLAN ngày 24/10/2022 v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
- Nội dung thông báo: 4986-TB-CTLAN.24102022.pdf
+ Danh sách chi tiết người nộp thuế: DANH SÁCH CÔNG KHAI NỢ THÁNG 9.pdf
______________
25/10/2022 8:00 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐẾN NGÀY 29/02/2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐẾN NGÀY 29/02/2020
18/06/2020 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo các doanh nghiệp còn nợ thuế bị cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơnThông báo các doanh nghiệp còn nợ thuế bị cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn
30/01/2013 3:51 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 07/07/2011Thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 07/07/2011

        Cục Thuế tỉnh Long An thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến 07/07/2011 (xem chi tiết tại đây)

07/07/2011 2:11 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 28/02/2022TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 28/02/2022
24/03/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/03/2021TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/03/2021
28/04/2021 3:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/12/2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/12/2020
08/02/2021 11:00 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐẾN NGÀY 31/01/2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐẾN NGÀY 31/01/2020
18/06/2020 4:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ

​​​

 - Xem file danh sách: DS_NO_THUE-08-2016.pdf


Project_0001.jpg 

Project_0002.jpg

Project_0003.jpg03/08/2016 5:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30/11/2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30/11/2020
06/01/2021 11:00 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30.11.2021TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30.11.2021
27/12/2021 10:00 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30/09/2021TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30/09/2021
28/10/2021 11:00 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/10/2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31/10/2020
26/11/2020 5:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.01.2022TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.01.2022
24/02/2022 8:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30.09.2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 30.09.2020
03/11/2020 10:00 SAĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.07.2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.07.2020

 -​ Danh sách công khai doanh nghiệp nợ thuế: DanhSachCongKhaiNoThue_31.07.2020.xls

01/09/2020 4:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.08.2020TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.08.2020

​ -Danh sách công khai doanh nghiệp nợ thuế: DanhSachCongKhaiNoThue_08.2020.xls

29/09/2020 3:00 CHĐã ban hànhApproved
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.06.2021TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TÍNH ĐẾN 31.06.2021
12/08/2021 6:00 CHĐã ban hànhApproved
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Minh Sang - Phó Cục trưởng.

Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn