Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDanh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 632131
 
Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế
 
​- Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Trụ thông báo + Cty TNHH TM- DV Phát Triển Đặng Gia;+ MST 1102030608;- Cty trên có đấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn + Nội dung xem văn bản 322-CCTKV-KTr.signed.29082023.pdf__________________ 
 
​ Nội dung quyết định 1700-QD-CT.141020210001.pdf +Danh sách doanh nghiệp DS_1700-QD-CT.141020210001.pdf.______________ 
 
​ - Nội dung quyết định 2215-QD-CT.pdf; +Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro DS-2215-QD-CT.pdf 
 
​ -Nội dung quyết định 1267-QD-CT.pdf +Danh sạch doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế DS-1267-QD-CT.pdf 
 
​ - Nội dung quyết định 4671-QD-CT.pdf +Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế DS_QD-4671.pdf 
 
​ - Nội dung quyết định ​3705-QD-CT.pdf +Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế DS-3705-QD-CT.pdf 
 
​ - DNTN May Thanh Nguyên +MST 1101329466; +Nội dung thông báo 888-TB-CCT.pdf +Nội dung quyết định 342-QD-CCT.pdf 
 
​ - CTY TNHH Gia Công Cơ Khí An Phúc Tín +MST 1101770021; +Nội dung thông báo 887-TB-CCT.pdf +Nội dung quyết định 341-QD-CCT.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Quyết định số 1267/QĐ-CT ngày 20/04/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1267/QĐ-CT ngày 20/04/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ -Nội dung quyết định: 1267-QD-CT.pdf

 +Danh sạch doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: DS-1267-QD-CT.pdf

24/04/2020 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 887/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH Gia Công Cơ Khí An Phúc TínThông báo số 887/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH Gia Công Cơ Khí An Phúc Tín

​ - CTY TNHH Gia Công Cơ Khí An Phúc Tín:

 +MST: 1101770021;

 +Nội dung thông báo: 887-TB-CCT.pdf

 +Nội dung quyết định: 341-QD-CCT.pdf

14/05/2019 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2787/QĐ-CT ngày 13/07/2020 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 2787/QĐ-CT ngày 13/07/2020 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ - Nội dung quyết định: 2787-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp: DS_2787-QD-CT.pdf

15/07/2020 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1700/QĐ-CT ngày 14/10/2021v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1700/QĐ-CT ngày 14/10/2021v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ Nội dung quyết định: 1700-QD-CT.141020210001.pdf

 +Danh sách doanh nghiệp: DS_1700-QD-CT.141020210001.pdf.

______________

14/10/2021 10:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 888/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với DNTN May Thanh NguyênThông báo số 888/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với DNTN May Thanh Nguyên

​ - DNTN May Thanh Nguyên:

 +MST: 1101329466;

 +Nội dung thông báo: 888-TB-CCT.pdf

 +Nội dung quyết định:  342-QD-CCT.pdf

14/05/2019 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 3303/QĐ-CT ngày 15/08/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 3303/QĐ-CT ngày 15/08/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 3303-QD-CT.pdf

 +Danh sách doanh nghiệp: DS_3303-QD-CT.pdf

20/08/2019 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 322/CCTKV-KTr ngày 29/08/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn Công văn số 322/CCTKV-KTr ngày 29/08/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn

Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Trụ thông báo:

+ Cty TNHH TM- DV Phát Triển Đặng Gia;

+ MST: 1102030608;

- Cty trên có đấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn:

+ Nội dung xem văn bản : 322-CCTKV-KTr.signed.29082023.pdf

__________________


30/08/2023 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 3705/QĐ-CT ngày 13/09/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 3705/QĐ-CT ngày 13/09/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ - Nội dung quyết định: ​3705-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: DS-3705-QD-CT.pdf

16/09/2019 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 4671/QĐ-CT ngày 13/12/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 4671/QĐ-CT ngày 13/12/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ - Nội dung quyết định: 4671-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: DS_QD-4671.pdf

25/12/2019 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2215/QĐ-CT ngày 09/06/2020 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 2215/QĐ-CT ngày 09/06/2020 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​  - Nội dung quyết định: 2215-QD-CT.pdf;

 +Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro: DS-2215-QD-CT.pdf

15/06/2020 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định 2399/QĐ-CT v/v ban hành Doanh nghiệp thuộc rũi ro cao về thuếQuyết định 2399/QĐ-CT v/v ban hành Doanh nghiệp thuộc rũi ro cao về thuế

    - Quyết định : 2399/QĐ-CT , ngày 14/11/2014; 
        + Danh sách kèm theo.

19/11/2014 3:23 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định 2678/QĐ-CT v/v ban hành Doanh nghiệp thuộc rũi ro cao về thuếQuyết định 2678/QĐ-CT v/v ban hành Doanh nghiệp thuộc rũi ro cao về thuế

    - Quyết định số 2678/QĐ-CT
        + Danh sách Doanh nghiệp thuộc loiạ rủi ro cao về thuế.

15/12/2014 3:24 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 3611/QĐ-CT ngày 06/11/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 3611/QĐ-CT ngày 06/11/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 3611-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp: DS-3611-QD-CT.pdf

09/11/2018 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 353/QĐ-CT ngày 13/02/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 353/QĐ-CT ngày 13/02/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành
 

​ - Nội dung quyết định: 353-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: DS-353-QD-CT.pdf

26/02/2019 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 986/QĐ-CT ngày 19/04/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 986/QĐ-CT ngày 19/04/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 986-QD-CT.RR.pdf;

 +Danh sách Doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế: DS-QD-986-CT.RR.pdf

04/05/2018 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 05/QĐ-CT ngày 02/01/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 05/QĐ-CT ngày 02/01/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ - Nội dung quyết định: 05-QD-CT.pdf

 + Danh sách Doanh nghiệp : DS-05-QD-CT.pdf

16/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2285/TB-CT và Quyết định số 1400/QĐ-CT ngày 02/06/2016 v/v Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhThông báo số 2285/TB-CT và Quyết định số 1400/QĐ-CT ngày 02/06/2016 v/v Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung thông báo: 2285-TB-CT.pdf ;

-Nội dung Quyết định: 1400-QD-CT.pdf ;

-Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế ​: DS-2285-TB-CT.pdf .

08/06/2016 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Thông báo số 886/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH Dịch vụ thương mại Thực Phẩm Danh ChínhThông báo số 886/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH Dịch vụ thương mại Thực Phẩm Danh Chính

​ - CTY TNHH Dịch vụ thương mại Thực Phẩm Danh Chính:

 +MST: 1100848765;

 +Nội dung thông báo: 886-TB-CCT.pdf

 +Nội dung quyết định: 340-QD-CCT.pdf

14/05/2019 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 54/QĐ-CT ngày 10/01/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 54/QĐ-CT ngày 10/01/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ - Nội dung quyết định: 54-QD-CT.RR.pdf

 +Danh sách Doanh nghhiệp: DS_54QD-CT.pdf

02/02/2018 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 3189/QĐ-CT ngày 14/11/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế thực hiện mua ho đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 3189/QĐ-CT ngày 14/11/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế thực hiện mua ho đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 3189-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp: DS_DN_QD3189.pdf

23/11/2017 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 3500/QĐ-CT ngày 06/12/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghi thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 3500/QĐ-CT ngày 06/12/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghi thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​-Nội dung quyết định: 3500-QD-CT.pdf

 +Danh sách doanh nghiệp:DS_QD3500.pdf

08/12/2017 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1323/QĐ-CT ngày 01/06/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về Thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1323/QĐ-CT ngày 01/06/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về Thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ - Nội dung quyết định: 1323-QD-CT.pdf

 - Danh sách Doanh nghiệp: DS-QD-1323.pdf

14/06/2017 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2001/QĐ-CT ngày 09/07/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 2001/QĐ-CT ngày 09/07/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 2001-QD-CT.RR.pdf

 + Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủ ro cao về thuế: DS_2001-QD-CT.RR.pdf

16/07/2018 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1318/QĐ-CT ngày 15/05/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1318/QĐ-CT ngày 15/05/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 1318-QD-CT.RR.pdf

 +Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủ ro cao về thuế: DS-1318-QDCT.pdf

22/05/2018 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2096/QĐ-CT Về việc ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuếQuyết định số 2096/QĐ-CT Về việc ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế

        - Quyết định số 2096/QĐ-CT
            + Danh sách kèm quyết định.

14/10/2014 6:33 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định 2213/QĐ-CT ban hành danh sách Doanh nghiệp rủi ro cao về thuếQuyết định 2213/QĐ-CT ban hành danh sách Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế
28/10/2014 2:47 SAĐã ban hànhApproved
Quyết đĩnh số 2465/QĐ-CT v/v điều chỉnh danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuếQuyết đĩnh số 2465/QĐ-CT v/v điều chỉnh danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế

    - Quyết định số 2465/QĐ-CT
        + Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

15/12/2014 3:07 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1479/QĐ-CT ngày 10/07/2015 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1479/QĐ-CT ngày 10/07/2015 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung : 

  + Quyết định: 1479-QD-CT.10072015.pdf

 +Danh sách doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế: DS DN rui ro.pdf

17/08/2015 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1103/QĐ-CT ngày 10/5/2016 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hòa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1103/QĐ-CT ngày 10/5/2016 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hòa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​  - Nội dung quyết định : 1103-QD-CT.pdf

  +Danh sách kèm theo quyết định 1103/QĐ-CT : DS-1103-QD-CT.pdf

18/05/2016 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết đinh số 1583/TB-CT ngày 22/06/2016 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loai rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết đinh số 1583/TB-CT ngày 22/06/2016 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loai rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định xem file: 1583-QD-CT.pdf;

 + Danh sách danh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: DS-1583-QD-CT.pdf

08/07/2016 5:00 CHĐã ban hànhApproved
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang