Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDanh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 683740
 
Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế
 
​- Qua phân tích hồ sơ khai thuế, dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết hợp tra cứu thông tin trên hệ thống quản lý thuế tập trung TMS. Cục Thuế tỉnh Long An phát hiện doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hóa đơn + Tên công ty CTY TNHH TM-DV bảo Tín Gia An + MST 1102028292+ Nội dung văn bản 5306_CTLAN-TTKT2.27122023.pdf + Danh sách hóa đơn BAN RA 2022.pdf,MUA... 
 
​- Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 5124/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với + Cty TNHH XD TM DV Kim Cương; MST 1102039110;+ Nội dung xem văn bản sau 5124_CTLAN-TTKT3.15122023.pdf____________________ 
 
​- Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 5125/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với + Cty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh TM Hoàng Nam; + MST 1102036409;+ Nội dung xem văn bản sau 5125_CTLAN-TTKT3.15122023.pdf ____________________ 
 
​- Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 5123/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với + Cty TNHH XD TM DV Kim Cương; MST 1102039110;+ Nội dung xem văn bản sau 5123_CTLAN-TTKT3.15122023.pdf____________________ 
 
​- Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 5053/CTLAN-TTKT3 ngày 13/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với + Cty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh TM Hoàng Nam;+ MST 1102036409;+ Nội dung xem văn bản sau 5053_CTLAN-TTKT3.13122023.pdf____________________ 
 
​- CTY TNHH TM-DV bảo Tín Gia An + MST 1102028292 + Nội dung văn bản 4420_CTLAN-TTKT2.08112023.pdf + Danh sách hóa đơn DS_HD_4420.08112023.pdf . ____________ 
 
- Cục Thuế tỉnh Long An có Công văn v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với + Cty TNHH TM-ĐT Huỳnh Nguyên Petro;+ MST 1102033197;+ Nội dung xem văn bản sau 3974_CTLAN-TTKT2.13102023.pdf + Danh sách hóa đơn DSHD_3974_CTLAN-TTKT2.13102023.pdf _______ 
 
- Cục Thuế tỉnh Long An có Công văn v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với + Cty TNHH ĐT Phát Triển TM Gia Phú;+ MST 1102034440;+ Nội dung xem văn bản sau 3982_CTLAN-TTKT2.13102023.pdf + Danh sách hóa đơn DSHD_3982_CTLAN-TTKT2.13102023.pdf_______ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước có Công văn v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với + Cty TNHH Phát Triển TM-DV-VT Đại Thành Công;+ MST 1102034426;+ Nội dung xem văn bản 3747_CCTKV-KTr2.091020023.pdf+ Danh sách hóa đơn DSHD_3747_CCTKV-KTr2.091020023.pdf_______ 
 
​- Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước có Công văn v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với + Cty TNHH TM-DV-XNK Quốc Tế Kim Hùng;+ MST 1102000385;+ Nội dung xem văn bản sau 3748_CCTKV-KTr2_09102023.pdf + Danh sách hóa đơn DSHD_3748_CCTKV-KTr2.091020023.pdf_______ 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Công văn số 3919/CTLAN-TTKT3 ngày 10/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 3919/CTLAN-TTKT3 ngày 10/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

- CTY TNHH ĐT-TM-DV Kim Phú:

 + MST: 1102034472

 + Nội dung văn bản:3919_CTLAN-TTKT3.10102023.pdf

 + DSHD_3919_CTLAN-TTKT3.10102023.pdf.

____________


10/10/2023 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 887/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH Gia Công Cơ Khí An Phúc TínThông báo số 887/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTY TNHH Gia Công Cơ Khí An Phúc Tín

​ - CTY TNHH Gia Công Cơ Khí An Phúc Tín:

 +MST: 1101770021;

 +Nội dung thông báo: 887-TB-CCT.pdf

 +Nội dung quyết định: 341-QD-CCT.pdf

14/05/2019 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định 2213/QĐ-CT ban hành danh sách Doanh nghiệp rủi ro cao về thuếQuyết định 2213/QĐ-CT ban hành danh sách Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế
28/10/2014 2:47 SAĐã ban hànhApproved
Công văn số 3843/CTLAN-TTKT3 ngày 04/10/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 3843/CTLAN-TTKT3 ngày 04/10/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo:

+ Cty TNHH DV ĐT XD Trọng Phát;

+ MST: 1102036399;

+ Nội dung xem văn bản sau:3843_CTLAN-TTKT3.04102023.pdf

+ Danh sách hóa đơn:DSHD_3843_CTLAN-TTKT3-Trong Phat1.pdf

____________________


04/10/2023 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 3974/CCTKV-KTr2 ngày 13/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 3974/CCTKV-KTr2 ngày 13/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Cục Thuế tỉnh  Long An có Công văn v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với:

+ Cty TNHH TM-ĐT Huỳnh Nguyên Petro;

+ MST: 1102033197;

+ Nội dung xem văn bản sau:3974_CTLAN-TTKT2.13102023.pdf

+ Danh sách hóa đơn:DSHD_3974_CTLAN-TTKT2.13102023.pdf

_______


16/10/2023 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 3867/CTLAN-TTKT3 ngày 06/10/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 3867/CTLAN-TTKT3 ngày 06/10/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo:

+ Cty TNHH Kinh Doanh TM-DV-XD An Gia;

+ MST: 1102034426;

+ Nội dung xem văn bản sau:3867_CTLAN-TTKT3.06102023.pdf

+ Danh sách hóa đơn:DS_HD_3867_CTLAN-TTKT3.pdf

____________________


10/10/2023 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Công văn số 5306/CTLAN-TTKT2 ngày 27/12/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 5306/CTLAN-TTKT2 ngày 27/12/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

- Qua phân tích hồ sơ khai thuế, dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết hợp tra cứu thông tin trên hệ thống quản lý thuế tập trung TMS. Cục Thuế tỉnh Long An phát hiện doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hóa đơn:

+ Tên công ty: CTY TNHH TM-DV bảo Tín Gia An:

+ MST: 1102028292

+ Nội dung văn bản:5306_CTLAN-TTKT2.27122023.pdf

+ Danh sách hóa đơn:BAN RA 2022.pdf,MUA VAO 2022.pdfMUA VAO 2023.pdf

____________


29/12/2023 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 05/QĐ-CT ngày 02/01/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 05/QĐ-CT ngày 02/01/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ - Nội dung quyết định: 05-QD-CT.pdf

 + Danh sách Doanh nghiệp : DS-05-QD-CT.pdf

16/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2215/QĐ-CT ngày 09/06/2020 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 2215/QĐ-CT ngày 09/06/2020 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​  - Nội dung quyết định: 2215-QD-CT.pdf;

 +Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro: DS-2215-QD-CT.pdf

15/06/2020 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 3844/CTLAN-TTKT3 ngày 04/10/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 3844/CTLAN-TTKT3 ngày 04/10/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Long An thông báo:

+ Cty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Khang Phát;

+ MST: 1102034465;

+ Nội dung xem văn bản sau:3844_CTLAN-TTKT3.04102023.pdf

+ Danh sách hóa đơn:DSSHD_3844_CTLAN-TTKT3-Khang Phat.pdf

____________________


04/10/2023 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2194/QĐ-CT ngày 21/08/2017 v/v ban hành danh sách Daonh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 2194/QĐ-CT ngày 21/08/2017 v/v ban hành danh sách Daonh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 2194-QD-CT.pdf

 +Danh sach Doanh nghiệp: DS-QD-2194-QD-CT.pdf

24/08/2017 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 3747/CCTKV-KTr2 ngày 09/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 3747/CCTKV-KTr2 ngày 09/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước có Công văn v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với:

+ Cty TNHH Phát Triển TM-DV-VT Đại Thành Công;

+ MST: 1102034426;

+ Nội dung xem văn bản: 3747_CCTKV-KTr2.091020023.pdf

+ Danh sách hóa đơn:DSHD_3747_CCTKV-KTr2.091020023.pdf

_______


12/10/2023 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 3189/QĐ-CT ngày 14/11/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế thực hiện mua ho đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 3189/QĐ-CT ngày 14/11/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế thực hiện mua ho đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 3189-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp: DS_DN_QD3189.pdf

23/11/2017 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2100/QĐ-CT ngày 19/08/2016 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành Quyết định số 2100/QĐ-CT ngày 19/08/2016 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 2100-QD-CT.pdf;

 + Danh sách Doanh nghiệp: DS-2100QD-CT.pdf

07/09/2016 11:00 SAĐã ban hànhApproved
Công văn số 5125/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn đối với CTY TNHH XD-TM-DV Kim Dương, MST: 1102039110Công văn số 5125/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn đối với CTY TNHH XD-TM-DV Kim Dương, MST: 1102039110

Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 5125/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với:

+ Cty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh TM Hoàng Nam; + MST: 1102036409;

+ Nội dung xem văn bản sau:5125_CTLAN-TTKT3.15122023.pdf

____________________


19/12/2023 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Công văn số 5124/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn đối với CTY TNHH XD-TM-DV Kim Dương, MST: 1102039110Công văn số 5124/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn đối với CTY TNHH XD-TM-DV Kim Dương, MST: 1102039110

Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 5124/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với:

+ Cty TNHH XD TM DV Kim Cương; MST: 1102039110;

+ Nội dung xem văn bản sau:5124_CTLAN-TTKT3.15122023.pdf

____________________


19/12/2023 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Công văn số 5053/CTLAN-TTKT3 ngày 13/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 5053/CTLAN-TTKT3 ngày 13/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 5053/CTLAN-TTKT3 ngày 13/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với:

+ Cty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh TM Hoàng Nam;

+ MST: 1102036409;

+ Nội dung xem văn bản sau: 5053_CTLAN-TTKT3.13122023.pdf

____________________


14/12/2023 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1700/QĐ-CT ngày 14/10/2021v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1700/QĐ-CT ngày 14/10/2021v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ Nội dung quyết định: 1700-QD-CT.141020210001.pdf

 +Danh sách doanh nghiệp: DS_1700-QD-CT.141020210001.pdf.

______________

14/10/2021 10:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 3982/CCTKV-KTr3 ngày 13/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 3982/CCTKV-KTr3 ngày 13/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

 

Cục Thuế tỉnh  Long An có Công văn v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với:

+ Cty TNHH ĐT Phát Triển TM Gia Phú;

+ MST: 1102034440;

+ Nội dung xem văn bản sau:3982_CTLAN-TTKT2.13102023.pdf

+ Danh sách hóa đơn:DSHD_3982_CTLAN-TTKT2.13102023.pdf

_______


16/10/2023 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 322/CCTKV-KTr ngày 29/08/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn Công văn số 322/CCTKV-KTr ngày 29/08/2023 của CCTKV Châu Thành - Tân Trụ v/v cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn

Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Trụ thông báo:

+ Cty TNHH TM- DV Phát Triển Đặng Gia;

+ MST: 1102030608;

- Cty trên có đấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn:

+ Nội dung xem văn bản : 322-CCTKV-KTr.signed.29082023.pdf

__________________


30/08/2023 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1633/QĐ-CT ngày 26/06/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do co quan Thuế phát hànhQuyết định số 1633/QĐ-CT ngày 26/06/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do co quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 1633-QD-CT.26062017.SY.pdf

 +Danh sách doanh nghiệp: DS-1633-QD-CT.pdf

05/07/2017 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 5123/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn đối với CTY TNHH XD-TM-DV Kim Dương, MST: 1102039110Công văn số 5123/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn đối với CTY TNHH XD-TM-DV Kim Dương, MST: 1102039110

Cục Thuế tỉnh Long An có công văn số 5123/CTLAN-TTKT3 ngày 15/12/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với:

+ Cty TNHH XD TM DV Kim Cương; MST: 1102039110;

+ Nội dung xem văn bản sau: 5123_CTLAN-TTKT3.15122023.pdf

____________________


19/12/2023 9:00 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1526/QĐ-CT ngày 15/05/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1526/QĐ-CT ngày 15/05/2017 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết đinh: 1526-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp: DS-QD-1526.pdf

05/07/2017 4:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 888/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với DNTN May Thanh NguyênThông báo số 888/TB-CCT ngày 10/05/2019 v/v hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với DNTN May Thanh Nguyên

​ - DNTN May Thanh Nguyên:

 +MST: 1101329466;

 +Nội dung thông báo: 888-TB-CCT.pdf

 +Nội dung quyết định:  342-QD-CCT.pdf

14/05/2019 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 3748/CCTKV-KTr2 ngày 09/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 3748/CCTKV-KTr2 ngày 09/10/2023 v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước có Công văn v/v phối hợp rà soát, kiểm tra xử lý đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn đối với:

+ Cty TNHH TM-DV-XNK Quốc Tế Kim Hùng;

+ MST: 1102000385;

+ Nội dung xem văn bản sau:3748_CCTKV-KTr2_09102023.pdf

+ Danh sách hóa đơn:DSHD_3748_CCTKV-KTr2.091020023.pdf

_______


12/10/2023 3:00 CHĐã ban hànhApproved
Thông báo số 2285/TB-CT và Quyết định số 1400/QĐ-CT ngày 02/06/2016 v/v Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhThông báo số 2285/TB-CT và Quyết định số 1400/QĐ-CT ngày 02/06/2016 v/v Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung thông báo: 2285-TB-CT.pdf ;

-Nội dung Quyết định: 1400-QD-CT.pdf ;

-Danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế ​: DS-2285-TB-CT.pdf .

08/06/2016 10:00 SAĐã ban hànhApproved
Quyết định số 1267/QĐ-CT ngày 20/04/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 1267/QĐ-CT ngày 20/04/2018 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua bán hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ -Nội dung quyết định: 1267-QD-CT.pdf

 +Danh sạch doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: DS-1267-QD-CT.pdf

24/04/2020 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 2787/QĐ-CT ngày 13/07/2020 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 2787/QĐ-CT ngày 13/07/2020 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​ - Nội dung quyết định: 2787-QD-CT.pdf

 +Danh sách Doanh nghiệp: DS_2787-QD-CT.pdf

15/07/2020 5:00 CHĐã ban hànhApproved
Quyết định số 3303/QĐ-CT ngày 15/08/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hànhQuyết định số 3303/QĐ-CT ngày 15/08/2019 v/v ban hành danh sách Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

​- Nội dung quyết định: 3303-QD-CT.pdf

 +Danh sách doanh nghiệp: DS_3303-QD-CT.pdf

20/08/2019 2:00 CHĐã ban hànhApproved
Công văn số 4420/CTLAN-KTr2 ngày 08/11/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơnCông văn số 4420/CTLAN-KTr2 ngày 08/11/2023 v/v cảnh báo Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn

- CTY TNHH TM-DV bảo Tín Gia An:

 + MST: 1102028292

 + Nội dung văn bản:4420_CTLAN-TTKT2.08112023.pdf

 + Danh sách hóa đơn:DS_HD_4420.08112023.pdf   .

____________


09/11/2023 10:00 SAĐã ban hànhApproved
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Minh Sang - Phó Cục trưởng.

Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn